Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #11  
Star?© 03.06.2009, 22:21
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Rychlo nab?­jen?­ v elektrick??ch sk??trech

Navr??en?? standard pro rychlo nab?­jen?­ je pops??n zde - http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=26
Siln?? kontakt (nomin??l 16A) je pou??it pro minus (-) p??l. Kontakty 3 - 4 - 5 (nomin??l celkem 3x 6A, tj 18A)
jsou pou??ity pro plus (+) p??l. Praktick?© testy ukazuj?­, ??e kontakty v t?©to konfiguraci vydr???­ proudy a?? do 35A
bez v??razn?©ho zah?™?­v??n?­.

Kontakty 2 - 6 - 7 jsou *z??mÄ›rnÄ›* nezapojeny - umo????uj?­ dal???­ individu??ln?­ zapojen?­. Nap?™?­klad vyta??en?­
propojen?­ na meziÄ?l??nky v serii.

U LiFePO4 bateri?­ 12V nen?­ nutn?© prov??dÄ›t balancov??n?­. Na??e laboratorn?­ testy, praktick?© testy v re??ln?©m
provozu a zejm?©na mÄ›?™en?­ a vyj??d?™en?­ v??robce dokazuj?­, ??e se jedn?? o plnÄ› funkÄ?n?­ ?™e??en?­, a ??e balancov??n?­
nen?­ t?™eba. Odchylky jednotliv??ch Ä?l??nk?? se i bÄ›hem dlouhodob?©ho pou???­v??n?­ pohybuj?­ v desetin??ch volt??.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #12  
Star?© 25.08.2009, 19:34
adma adma je offline
Active Member
 
Zalo??en: 24.08.2009
P?™?­spÄ›vky: 3
Standardn?­ Lithiov?© akumul??tory 12V - LiFePO4

dobry den, chtel jsem se zeptat na vhodnost pouziti techto akumulatoru pro EV.
Vyrobce uvadi konstantni vybijeci proud, napr. pro LP12V20Ah, pouze 20A.

http://www.thunder-sky.com/pdf/20095492258.pdf -zde je take uvedeno, ze baterie je navrzena jako nahrada startovaciho akumulatoru do auta.

Jak bude baterie zvladat predpokladane vyssi vybijeci proudy (> 1C) pri pouziti v EV?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #13  
Star?© 13.09.2009, 14:28
Kar??tek Kar??tek je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.09.2009
P?™?­spÄ›vky: 9
Smile

Zdrav?­m,

tyhle baterie LFP 12V 80Ah vypadaj?­ zaj?­mavÄ›, podle zapojen?­ v Golfu nen?­ ani pot?™eba BMS.

Zat?­m se ze v???­m seznamuji a pokud bude dobr?? cena, mohl bych je zakoupit.

A kdo z V??s by dok??zal udÄ›lat nab?­jeÄ?ku nebo kde se d?? sehnat, aby nab?­jela 7 x 12V, celkem 84V
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #14  
Star?© 13.09.2009, 17:22
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Informace ke nab?­jen?­ a provozu 12V bateri?­

>> Jak bude baterie zvladat predpokladane vyssi vybijeci proudy (> 1C) pri pouziti v EV?

Ve vozidle EV VW Golf CityStromer, pou???­v??me 8x 12V80Ah baterie. Tak??e celkem 96V 80Ah.
P?™i pln?©m odbÄ›ru je ??piÄ?kov?? proud 290A. Tak??e odbÄ›r je 3.6C. Celkem jsme zat?­m ujeli 1000 km, bez jak??chkoliv pot?­???­:
* Ä?l??nky se nikterak neoh?™?­vaj?­
* Ä?l??nky nen?­ t?™eba balancovat, shoda napÄ›t?­ je +/- 0,01V

>> A kdo z V??s by dok??zal udÄ›lat nab?­jeÄ?ku nebo kde se d?? sehnat,
>> aby nab?­jela 7 x 12V, celkem 84V

Nab?­dku nab?­jeÄ?ek p?™?­pravujeme. Akut??lnÄ› m??me zat?­m 48V 60A. Nab?­jeÄ?ky
budou v pr??bÄ›hu ?™?­jna nebo listopadu.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #15  
Star?© 14.09.2009, 22:17
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Technologick?? blog vÄ›novan?? LFP

Technologick?? blog vÄ›novan?? LFP (v angliÄ?tinÄ›)

http://gwl-power.tumblr.com/
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #16  
Star?© 16.10.2009, 08:07
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k LFP/LFYP bateri?­m 12V

DOTAZ: Pot?™eboval bych vÄ›dÄ›t , jak?? m????e b??t maxim??ln?­ hloubka vybit?­ akumul??tor?? LP,
ani?? by je tento stav i p?™i dlouhodobÄ›js?­ neÄ?innosti po??kodil.


LP akumul??tory lze vyb?­jet, a?? do napÄ›t?­ 10V. To je minim??ln?­ napÄ›t?­ akumul??toru.
Pokud je p?™edem zn??mo, ??e po ukonÄ?en?­ vyb?­jec?­ho cyklu bude akumul??tor je??tÄ›
nejak?? Ä?as vybit, ne?? dojde k nabit?­, je t?™eba vyb?­jen?­ ukonÄ?it na vy?????­m napÄ›t?­.
V tomto p?™?­padÄ› doporuÄ?ujeme napÄ›t?­ 11V. (Rezerva 1V je dostaÄ?uj?­c?­ pro samovyb?­jen?­
cca 1 mÄ›s?­c.)

