Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 19.09.2008, 10:15
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Lithiov?© Ä?l??nky 4.2V - LiFePO4

Diskuze k LFP Ä?l??nk??m - LiFePO4

BezpeÄ?n?© li-ion akumul??tory na b??zi LiFePO4 (LFP)
Pr??myslov?© LFP akumul??toryNovou generac?­ lithium iontov??ch nab?­jec?­ch bateri?­ jsou akumul??tory postaven?© na lithium ??elezo fosf??tu (LiFePO4). Toto oznaÄ?en?­ z?­skaly d?­ky katodÄ› vyroben?© z tohoto materi??lu. Anoda je jako u ostatn?­ch li-ion bateri?­ vyrobena z uhl?­ku. Mezi jejich hlavn?­ p?™ednosti oproti klasick??m lithium iontov??m akumul??tor??m pat?™?­ p?™edev???­m schopnost dodat vy?????­ proud a to, ??e p?™i extr?©mn?­ch podm?­nk??ch nevybuchuj?­.Nomin??ln?­ napÄ›t?­ LiFePO4 Ä?l??nk?? je zhruba 3,2 V (mezi 3,0 a?? 3,3 V), maxim??ln?­ nab?­jec?­ napÄ›t?­ je 4,25V. Minim??ln?­ napÄ›t?­ na kter?© je mo??n?© Ä?l??nek vyb?­t je obvykle 2,8V. NÄ›kter?© akumul??tory jsou schopny dodat pracovn?­ proud impulsnÄ› a?? 10C (tj 10x kapacita) a ??ivotnost je ud??v??na v?­ce jak 2000 cykl??. Lze je pou???­t v rozmez?­ teplot -20°C a?? 70°C. Samovyb?­jec?­ efekt u tÄ›chto akumul??tor?? prakticky neexistuje a je mo??n?© je nab?­jet v jak?©mkoliv stavu vybit?­ (nemaj?­ pamÄ›??ov?? efekt).Lze je pou???­t v rozmez?­ teplot -20°C a?? 70°C. Samovyb?­jec?­ efekt u tÄ›chto akumul??tor?? prakticky neexistuje a je mo??n?© je nab?­jet v jak?©mkoliv stavu vybit?­ (nemaj?­ pamÄ›??ov?? efekt).

BezpeÄ?nost LiFePO4 akumul??tor?? vypl??v?? z vlastnost?­ tohoto materi??lu. Katoda je u klasick??ch li-ion Ä?l??nk?? tvo?™ena z LiCoO2 . Vazba Fe-P-O je daleko silnÄ›j???­ ne?? Co-O, tak??e p?™i ??patn?©m pou??it?­ (zkratov??n?­ Ä?l??nku, vystaven?­ vysok?© teplotÄ›) je daleko tÄ›?????­ uvolnit atomy kysl?­ku. LiFePO4 akumul??tory jsou tedy velmi bezpeÄ?n?© a stabiln?­.Nab?­z?­me dod??vky LFP bateri?­ pro pr??myslov?© pou??it?­, elektrick?? a trakÄ?n?­ vozidla. Takt?©?? i pro jednotlivce, model???™e i experiment??tory.

Naposledy upravil auto88; 05.10.2008 v 18:18
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 19.09.2008, 10:16
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ LiFePO4 - 200AhInformace o dostupnosti a zakoupen?­ najdete zde
http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1124
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 22.09.2008, 09:42
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ LFP 40Ah - parametry

Technick?© parametry Ä?l??nk?? LFP040AH

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 24.09.2008, 10:22
admin admin je offline
Administrator
 
Zalo??en: 24.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 4
Standardn?­ Technick?© parametry LiFePO4OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 11.01.2009, 16:37
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Informace k LFP Ä?l??nk??m (1)

Kolik stoj?­ LFP Ä?l??nky?
Aktu??ln?­ cena LFP Ä?l??nk?? p?™i kusov?©m prodeji je cca USD2.00 za Ah bez DPH. Toto je cena za Ä?l??nky tzv. jak le???­ a bÄ›???­. Pro vÄ›t???­ odbÄ›rov?? mno??stv?­ t.j. minim??lnÄ› des?­tky Ä?l??nk?? je mo??n?© z?­skat nepatrnou slevu.

Co je to form??tov??n?­ Ä?l??nku?
?šplnÄ› nov?© Ä?l??nky je v??ak t?™eba p?™ed prvn?­m pou??it?­m s maxim??ln?­ z??tÄ›???­i zform??tovat. Form??tov??n?­ znamen?? pomal?© a ?™?­zen?© nab?­jen?­ a vyb?­jen?­. To je t?™eba prov?©st u ka??d?©ho Ä?l??nku nejm?©nÄ› 3x. Ve Ä?l??nku se bÄ›hem form??tov??n?­ plnÄ› aktivuj?­ chemick?© reakce a posl?©ze jej mo??n?© Ä?l??nek vyu???­vat plnÄ› v r??mci maxim??ln?­ provozn?­ch hodnot.

P?™i koupi form??tovan??ch Ä?l??nk?? je cena obvykle o min. 20% vy?????­. Form??tovan?© Ä?l??nky byly opakovanÄ› odbornÄ› nabity a vybity. Tyto Ä?l??nky je mo??n?© okam??itÄ› pou???­vat v pln?©m zat?­??en?­.

Jak se spoÄ??­t?? cena cel?© baterie?
UveÄ?me si to na p?™?­kladu: m??m EV vozidlo s provozn?­m napÄ›t?­m 72V. Pokud pou??iji LFP Ä?l??nky, je provozn?­ napÄ›t?­ jednoho Ä?l??nku 3.2V. Pro dosa??en?­ 72V pot?™ebuji celkem 22 ks Ä?l??nk??. Rozhodl jsem se pro kapacitu 200Ah. Celkem tedy pot?™ebuji 22ks Ä?l??nk?? LFP200Ah.

