Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 13.10.2008, 10:03
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Ä?esk?© elektromobily

Diskuze t??kaj?­c?­ se "Ä?esk??ch" elektromobil??. M????ete p?™ispÄ›t koment???™em, poznatkem nebo Ä??­mkoliv k t?©matu.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 13.10.2008, 10:10
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Zlkl - vtp

VTP (vozidlo pro tÄ›lesnÄ› posti??en?©)

SpoleÄ?nosti Z??vody lehk??ch konstrukc?­ Lo??tice (ZLKL) a Auto Projekt Centrum dokonÄ?ily v??voj speci??ln?­ho auta pro tÄ›lesnÄ› posti??en?©. To m?? lidem na voz?­ku umo??nit do auta najet a ?™?­dit ho, ani?? by museli slo??itÄ› p?™el?©zat z voz?­ku na sedadlo ?™idiÄ?e.

http://www.zlkl.cz/OnasCZ.htmlPodle konstrukt?©ra Vladim?­ra Frimla ze spoleÄ?nosti Auto Projekt Centrum jde o v??z, kam se vejdou i dva cestuj?­c?­. "Uva??uje se i o verzi na baterie, stejnÄ› jako o variantÄ› auta pro neposti??en?© pasa???©ry," dodal Friml, kter?? je z??rove?? autorem sportovn?­ch voz?? znaÄ?ky Gordon.

http://ekonomika.idnes.cz/nove-ceske..._ekonomika_abrDruh?? Ä?esk?? automobilov?? novinka poch??z?­ z Lo??tic. Z??vody lehk??ch konstrukc?­ (ZLKL) postavily funkÄ?n?­ prototyp voz?­tka pro invalidy. Jeho hlavn?­ v??hodou je, ??e posti??en?? najede do vozu zep?™edu i s voz?­kem a nemus?­ z nÄ›j v??bec vystoupit. ???­zen?­ je pak plnÄ› ruÄ?n?­.Automobil nyn?­ bude proch??zet schvalovac?­mi procesy. BÄ›hem t?©to doby bude ZLKL p?™ipravovat i dal???­ verze na elektropohon, pro neposti??en?© pasa???©ry nebo v?­cem?­stn?© modely. Auto zat?­m nem?? jm?©no.http://www.cardesignclub.7x.cz/vtp

http://tn.nova.cz/magazin/auta/novin...nova-auta.html
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 13.10.2008, 10:12
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Grafick?© n??vrhy ZLKL VTP

Uk??zka grafick??czh n??vrh?? - jak vznikal ZLKL VTP

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 13.10.2008, 10:22
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Elektromobil Liaz 01.02 XGJ

V prvn?­m Ä?tvrtlet?­ roku 1992 obdr??el Liaz popt??vku firmy DIOSS na v??voj elektromobilu, kter?? by bylo mo??no v co nejkrat???­ dobÄ› zav?©st do v??roby a ekonomicky vyr??bÄ›t 3000 a?? 5000ks roÄ?nÄ›.

http://www.liaz.cz/elektromobil.php

Technick?© parametry: Ä?ty?™m?­stn?? elektromobil s motorem vp?™edu a pohonem p?™edn?­ n??pravy s jednoprostorovou karoseri?­ z hlin?­kov??ch profil??.D?©lka: 3,43m
? ?­?™ka: 1,62m
V????ka: 1,50m
Pohotovostn?­ hmotnost: 1030kg ...z toho baterie 380kg
U??iteÄ?n?? hmotnost: 350kg
Celkov?? hmotnost: 1380kg
Max. rychlost: 90km/hod
Dojezd p?™i 50km/hod: 100-120km
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 13.10.2008, 10:22
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 29.03.2009, 11:30
Jaromir Jaromir je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 29.03.2009
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­ Dotaz prodejce motor?? a bateri?­ pro trakÄ?n?­ ??Ä?ely.

