Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 04.10.2008, 21:57
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Scooty - Elektrick?? sk??tr, E-Moped , E-Scooter

Elektrick?? sk??tr, E-Moped , E-Scooter

GWL/Scooty TM-300
s certifikac?­ pro provoz na pozemn?­ch komunikac?­ch v EU

kvalitu sk??tru garantuje britsk?? firma GWL Europe Ltd.(v Německu je prod??v??n pod n??zvem Solar Scooter)
http://www.youtube.com/watch?v=VvCj0xjUz5gKategorie vozidla
dle vyhl????ky EU 2002/24/EC
elektrick?? sk??tr L1eK provozu na pozemn?­ch komunikac?­ch v EU pot?™ebujete st??tn?­ pozn??vac?­ znaÄ?ku
a ?™idiÄ?sk?? pr??kaz t?™?­dy A1, nebo AM (Mopedy a mal?© motocykly s maxim??ln?­ ¨
konstrukÄ?n?­ rychlost?­ 45 km/h, dostupn?© pro osoby star???­ch 16 let).

PoÄ?et p?™epravovan??ch osob
2 osoby (?™idiÄ? a spolu jezdec)

Technick?© parametry:

Maxim??ln?­ rychlost
45 km/h (s omezovaÄ?em dle limit?? kategorie L1e)Teoretick?? p?™edpokl??dan?? dojezd na rovinÄ›
80 km p?™i ekonomick?© j?­zdÄ›
50 km p?™i prudk?© j?­zdÄ›Zat?­??en?­ (v??ha cestuj?­c?­ch)
doporuÄ?en?? 75 kg
maxim??ln?­ 150 kg

Stoup??n?­
do sklonu 20%Poh??nÄ›c?­ motor
pulzn?­ elektrick?? motor v zadn?­m kole
2,5 kW, bez??dr??bov??, bezkontaktn?­Standardn?­ nap??jec?­ baterie
4 ks olověn?? gelov?? baterie
napÄ›t?­ 48V
celkov?? kapacita 40 AH

PoÄ?et nab?­jec?­ch cykl??
350 a?? 700 cykl?? podle zp??sobu vyb?­jen?­ a nab?­jen?­

Nab?­jeÄ?ka
vstupn?­ napÄ›t?­ 230V
v??stup 48V/5A
dob?­jec?­ Ä?as 7-9 hodinBrzdy – hydraulick?©
p?™edn?­ kolo – kotouÄ?ov?©
zadn?­ kolo – bubnov?©

Odpru??en?­ a p?©rov??n?­
p?™edn?­ kolo – teleskopick?©
zadn?­ kolo – hydraulick?©

Pneu: 3.0-10 4 PR

Mo??nosti odbÄ›ru a vyzkou??en?­ v Ä?R a SR - viz hlavn?­ str??nka www.auto88.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 04.10.2008, 22:00
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ PropagaÄ?n?­ let??k pro GWL/Scooty

Ke sta??en?­ zde:

http://www.auto88.cz/_pdf/GWL-Scooty-2008-Info-CZ.pdf

PLATNOST PRO ROK 2008 - p?™i kurzu USD 15.000
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 04.10.2008, 22:21
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Registrace Tisong TM-300 v Ä?R

Zde je naskenovan?? velk?? techniÄ???k ukazuj?­c?­ registraci Tisong TM-300 v Ä?R

http://www.tisong-moto.eu/TisongEURegistationCzech.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 04.10.2008, 22:40
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ N??vod na sestaven?­ sk??tr z p?™epravn?­ krabice

Mont????n?­ postup pro motocykl - sk??tr TM-300

CELKOV?? DOBA MONT????E JE CCA 45 MIN.

http://www.auto88.cz/_pdf/GWL-Scooty-Sestaveni-CZ.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 01.12.2008, 21:45
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k zakoupen?­ sk??tru GWL/Scooty

Kdo je akreditovan??m dovozce sk??tru GWL/Scooty v r??mci EU?
Dovozcem je firma GWL Europe Ltd, se s?­dlem v Brit??nii.

Je sk??tr plnÄ› leg??ln?­ pro silniÄ?n?­ provoz v Ä?R?
Sk??tr je leg??ln?­ nejenom v Ä?R, ale i ve v??ech dal???­ch st??tech EU. Sk??tr m?? platnou glob??ln?­ EU homologaci.