22 ks Ä?l??nk?? x kapacita 200 Ah x 2.00 cena USD za Ah x 19.000 kurz USD x 1.19 sazba DPH

22 ks Ä?l??nk?? s kapacitou 200Ah p?™i cenÄ› 2.00 USD za Ah vych??z?­ na USD8800, to je p?™i kurzu USD 19.000 rovno 167200 KÄ? bez DPH. Cena s DPH je 198 968 KÄ?

Naposledy upravil auto88; 11.01.2009 v 17:07
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 11.01.2009, 17:02
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Informace k LFP Ä?l??nk??m (2)

Co pot?™ebuji k pou???­v??n?­ LFP Ä?l??nk??m?
Pro bÄ›??n?© pou???­v??n?­ je t?™eba ke Ä?l??nk??m m?­t: BMS, balancer, speci??ln?­ nab?­jeÄ?ku a odpojovac?­ obvod.

Co je to BMS a jak funguje?
BMS je zkratka z Baterry Management System, Ä?esky nÄ›co jako: syst?©m ?™?­zen?­ baterie. BMS sleduje napÄ›t?­ na jednotliv??ch Ä?l??nc?­ch a sdÄ›luje jak?© napÄ›t?­ je. BMS obvykle sleduje ??rove?? p?™epÄ›t?­ (nap?™. u LFP je to nad 4.2 V) a ??rove?? podpÄ›t?­ (u LFP je to pod 2.5V).

Co je to balancer a jak funguje?
Balancer je obvykle p?™ipojen ke ka??d?©mu jednotliv?©mu Ä?l??nku. Pokud je tento Ä?l??nek ji?? plnÄ› nabit, balancer pr??bÄ›??nÄ› omezuje (t.j. balancuje) p?™?­sun dal???­ho nab?­jec?­ho proudu. Balancer tak chr??n?­ Ä?l??nek p?™ed p?™ebit?­m.

Jak funguje speci??ln?­ nab?­jeÄ?ka?
Speci??ln?­ nab?­jeÄ?ka komunikuje s BMS a zaji????uje, ??e nedojde k p?™ebit?­ Ä?l??nk??. Pokud jsou Ä?l??nky nabity, dojde k ??pln?©mu ukonÄ?en?­ nab?­jen?­.

Jak odpojovac?­ obvod?
Odpojovac?­ obvod komunikuje s BMS a zaji????uje, ??e nedojde k podvybit?­ Ä?l??nk??. Pokud je jeden z Ä?l??nk?? vybit pod mezn?­ hranici, dojde k odpojen?­ z??tÄ›??e, tak aby nedoch??zelo k dal???­mu vyb?­jen?­, kter?© by vedlo k nevratn?©mu po??kozen?­ Ä?l??nku.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 19.03.2011, 12:55
Bystro Bystro je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 16.01.2011
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­

Trochu se skadlim myslenkou poridit si elektrokolo,a po ruznem slideni a zkoumani az v Cine jsem zjistim,ze moduly BMS se dodavaji z dvoji balanci...bleeding/capacity.

Pokud to chapu dobre,bleeding je jednodussi system,a pri dobiti nekereho clanku drive zajisti,ze energie pro nej urcena skonci na nejakem druhu zatezoveho odporu = teplo.

Oproti tomu capacitni,jen odhaduji,pouziva nejaky princip odpojeni ci premosteni jiz nabiteho clanku,a umerne tomu by mela zregulovat i vstupni napeti. Taky je o neco drazsi,ale pokud tam nevznika dodatecne teplo z balancovani,asi bude tento system schopnejsi efektivnejsiho rychlonabijeni.A uspornejsiho.

Domyslel sem si to spravne,nebo se neke pletu?
Diky
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #8  
Star?© 07.07.2011, 09:25
mil2house mil2house je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 09.05.2011
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Bystro Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Trochu se skadlim myslenkou poridit si elektrokolo,a po ruznem slideni a zkoumani az v Cine jsem zjistim,ze moduly BMS se dodavaji z dvoji balanci...bleeding/capacity.

Pokud to chapu dobre,bleeding je jednodussi system,a pri dobiti nekereho clanku drive zajisti,ze energie pro nej urcena skonci na nejakem druhu zatezoveho odporu = teplo.

Oproti tomu capacitni,jen odhaduji,pouziva nejaky princip odpojeni ci premosteni jiz nabiteho clanku,a umerne tomu by mela zregulovat i vstupni napeti. Taky je o neco drazsi,ale pokud tam nevznika dodatecne teplo z balancovani,asi bude tento system schopnejsi efektivnejsiho rychlonabijeni.A uspornejsiho.

Domyslel sem si to spravne,nebo se neke pletu?
Diky
Jo, to by mÄ› taky zaj?­malo. Mohl to alespo?? nÄ›kdo vyvr??tit Ä?i potvrdit?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #9  
Star?© 20.10.2012, 13:31
Kar??tek Kar??tek je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.09.2009
P?™?­spÄ›vky: 9
Arrow Baterie LiFePO4

Ahoj v??em, nev?­te nÄ›kdo kde se daj?­ sehnat nejlevnÄ›j???­ Ä?l??nky LiFePO4 nebo 12V baterie LiFeYPO4?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #10  
Star?© 20.10.2012, 19:35
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ EV-power.eu

http://www.ev-power.eu/?src=SEJ121015


Citace:
P??vodnÄ› odeslal Kar??tek Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Ahoj v??em, nev?­te nÄ›kdo kde se daj?­ sehnat nejlevnÄ›j???­ Ä?l??nky LiFePO4 nebo 12V baterie LiFeYPO4?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 23:06.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.