Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 28.03.2009, 14:47
majklef majklef je offline
Active Member
 
Zalo??en: 28.03.2009
P?™?­spÄ›vky: 3
Question Elektroauta u n??s v Ä?R

Byl bych moc r??d,kdyby nÄ›kter?? z majitel?? eauta /v?­m ??e jich v Ä?R moc nen?­:-( / poskytl informace z opravdu bÄ›??n?©ho a re??ln?©ho provozu a t?™eba svoje auto popsal a p?™edstavil.Velmi mne tato t?©matika zaj?­m??,ale informac?­ o v bÄ›??n?©m provozu pou??iteln??ch eaut jsem moc nenalezl..
D?­ky v??em za p?™?­spÄ›vky..
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 08.10.2009, 15:09
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­ funkÄ??­ elektromobil

Tak tedy. UrÄ?itÄ› zn??te jist?©ho pana V??gnera z firmy EKOLO. Prod??v?? peugeoty z korcernu PSA elektro. Jezd?­ to celkem fajn, a?? tedy na 80Km dojezd. ?™e??en?­? kopil jsem motor Honda 160ccm a p?™es ?™emen spojil s altern??torem AAP - Liquid cooled upraven?©ho na 72V (norm??lnÄ› 350A a 14V) (jen trochu pouprav?­te vinut?­) V??sledek? Motoru jsem dodÄ›lal plyn (LPG)(je to vlastnÄ› jednobodov?© vt?™ikov??n?­) a m????u ?™?­ct, ??e jezd?­m za 0,09 hal?©?™?? na kilometr (nezahrnuje amortizaci) s dojezdem okolo 5000Km. pochopitelnÄ› z??le???­ na stylu j?­zdy, ale z toho auta stejnÄ› v?­c jak 80 Km/h nedostanu. Jen upozornÄ›n?­. Samotn?? gener??tor nen?­ schopen p?™?­mo nap??jet soustavu, tak??e byterie pot?™ebuji. ve mÄ›stÄ› a jinak celkovÄ›, ale nejezd?­m na pln?? plyn a tak tedy se to st?­h?? dob?­jet.

dotazy??
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 13.10.2009, 22:00
mikulas mikulas je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 13.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Tak tedy. UrÄ?itÄ› zn??te jist?©ho pana V??gnera z firmy EKOLO. Prod??v?? peugeoty z korcernu PSA elektro. Jezd?­ to celkem fajn, a?? tedy na 80Km dojezd. ?™e??en?­? kopil jsem motor Honda 160ccm a p?™es ?™emen spojil s altern??torem AAP - Liquid cooled upraven?©ho na 72V (norm??lnÄ› 350A a 14V) (jen trochu pouprav?­te vinut?­) V??sledek? Motoru jsem dodÄ›lal plyn (LPG)(je to vlastnÄ› jednobodov?© vt?™ikov??n?­) a m????u ?™?­ct, ??e jezd?­m za 0,09 hal?©?™?? na kilometr (nezahrnuje amortizaci) s dojezdem okolo 5000Km. pochopitelnÄ› z??le???­ na stylu j?­zdy, ale z toho auta stejnÄ› v?­c jak 80 Km/h nedostanu. Jen upozornÄ›n?­. Samotn?? gener??tor nen?­ schopen p?™?­mo nap??jet soustavu, tak??e byterie pot?™ebuji. ve mÄ›stÄ› a jinak celkovÄ›, ale nejezd?­m na pln?? plyn a tak tedy se to st?­h?? dob?­jet.

