Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 06.11.2009, 09:36
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Vyu??it?­ LFP trakÄ?n?­ch bateri?­ ve fotovoltaice

PodnÄ›ty u??ivatel?? f??ra k dal???­ vz??jemn?© diskuzi

*** Experimentuji s FV panely a chtÄ›l bych pou???­t LFP baterie m?­sto olovÄ›n??ch. Jak?© jsou zku??enosti s LFP bateriemi pro ukl??d??n?­ energie?

*** Postavil jsem men???­ FV elektr??rnu , p?™i jej?­m provozu jsem zmÄ›?™il, ??e v?­ce jak 50% vyroben?©
energije "p?™et?©ka" do s?­tÄ›. Zaj?­m?? mne mo??nost akumulace p?™ebytk?? el.. Nyn?­ jsem nalezl
pro mÄ› nov?? typ akumul??tor?? - LFP. Zaj?­mala by mne mo??nost pou??it?­ LFP akumul??tor??.

*** Ve voln?©m Ä?asu pracuji na syst?©mu, kter?? bude schopen u sol??rn?­ch elektr??ren
provozovan??ch v re??imu zelen?© bonusy optimalizovat elektrickou bilanci domu a mimo jin?©
dob?­jet akumul??tory vyu??it?­m p?™eb??vaj?­c?­ elekt?™iny za kterou Ä?EZ plat?­ v tomto re??imu jen p??r
hal?©?™??. Douf??m, ??e o takov?? syst?©m bude z??jem a pokud bude jeho prototyp vyu???­vat konkr?©tn?­
typ bateri?­ mohlo by to b??t taky urÄ?it??m benefitem.

Zapojte se do diskuze v tomto t?©matu!
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 06.11.2009, 09:38
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Odkaz na jednu FV elektr??rnu

http://www.roznovan.cz/~kubis/
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 13.12.2009, 10:22
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Bohu??el p?™i dne??n?­ch cen??ch a syst?©mu v??kupu a prodeje elekt?™iny je nejlep???­ elekt?™inu vyrobenou z fotovoltaick??ch Ä?l??nk?? prodat Ä?EZu za cca 12 KÄ? a zpÄ›t si od nich koupit elekt?™inu za 5 KÄ?.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 13.03.2010, 06:39
Abrams Abrams je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.03.2010
P?™?­spÄ›vky: 9
Post Jak funguje podpora fotovoltaiky u n??s

U?? del???­ dobu sb?­r??m informace nejen o fotovoltaice , tak bych r??d vysvÄ›tlil ??e akumulace m?? smysl .
Pro vysvÄ›tlen?­ 1 pivo = 1 kWh (p?™i debat??ch tento p?™?­mÄ›r pochopilo nejv?­ce lid?­ )
1. varianta je V??kupn?­ cena , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 12,- KÄ? ale pat?™?­ jemu , tak??e kdy?? chci pivo tak jej mus?­m koupit od pivovaru za 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 7,30 KÄ? .
2. varianta je Zelen?? bonus , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 11,- KÄ? jen??e si to pivo m????u s??m vyp?­t tak??e za nÄ›j u??et?™?­m 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 15,70 KÄ? . Vyr??b?­m-li v?­ce piv ne?? jich vypiji tak p?™et?©kaj?­ do pivovaru za 0,50 KÄ? / pivo , "vydÄ›l??m" 11,50 KÄ? , jen??e v noci nevyr??b?­m a tak mus?­m kupovat od pivovaru za 4,70 KÄ? / pivo . Z toho ligicky vypl?­v?? ??e nejv??hodnÄ›j???­ je p?™ebytky uchovat a pozdÄ›ji je zpot?™ebovat s??m .
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 14.03.2010, 12:00
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Abrams Zobrazit p?™?­spÄ›vek
U?? del???­ dobu sb?­r??m informace nejen o fotovoltaice , tak bych r??d vysvÄ›tlil ??e akumulace m?? smysl .
Pro vysvÄ›tlen?­ 1 pivo = 1 kWh (p?™i debat??ch tento p?™?­mÄ›r pochopilo nejv?­ce lid?­ )
1. varianta je V??kupn?­ cena , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 12,- KÄ? ale pat?™?­ jemu , tak??e kdy?? chci pivo tak jej mus?­m koupit od pivovaru za 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 7,30 KÄ? .
2. varianta je Zelen?? bonus , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 11,- KÄ? jen??e si to pivo m????u s??m vyp?­t tak??e za nÄ›j u??et?™?­m 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 15,70 KÄ? . Vyr??b?­m-li v?­ce piv ne?? jich vypiji tak p?™et?©kaj?­ do pivovaru za 0,50 KÄ? / pivo , "vydÄ›l??m" 11,50 KÄ? , jen??e v noci nevyr??b?­m a tak mus?­m kupovat od pivovaru za 4,70 KÄ? / pivo . Z toho ligicky vypl?­v?? ??e nejv??hodnÄ›j???­ je p?™ebytky uchovat a pozdÄ›ji je zpot?™ebovat s??m .
Pivo mus?­m uchovat v sudech a ty maj?­ malou ??ivotnost a stoj?­ bal?­k penÄ›z. Ale po?™??d tu jsou ty dotace. To znamen??, ??e za 12 prod??m a za 5 kupuji. To je trochu pok?™iven?? trh. Pivu zdar.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 15.03.2010, 11:08
Abrams Abrams je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.03.2010
P?™?­spÄ›vky: 9
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Pivo mus?­m uchovat v sudech a ty maj?­ malou ??ivotnost a stoj?­ bal?­k penÄ›z. Ale po?™??d tu jsou ty dotace. To znamen??, ??e za 12 prod??m a za 5 kupuji. To je trochu pok?™iven?? trh. Pivu zdar.
Jestli Jste měl na mysli klsick?? volověn?? baterky (autoaku , AGM , GEL atd.) tak to je svat?? pravda , na toto jsou ??plně naprd . V??bec bych o akumulaci neuva??oval neb??t LFYP akumul??tor?? .
Dotace na toto u?? nejsou v m??dÄ› .
To m??te pravdu , je to na hlavu , ale co v na??em st??tÄ› nen?­ .
Jak byste Vy nab?­jel elektroauto kdy?? sv?­t?­ slun?­Ä?ko a st?™echa s panely se na auto nevleze . Elekt?™ina se spot?™ebn?­ dan?­ jak?? je teÄ? na PHM je bÄ›hem p??r let docela re??ln?? , n?© snad ?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 17.03.2010, 08:28
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Post