Lze sk??tr upravit tak, aby jel rychleji ne?? 45 km/h?
Maxim??ln?­ rychlost 45 km/h je urÄ?ena evropskou smÄ›rnic?­.

Sk??tr byl homologov??n a schv??len, proto??e t?©to smÄ›rnici odpov?­d??. Ofici??ln?­ prodejci nemohou prov??dÄ›t ????dn?© zmÄ›ny, kter?© by poru??ili podm?­nky platn?© homologace.

Pokud si nÄ›kdo doma s??m sk??tr n??slednÄ› po koupi uprav?­, je to jeho z??le??itost, kter?? je zcela na jeho odpovÄ›dnost.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 14.12.2008, 18:57
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Elektrick?© vozidlo - elektrick?? sk??tr z pohledu podnikatele

Jan Nov??k je mal?­?™ pokoj??. Rozhodl se, ??e si koup?­ elektrick?? sk??tr,
kter?? bude pou???­vat pro ??Ä?ely podnik??n?­ - obj?­??dÄ›n?­ z??kazn?­k??.

Co na to ?™?­k?? da??ov?? poradce?

Ä?tÄ›te zde: http://www.auto88.cz/_pdf/EV-Podnikatel.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 27.01.2009, 16:58
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Exclamation Cena

Je trochu zav??dÄ›j?­c?­, kdy?? prodejce nab?­z?­ e-sk??tr ji?? od 17 900 KÄ?, kdy?? si k tomu mus?­te povinnÄ› zakoupit nap??jec?­ bateriov?? syst?©m v hodnotÄ› dal???­ch 9 000 KÄ? . Tak??e celkov?? cena sk??tru je ji?? od 26 900 KÄ?. Je to obdobn?©, jako kdy?? si p??jdete koupit nov?? automobil v cenÄ› ji?? od 100 000 KÄ?, ale k tomu si povinnÄ› mus?­te dokoupit motor za dal???­ch 100 000 KÄ?.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #8  
Star?© 01.02.2009, 17:29
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Cena sk??tr GWL/Scooty

Bohu??el cena sk??tru nyn?­ v ??noru 2009 ji?? nen?­ "18 000 KÄ?" jako byla v l?©tÄ› 2008. D??vodem je strm?? n??r??st kurzu USD. Samotn?? zmÄ›na kurzu z 15.00 na 22.00 KÄ?/USD je n??r??st na 146%. Tak??e cena 18 000 KÄ? jen d?­ky zmÄ›nÄ› kurzu naroste na 26000 KÄ?.

Aktu??ln?­ cen?­k pro ??nor 2009 je tady - http://www.auto88.cz/_pdf/GWL-Scooty...CZ-2009-02.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #9  
Star?© 01.02.2009, 17:42
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Prodej sk??tru bez bateri?­ a bez nab?­jeÄ?ky

Elektrick?? sk??tr GWL/Scooty je mo??n?© koupit bez bateri?­. To je velk?? v??hoda pro ty, kte?™?­ si mohou opat?™it levn?© baterie sami, nap?™?­klad z druh?© ruky. Ten, kdo m?? z??jem, si takto m????e opat?™it samotn?? sk??tr a do nÄ›j si d??t s??m vhodn?© baterie a pou???­t ji?? nab?­jeÄ?ku, kterou ji?? vlastn?­.

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Je trochu zav??dÄ›j?­c?­, kdy?? prodejce nab?­z?­ e-sk??tr ji?? od ......
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #10  
Star?© 01.02.2009, 18:54
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ SkuteÄ?n?© n??klady na provoz

pane Baterk???™, m??te pravdu v tom, ??e ????dn?? prodejce benz?­nov??ch sk??tr?? V??m ne?™ekne, jak?©
jsou va??e skuteÄ?n?© n??klady na provoz. Kde??to u elektrick??ch vozidel si to snadno spoÄ??­t??te.

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Je trochu zav??dÄ›j?­c?­, kdy?? prodejce nab?­z?­ e-sk??tr ji?? od 17 900 KÄ?, kdy?? si k tomu mus?­te povinnÄ› zakoupit nap??jec?­ bateriov?? syst?©m v hodnotÄ› dal???­ch 9 000 KÄ?.
Pod?­vejte se na kolik p?™ijde j?­zda na benz?­nov?©m sk??tru spoÄ?tÄ›n?? na 10 let provozu.A nyn?­ to porovnejte s n??klady na elektrick?? sk??tr:

http://www.auto88.cz/_pdf/Srovnani-Benzin-EV.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 21:20.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.