dotazy??
??plnÄ› jsem nepochopil jak cel?? syst?©m funguje a do jak?©ho auta je to vlastnÄ› instalovan?©. Spalovac?­ motor 160ccm na plyn + baterie??? D?­ky za info - zaj?­m?? mÄ› to, ale jsem laik
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 20.10.2009, 11:16
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal mikulas Zobrazit p?™?­spÄ›vek
??plnÄ› jsem nepochopil jak cel?? syst?©m funguje a do jak?©ho auta je to vlastnÄ› instalovan?©. Spalovac?­ motor 160ccm na plyn + baterie??? D?­ky za info - zaj?­m?? mÄ› to, ale jsem laik
Se??entÄ› mi nÄ›kdo seriov?? elektromotor (pro beznaelektriky to je stejnosmÄ›rn?? elm.s buzen?­m statoru) a chvilku Ä?asu. ?™?­zen?­ ot??Ä?ek (v??konu) m??m zaji??tÄ›n?? p?™es vyp?­nac?­ tyrystor GTO (Ä?KD Holding mi vy??li vt?™?­c) a p??r baterek pro po??adovan?? napÄ›t?­. Dok????u postavit (zat?­m jen pap?­rov?©) elektroauto s dojezdem 3000Km do 200 000KÄ?.. Nev?­te nÄ›kdo kde se d?? sehnat takov?? motor? ??ivotnost auta by byla okolo 0,5 a?? 2 miliony kilometru. Tankovalo by se jen LPG a ????dn?© jin?© starosti.. Kdo to chce? kdy?? se mi ozve a z??vaznÄ› podep?­??e alespo?? tis?­c lid?­, tak do roka jede v??roba (alespo?? mi to sl?­bila Tatrovka)

cena vozu o velikosti fabie combi cca 350 000 KÄ?. Klimatizace, ABS, posilovaÄ? je v cenÄ›. Jen to ale top?­ max +20C. TZN je li m?­nus 20 tak v autÄ› bude jen 0 .....

pi??te pi??te
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 21.10.2009, 17:56
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­ Altern??tor

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Tak tedy. UrÄ?itÄ› zn??te jist?©ho pana V??gnera z firmy EKOLO. Prod??v?? peugeoty z korcernu PSA elektro. Jezd?­ to celkem fajn, a?? tedy na 80Km dojezd. ?™e??en?­? kopil jsem motor Honda 160ccm a p?™es ?™emen spojil s altern??torem AAP - Liquid cooled upraven?©ho na 72V (norm??lnÄ› 350A a 14V) (jen trochu pouprav?­te vinut?­) V??sledek? Motoru jsem dodÄ›lal plyn (LPG)(je to vlastnÄ› jednobodov?© vt?™ikov??n?­) a m????u ?™?­ct, ??e jezd?­m za 0,09 hal?©?™?? na kilometr (nezahrnuje amortizaci) s dojezdem okolo 5000Km. pochopitelnÄ› z??le???­ na stylu j?­zdy, ale z toho auta stejnÄ› v?­c jak 80 Km/h nedostanu. Jen upozornÄ›n?­. Samotn?? gener??tor nen?­ schopen p?™?­mo nap??jet soustavu, tak??e byterie pot?™ebuji. ve mÄ›stÄ› a jinak celkovÄ›, ale nejezd?­m na pln?? plyn a tak tedy se to st?­h?? dob?­jet.

dotazy??
Dobr?? den, p?­??ete, ??e v??kon altern??toru je norm??lnÄ› 350A a 14 V. Nen?­ to n??hodou p?™eklep o jednu nulu ? Nem?? to b??t 35A a 14 V ?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 22.10.2009, 07:19
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Lightbulb p?™esnÄ›ji o principu a funkÄ?nosti elektroaut