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Abrams Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Jestli Jste měl na mysli klsick?? volověn?? baterky (autoaku , AGM , GEL atd.) tak to je svat?? pravda , na toto jsou ??plně naprd . V??bec bych o akumulaci neuva??oval neb??t LFYP akumul??tor?? .
Dotace na toto u?? nejsou v m??dÄ› .
To m??te pravdu , je to na hlavu , ale co v na??em st??tÄ› nen?­ .
Jak byste Vy nab?­jel elektroauto kdy?? sv?­t?­ slun?­Ä?ko a st?™echa s panely se na auto nevleze . Elekt?™ina se spot?™ebn?­ dan?­ jak?? je teÄ? na PHM je bÄ›hem p??r let docela re??ln?? , n?© snad ?
M??j n??zor je ten, ??e elekt?™ina se spot?™ebn?­ dan?­, jako je teÄ? tato da?? na benzin Ä?i naftu tak brzy nebude. Jak by se pak v dom??cnostech rozli??ovalo, co je na nab?­jen?­ auta a co je ostatn?­ spot?™eba ? To by spousta dom??cnost?­ mÄ›la existenÄ?n?­ probl?©m. PochopitelnÄ›, pokud bude hodnÄ› elektromobil?? a St??t by mÄ›l velk?? v??padek ve spot?™ebn?­ dani, asi zavede t?™eba roÄ?n?­ odvod urÄ?it?© finanÄ?n?­ Ä???stky pro majitele elektromobil??. NÄ›co bude muset vymyslet. Nebo si z???­d?­?­me "fit centrum" a z??jemci, co tam budou jezdit na kolech, n??m budou rozt??Ä?et altern??tory .
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #8  
Star?© 16.07.2010, 17:51
Abrams Abrams je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.03.2010
P?™?­spÄ›vky: 9
Lightbulb