Zaj?­m??m se o v??robce parametry a dostupnost d?­l?? pro elektromobily,
Pro elektromobil je pot?™eba nejv??konÄ›j???­ baterie a motory s nejvÄ›t???­ ??Ä?innost?­,
kdo je vyr??b?­ a jak?? je jejich cena?
Jarom?­r
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 13.04.2009, 21:57
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Motory a baterie do elektromobil??

Co se t??Ä?e motor?? pro elektromobily, v souÄ?asn?© dobÄ› se nejv?­ce nasazuj?­
bezkart??Ä?kov?© t?™?­f??zov?© motory s neodymov??mi magnety. Tyto motory nemaj?­
mechanick?© d?­ky (jako kart??Ä?ky, komut??tory) a proto je jejich ??ivotnost mnoho
des?­tek let bez jak?©koliv dal???­ ??dr??by.

Motory se vÄ›t??inou vyr??bÄ›j?­ na zak??zku p?™?­mo podle pot?™eby dan?©ho elektrick?©ho vozidla.

P?™?­klady:
elektrick?? motor Agni - http://www.agnimotors.com/home/index...id=5&Itemid=60

st?™?­dav?© motory ver??bÄ›n?© v Ä?R - http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=24

Co se t??Ä?e bateri?­ pro elektromobily, jako nejv??hodnÄ›j???­ se v souÄ?asn?© dobÄ› jev?­
lithiopv?© baterie na b??zi ??eleza - LiFePO4.
Viz informace zde: http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=7
a http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=8

Dal???­ informace v Ä?etinÄ› m????ete tak?© hledat na webu Klubu Elektromobil??
http://klub.elektromobily.org/wiki/K...ktromobily.org

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Jaromir Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Zaj?­m??m se o v??robce parametry a dostupnost d?­l?? pro elektromobily,
Pro elektromobil je pot?™eba nejv??konÄ›j???­ baterie a motory s nejvÄ›t???­ ??Ä?innost?­,
kdo je vyr??b?­ a jak?? je jejich cena?
Jarom?­r
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #8  
Star?© 13.04.2009, 22:51
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ P?™estavba vozidla

P?™estavba vozidla na elektrick?© je pomÄ›rnÄ› slo??it?? operace. DoporuÄ?uji nejprve
prostudovat informace na těchto odkazech:

Klub Elektromobil?? - p?™estavby na elekt?™inu
http://klub.elektromobily.org/wiki/P...elekt%C5%99inu

Web EV Album.com - galerie p?™estaveb na elekt?™inu
http://www.evalbum.com/

Citace:
Dobr?? den, chci se zeptat existuje nÄ›jak?? elektromotor od Va???­ firmy do klasick?©ho auta? Nap?™. do dod??vka Mercedes Benz nebo ? koda Felicie? Je mo??n?© u star?©ho vozu nap?™. na naftu udÄ›lat hybridn?­ v??z p?™?­d??n?­m bateri?­ od Va???­ firmy? DÄ›kuji za odpovÄ›Ä?.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #9  
Star?© 26.09.2010, 19:47
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ E hot rod - ehr 10

Prototyp retro sportovn?­ho vozu Electric hot rod - EHR 10 t??mu Z??padoÄ?esk?© univerzity a Auto Projekt CentraTechnicistn?­ n??zev elektromobilu - EHR 10 v sobÄ› skr??v?? pojmenov??n?­ vozu - Electric Hot Rod, Ä??­slice 10 potom odkazuje na rok vzniku 2010

http://www.ehotrod.cz/

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #10  
Star?© 26.09.2010, 19:50
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Solarex

Projekt mÄ›stsk?©ho vozidla Solarex autor?? Borise GuiÄ?e a Lubo??e Chv??tala. Solarex je konstruov??n i s pou??it?­m p?™?­rodn?­ch materi??l??, jeho dojezd je minim??lnÄ› 100 km a poh??n?­ jej origin??ln?­ elektromotor Ä?esk?© v??roby.http://www.freeair.cz/freeaircz/inde...mart&Itemid=53
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 10:59.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.