Zdrav?­m v??echny

Napadlo mÄ›, ??e v??ude se p?­???­ diskuze kdo co m??, nebo kdo jak pl??nuje. Co to trochu skonkretizovat?
Nejd?™?­v nap?­??u sv??j n??vrh na elektroauto a pi??te, opravujte, komentujte atd. n??vrhy jak by elektroauto mÄ›lo vypadat. Ä??­m v?­ce technicky t?­m l?©pe, pro p?™esnÄ›j???­ p?™edstavu. J?? bych ?™ek, ??e se ?™ad?­m mezi odbornÄ› vzdÄ›lan?© v t?©to problematice, ale to neznamen?? ??e v?­m v??echno a rozhodnÄ› ne nejl?­p. Jsem otev?™en?? v??emu.
Tak??e. O vzhledu zat?­m nic, nejd?™?­v trochu techniky, jak si elektroauto p?™edstavuji.
Berme v potaz dne??n?­ technologie (cenovÄ› vzd??len?© kupn?­ s?­le svÄ›ta) a mo??nosti, jak u??et?™it, ale nic nestratit. P?™edstava o m?©m elektro autÄ› te dvouokruhov?? syst?©m rozdÄ›len?? na trakci a ovl??dac?­ sekci. Ovl??dac?­ sekce zahrunuje osvÄ›tlen?­ vozu, elektroniku (i v podobÄ› ABS)-mÄ›?™?­c?­ a informaÄ?n?­ technologii, t?™eba i centr??ln?­ zamyk??n?­ a podobnÄ›. TrakÄ?n?­ zase v??e co ke sv?© funkci pot?™ebuje ot??Ä?iv?? pohyb. Samotn?? pohyb, posilovaÄ?e(?™?­zen?­ a brzd), klimatizaci a t?™eba i vlastn?­ agreg??t na dob?­jen?­ pro p?™?­pad, ??e nem????ete nab?­jet doma ze z??suvky. Je pochopiteln?© ??e v p?™?­padÄ› dob?­jen?­ se nejprve nabije ovl??dac?­ sekce a a?? potom trakce.
Co se z??kladu pohonu t??Ä?e. Ve v??ech mÄ› dostupn??ch podkladech co mi kdy p?™i??li pod roku, vid?­m ?™e??en?­ v napÄ›t?­ od 140V do 200V nejl?©pe asi 172V (na baterii) tzn. asi tak 165(8)V na motor. VÄ›t??ina jde cestou st?™?­dav?©ho elektromotoru. Je v??hoda lep???­ho pracovn?­ho bodu ale.. Ztr??ty ve fregvenÄ?n?­m mÄ›niÄ?i, ztr??ty na (d?­ky tomu) del???­m elektrick?©m veden?­ a ztr??ty na z toho plynouc?­ modifikovan?© sinusoidÄ›. V??ecny ztr??ty jsou samoz?™ejmÄ› tepeln?© a elektromagnetick?©. MÄ› zat?­m vychazej?­ k dobru seriov?© elektromotory (to jsou ty stejnosmÄ›rn?© pro trakci). Ovl??d??n?­ tohoto pohonu mi bylo dlouho o?™?­??kem, dokud jsem nenalezl vyp?­nac?­ GTO tyrystor s prodlevou 30(mikro)sekund od Ä?KD. Zap?­n?? se p?™iveden?­m kladn?©ho p??lu a vyp?­n?? z??porn??m. To je v??e. P?™idat nÄ›jak?? jednoduch?? astabiln?­ klopn?? obvod s regulac?­ fregvence a hotovo. Minim??ln?­ ztr??ty, proto??e ovladac?­ Ä???st nepracuje s kdejak ???­len??mi proudy a vlastnÄ› ani s napÄ›t?­m. NapÄ›t?­ staÄ??­ Ä?tvrtinov?© a proud cca 0,2% sp?­nan?©ho. Tzn asi jen 1A (amp?©ra) p?™i sp?­n??n?­ 200A. UrÄ?itÄ› mi pi??te, jsou li m?© info nep?™esn?©.
Rekuperace. Nejsem jej?­m zast??ncem, nicm?©nÄ› p?™epnout elektromotor do z??vÄ›rn?©ho smÄ›ru je docela sranda, tak j?­ nezavrhuji. Dal bych to jen odÄ›lenÄ›. VÄ›t??inou se cpe do plynov?©ho ped??lu. Co takhle nechati odÄ›lenÄ› a d??t do kupy sp?­?? s brzdn??m ped??lem, nebo mo??n?? l?­p vlastn?­ p??Ä?ka pod volantem. Fungovalo by to stejnÄ› jako u kamionu motorov?? brzda.
M??m mnoho dal???­ch n??pad?? a i zku??enost?­, ale… Zafinancuje mi nÄ›kdo prototyp, kter?? by spl??oval urÄ?it?? standart, cena by na v??robÄ› nep?™e??plhala 300 000KÄ? a s vlastn?­m dob?­jen?­m byl dojez okolo 3000km????