V roce 2007 realizoval mal?? ostrovn?­ sol??rn?­ syst?©m , abych si ovÄ›?™i realizovatelnost skuteÄ?n?© FV elektr??rny . Poda?™ilo se mi zkonstuovat a vyrobit sledovaÄ? slunce na jeden panel , kter?? po vychit??n?­ much funguje na v??bornou . Rozd?­l oproti pevn?© instalaci je p?™ibli??nÄ› + 40 a?? 50 % !
Tak??e jsem mÄ›l 18 V / 125 Wp FV panel , AGM aku LONG 12 V / 100 Ah , sol??rn?­ regul??tor CX 20 a s?­nus mÄ›niÄ? Manson 500 W . Prvn?­ vÄ›c kter?? ??la do kytek byl AGM aku , proto??e jsem je??tÄ› nevÄ›dÄ›l ??e olovÄ›n?? akumul??tor urÄ?en?? na ostrovn?­ sol??rn?­ syst?©my "nesm?­m" cyklicky zatÄ›??ovat , proteklo j?­m cca 130 kWh a byl na odpis (zmÄ›?™en?? kapacita 22 Ah) . N??sledoval trakÄ?tn?­ akumul??tor Fiamm 12 V 150 Ah s trubkov??mi (panc?©?™ov??mi) kladn??mi deskami . Prodejce vychvaloval ??ivotnost 1.000 a?? 1.500 cykl?? p?™i 80 % DOD , mÄ› se poda?™ilo jen cca 18 cykl?? (star?? reg??lov?? potvora) , z??ruka na chemick?© zdroje byla jen p??l roku , tak??e se mi doma jen hromadilo vyp??len?? olovo .
T?™et?­ pokus s olovem byl taky na prd , DryFit solar od EXIDu nep?™e??il jednu letn?­ sez??nu .
Tou dobou jsem zaÄ?al realizovat domovn?­ centr??ln?­ z??lo??n?­ zdroj s vyu??it?­m 12 V monoblok?? LFYP aku , to byla zima 2009 / 2010 . Jen??e jsem nesehnal v??echny pot?™ebn?© informace tak??e to dodnes d??v??m do hromady metodou pokus - omyl . Aby akumul??tory nezah??lely , jedou na ostronv?­m FV provozu u?? 8 mÄ›s?­c?? a mohu jen ?™?­ci : "koneÄ?nÄ› opravdov?? elektrick?? AKUMUL??TOR " .
V??robu a spot?™ebu mÄ›?™?­m Watt metry a 80 Ah aku dosahuje re??n?© kapacity 85 a?? 88 Ah p?™i koneÄ?n?©m nab?­jec?­m napÄ›t?­ 14,7 V .
Na Maxi UPSce teÄ? lad?­m nab?­jeÄ?ku s plynulou regulac?­ nab. proudu , teorticky m????e nab?­jet 1 x 13,3 V i 3 x 13,3 V , 2 x 13,3 V m??m ovÄ›?™eno ??e to jede par??dnÄ› . Dost mÄ› potr??pilo BMS vlastn?­ v??roby na vyrovn??v??n?­ napÄ›t?­ mezi 0 V - 13,3 V a 13,3 V - 26,6 V .

Snad toto nÄ›ko z V??s k nÄ›Ä?emu inspiruje

Na t?©to web adrese je p??r fotek a dal???­ch blbin (rok pro??l?? aktualizace) www.abrams-m1a2.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #9  
Star?© 06.09.2010, 23:35
tikonik tikonik je offline
Active Member
 
Zalo??en: 06.09.2010
P?™?­spÄ›vky: 3
Standardn?­ PB vs LiFePo

Zdravim,
vyuziti solarni energie akumulaci do Pb baterii je dosti nevyhodna. Nizka cyklicka zivotnost, pomale nabijeni (0,1C), kapacita udavana pro C20. Asi 8 let jsem pouzival olovo. Na techto bateriich pri vetsich proudech (0,2C) rychle narusta napeti, ale baterie se nabiji pomalu. Pokud zasviti slunko vyrabim cca 0,9KW / 48V, ktere ale nemohu zcela vyuzit z duvodu pomaleho nabijeni. Nyni necele dva mesice pouzivam LiFePo a zatim je to o necem jinem, za dve hodiny nabiju na plnou kapacitu. Jen je nutny balancer a omezovac vybijeni. Uvidime co zivotnost.
Jinak uz jsem pro zname udelal dve instalace LiFePo a UPS pripojene na solarni elektrarnu a zatim velka spokojenost. V provozu cca 5 mesicu.
V solarnich systemech snad bude zivotnost baterii vysoka z duvodu nabijeni (nastavuji vetsinou 0,3 az 0,35C max) a vybijeni mensimy proudy ( max 1C).
Jinak dle dosavadniho mereni je vykonova ucinnost nabijeni pres 90%. Do baterie ulozim 28Ah a nasledne dostanu 26Ah pri 0,3C.

Pavel
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #10  
Star?© 08.03.2011, 12:40
medulin medulin je offline
Active Member
 
Zalo??en: 06.02.2011
P?™?­spÄ›vky: 3
Standardn?­

Jak?© balanc?©ry pou???­v??te u sol??rn?­ch aplikac?­. Pot?™eboval bych nab?­jet proudem cca 50 - 100A, ale nem????u naj?­t balanc?©r na tak velk?? proud.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 09:33.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.