Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 05.10.2008, 16:33
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Elta - elektrick?? u??itkov?? manipulaÄ?n?­ v??z

GWL/Elta - Elektrick?? u??itkov?? manipulaÄ?n?­ v??z



Tento u??itkov?? manipulaÄ?n?­ v??z je v z??kladn?­ variantÄ› urÄ?en pro provoz mimo ve?™ejn?© pozemn?­ komunikace. Je urÄ?en k provozu v uzav?™en??ch are??lech, leti??t?­ch, na drah??ch, n??stupi??t?­ch a dal???­ch provozech.

V p?™?­padÄ› pot?™eby m????e b??t u??itkov?? v??z GWL/Elta individu??lnÄ› schv??len k provozu na pozemn?­ch komunikac?­ch v EU. Je konstruov??n tak, aby splnil po??adavky vyhl????ky EU 2002/24/EC, za?™azen?­ Ä?ty?™kolka urÄ?en?? k p?™epravÄ› zbo???­, kategorie L7e. Po schv??len?­ z?­sk??v?? tento manipulaÄ?n?­ v??z st??tn?­ pozn??vac?­ znaÄ?ku a je mo??n?© jej provozovat na bÄ›??n??ch komunikac?­ch bez omezen?­.



PoÄ?et p?™epravovan??ch osob
2 osoby (?™idiÄ? a spolu jezdec)
a?? 500 kg n??kladu

Rozměry
d?©lka 3,78 m
???­?™ka 1,51 m
v????ka 1,78 m (bez n??kladu)
rozvor 2,59 m
rozchod kol 1,28 m vp?™edu, 1,26 m vzadu
minim??ln?­ v????ka 150 mm
velikost n??kladn?­ho prostoru 1720 x 1220 x 305 mm



Hmotnost
pr??zdn?© vozidlo bez bateri?­ 545 kg
pr??zdn?© vozidlo s bateriemi 830 kg
vozidlo s maxim??ln?­m zat?­??en?­m 1 500 kg



Zat?­??en?­ (v??ha cestuj?­c?­ch a n??kladu)
cestuj?­c?­ - testovac?­ 85 kg
cestuj?­c?­ - maxim??ln?­ 170 kg
hmotnost n??kladu do 500 kg
celkov?© zat?­??en?­ max. 670 kg



Emise CO2
????dn?©

Maxim??ln?­ rychlost
38 km/h

Teoretick?? dojezd na rovinÄ›
60 km bez n??kladu p?™i rychlosti 25 km/h



Stoup??n?­
do sklonu 12%

Poh??nÄ›c?­ motor
elektrick?? motor poh??nÄ›j?­c?­ p?™edn?­ n??pravu
3.675kW(p?™i 48V) bez??dr??bov??



Standardn?­ nap??jec?­ baterie
8 ks olověn?? gelov?? baterie
napÄ›t?­ 48V
celkov?? kapacita 210 AH

PoÄ?et nab?­jec?­ch cykl??
350 a?? 700 cykl?? podle zp??sobu vyb?­jen?­ a nab?­jen?­

Nab?­jeÄ?ka
integrovan?? ve vozidle
vstupn?­ napÄ›t?­ 230V
v??stup 48V/25A
dob?­jec?­ Ä?as 8-9 hodin



OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 05.10.2008, 19:02
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Elta na leti??ti Praha Let??any

GWL/Elta na leti??ti Praha Let??any

Elektrick?© vozidlo GWL/Elta je pou???­v??no k nav??dÄ›n?­ letadel na leti??ti Praha Let??any - viz zn??m?? n??pis "Follow Me". D??le je tak?© pou???­v??no k r??zn??m p?™evoz??m materi??l?? a n??klad?? v r??mci are??lu leti??tÄ›.













OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 14.10.2008, 12:33
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­

GWL/Elta na v??stavÄ› Autoshow 2008



OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 17.10.2008, 15:05
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GW/Elta v novin??ch

Z??jem o elektromobily v Ä?esku roste

http://www.denik.cz/ekonomika/elektomobily20081012.html

NejvÄ›t???­ zaj?­mavost?­ byly n??kladn?­ automobily GWL/Elta. Tyto vozy jsou vyrobeny pouze pro dvÄ› osoby a mÄ›?™?­ necel?© Ä?ty?™i metry. Auto na jedno nabit?­ ujede bez n??kladu v?­ce ne?? 60 kilometr?? jeho maxim??ln?­ rychlost je 40 kilometr?? za hodinu.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 21.10.2008, 20:50
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GW/Elta foto barevn??ch proveden?­

Na p?™??n?­ (a zap?™?­platek) je mo??n?© dodat r??zn?? barevn?? proveden?­

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 03.11.2008, 21:49
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Americk?? verze GWL/Elta

PropagaÄ?n?­ video americk?© verze GWL/Elta prod??van?© Chryslerem pod oznaÄ?en?­m GEM

http://www.youtube.com/watch?v=g7QgajbLLvg

http://www.gemcar.com/
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 30.11.2008, 09:59
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Elta na v??stavÄ› Aquaterm 2008 v Let??anech





OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 21:51.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.