Pi??te, pi??te, pi??te, pi??te... n??zory, pozn??mky atd., nebo mi to cel?© vyvra??te…

V??em ahoj
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 22.10.2009, 11:58
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Dobr?? den, p?­??ete, ??e v??kon altern??toru je norm??lnÄ› 350A a 14 V. Nen?­ to n??hodou p?™eklep o jednu nulu ? Nem?? to b??t 35A a 14 V ?
Nen?­ to p?™eklep. jde o to ??e altern??tory od Iskry typ AAT maj?­ jmenovit?? proud 14V a 350A chlazeno kapalinou. konec konc??.. klidnÄ› si mrknÄ›te na jejich str??nky .. zadejte iskra a hned uvid?­te. zat?­m .. ptejte se d??l.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #8  
Star?© 22.10.2009, 13:34
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Nen?­ to p?™eklep. jde o to ??e altern??tory od Iskry typ AAT maj?­ jmenovit?? proud 14V a 350A chlazeno kapalinou. konec konc??.. klidnÄ› si mrknÄ›te na jejich str??nky .. zadejte iskra a hned uvid?­te. zat?­m .. ptejte se d??l.
D??le bych se chtÄ›l zeptat, jak je to s t?­m spalovac?­m motorem Honda 160 cm3. Jak?? m?? v??kon, p?™i kolika ot??Ä?k??ch a jak?? je spot?™eba za hodinu ? V??mi uv??dÄ›n?? ekonomika provozu se mnÄ› zd?? podez?™ele a?? moc v??hodn??.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #9  
Star?© 22.10.2009, 17:25
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal mikulas Zobrazit p?™?­spÄ›vek
??plnÄ› jsem nepochopil jak cel?? syst?©m funguje a do jak?©ho auta je to vlastnÄ› instalovan?©. Spalovac?­ motor 160ccm na plyn + baterie??? D?­ky za info - zaj?­m?? mÄ› to, ale jsem laik
mno. nev?­m jak to p?™esnÄ›ji posat baterie a k nim mobiln?­ nab?­jeÄ?ka na LPG... staÄ??­ takto pro lajka??
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #10  
Star?© 22.10.2009, 23:47
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
D??le bych se chtÄ›l zeptat, jak je to s t?­m spalovac?­m motorem Honda 160 cm3. Jak?? m?? v??kon, p?™i kolika ot??Ä?k??ch a jak?? je spot?™eba za hodinu ? V??mi uv??dÄ›n?? ekonomika provozu se mnÄ› zd?? podez?™ele a?? moc v??hodn??.
No jo. V??eobecn?? neznalost fyziky. No co se d?? dÄ›lat. Motor Honda GX 160ccm m?? jmenovit?© ot??Ä?ky 4000ot/minutu. p?™i tÄ›chto ot??Ä?k??ch je spot?™eba benz?­nu 1,2 - 1,6l/hodinu. Zale???­ na z??tÄ›??i. P?™i ot??Ä?k??ch 1100-1250 je spot?™eba mnohon??sobnÄ› men???­ (snad je to logick?©- ni?????­ ot??Ä?ky ni?????­ spot?™eba) Krout?­c?­ moment je v tomto bodu stejnÄ› nejvy?????­(v Nm) (nikoliv v??kon, ten se poÄ??­n?? jako celkov?? potenci??l - to j?? jen kdyby jste zase t??pali ).. Altern??tor pro svou efektivitu stejnÄ› v?­c ot??Ä?ek nepot?™ebuje (zale???­ jak jste ??ikovn?­ a dko??ete spoÄ??­tat vinut?­, ale zpravidla i kdy?? to mÄ›nit nebudete, tak alt?­k pofajruje na 80 -90% sv?©ho v??konu(dle typu))

Co ale i nÄ›jak?? navrh? hled??m ??kovneho z??meÄ?n?­ka, co by dok??zal postavit mechaniku vozu... j?? bych si vzal na starost elektriku

zat?­m.. pi??te d??l...
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 06:01.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.