Co se t??Ä?e obecn??ch z??sad, v??dy plat?­, ??e akumul??tory je t?™eba skladovat nabit?©.
To znamen??, ??e pokud v?­me, ??e akumul??tor bude neÄ?inn??, je t?™eba jej p?™ed uskladnÄ›n?­m
v??dy nab?­t.

V p?™?­padÄ› uskladnÄ›n?­ del???­m ne?? 1 rok je pot?™eba po 12 mÄ›s?­c?­ch v??dy akumul??tory dob?­t.

DOTAZ: PostaÄ?uje k nab?­jen?­ 12V akumul??tor?? transform??tor s usmÄ›r??ovaÄ?em
a hl?­d??n?­ koneÄ?n?©ho napÄ›t?­ 17V p?™i 0,5 C ?


Ano. Nab?­jet lze jak??mkoliv dostateÄ?nÄ› tvrd??m zdrojem stejnosmÄ›rn?©ho napÄ›t?­,
pokud bude zaji??tÄ›no, ??e napÄ›t?­ nep?™ekroÄ??­ maxim??ln?­ ??rove??, tj 17 V na svork??ch
akumul??toru.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #17  
Star?© 01.11.2009, 16:22
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k LFP/LFYP bateri?­m 12V

DOTAZ: Mohu nab?­jet 12V akumul??tor?? LFP pomoc?­ klasick?© nab?­jeÄ?ky 12V auto-moto?

Pomoc?­ "levn?©" nab?­jeÄ?ky vÄ›t??inou nelze nab?­jet 12V LFP baterie. Levn?© nab?­jeÄ?ky mnohdy
konÄ??­ nab?­jen?­ na ??rovni 14V, tak??e u LFP bateri?­ nen?­ zaji??tÄ›no dostateÄ?n?© nabit?­ (tj nad 16V).

Pokud m??te prokoÄ?ilej???­ ("advanced") ?™iditelnou nab?­jeÄ?ku, lze ji pou???­t, pokud m????ete
nastavit nab?­jec?­ ??rove?? nejm?©nÄ› 16V.

Ka??dop??dnÄ› je t?™eba zajistit, aby napÄ›t?­ na baterii nep?™ekroÄ?ilo mezn?­ hranici 17V.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #18  
Star?© 08.11.2009, 14:39
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k LFP/LFYP bateri?­m 12V

DOTAZ: Je nÄ›jak?? z??sadn?­ rozd?­l mezi LFP a LFYP?

Ano. Z??sadn?­ rozd?­l je v pou??it?­ chemick?©ho prvku yttrium (Y) m?­sto ??eleza (Fe).

Chemick?? struktura je pak m?­sto LiFePO4 (LFP) zmÄ›nÄ›na na LiFeYPO4 (LFYP).
Viz chemick?© slo??en?­ LiFeYPO4 bateri?­ dle ??daj?? v??robce:
http://gwl-power.tumblr.com/post/180...feypo4-battery

Z??sadn?­ rozd?­l je v chov??n?­ chem. prvk?? yttrium a ??elezo. Zat?­mto ??elezo je velmi n??chyln?©
k oxidaci a k reakc?­m s dal???­mi chem. slouÄ?eninami, prvek yttrium je mnohem chemicky stabilnÄ›j???­,
t?©mÄ›?™ neoxiduje a nevznikaj?­ samovolnÄ› jin?© slouÄ?eniny. D??sledkem
tohoto jevu, je mnohem vÄ›t???­ chemick?? stabilita a ??ivotnost.

Zat?­mco ??ivotnost LiFePO4 bateri?­ je ud??v??na jako 3 a?? 5 let. U bateri?­ s pou??it?­m yttria
je ??ivostnost 10 a v?­ce let. N?© nadarmo jeden z p?™edn?­ch vÄ›dc?? ?™ekl - yttrium je ??elezo budoucnosti.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #19  
Star?© 10.11.2009, 14:58
m.76.h m.76.h je offline
Active Member
 
Zalo??en: 30.05.2009
P?™?­spÄ›vky: 2
Standardn?­ Dotaz na LFYP baterie

Dobr?? den, zaj?­mali by mne nÄ›jak?© bli?????­ ??daje o LFYP technologii. Jako nab?­jec?­, vyb?­jec?­ charakteristiky, poÄ?et nab?­jec?­ch cykl?? atd. Nebo jsou stejn?© jako u LFP 12V bateri?­? Zat?­m jsem nikde nic takov?©ho nena??el.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #20  
Star?© 15.11.2009, 16:28
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Specifikace LFYP bateri?­ 12V (LiFeYPO4)

N?­??e jsou odkazy na sta??en?­ ofici??ln?­ch PDF s parametry 12V LFYP bateri?­:

12V 20AH (LiFeYPO4)
http://www.auto88.cz/_pdf/ts_2009/TS-LP12V20AH.pdf

12V 40AH (LiFeYPO4)
http://www.auto88.cz/_pdf/ts_2009/TS-LP12V40AH.pdf

12V 80AH (LiFeYPO4)
http://www.auto88.cz/_pdf/ts_2009/TS-LP12V80AH.pdf

12V 100AH (LiFeYPO4)
http://www.auto88.cz/_pdf/ts_2009/TS-LP12V100AH.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 08:12.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.