Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #11  
Star?© 23.10.2009, 16:26
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
No jo. V??eobecn?? neznalost fyziky. No co se d?? dÄ›lat. Motor Honda GX 160ccm m?? jmenovit?© ot??Ä?ky 4000ot/minutu. p?™i tÄ›chto ot??Ä?k??ch je spot?™eba benz?­nu 1,2 - 1,6l/hodinu. Zale???­ na z??tÄ›??i. P?™i ot??Ä?k??ch 1100-1250 je spot?™eba mnohon??sobnÄ› men???­ (snad je to logick?©- ni?????­ ot??Ä?ky ni?????­ spot?™eba) Krout?­c?­ moment je v tomto bodu stejnÄ› nejvy?????­(v Nm) (nikoliv v??kon, ten se poÄ??­n?? jako celkov?? potenci??l - to j?? jen kdyby jste zase t??pali ).. Altern??tor pro svou efektivitu stejnÄ› v?­c ot??Ä?ek nepot?™ebuje (zale???­ jak jste ??ikovn?­ a dko??ete spoÄ??­tat vinut?­, ale zpravidla i kdy?? to mÄ›nit nebudete, tak alt?­k pofajruje na 80 -90% sv?©ho v??konu(dle typu))

Co ale i nÄ›jak?? navrh? hled??m ??kovneho z??meÄ?n?­ka, co by dok??zal postavit mechaniku vozu... j?? bych si vzal na starost elektriku

zat?­m.. pi??te d??l...
PravdÄ›podobnÄ› nem??m takov?© znalosti jako Vy, jen mÄ› zar?????­ ty velmi n?­zk?© n??klady na provoz, ale asi jste odborn?­k a rozum?­te tomu. To znamen??, ??e motor Honda 160 cm3 bude bÄ›??et p?™i ot??Ä?k??ch 1100 a?? 1250 /min, bude m?­t v??raznÄ› ni?????­ spot?™ebu paliva, ne?? uv??d?­ v??robce a v pohodÄ› ut??hne ten altern??tor 14 V 350 A . A v jak?©m autÄ› jezd?­te za tÄ›ch 0,09 KÄ?/km ? Tady v Ä?R vlastnÄ› jezd?­ na elekt?™inu jen Peugeot 106, (Citroen Saxo) Peugeot Partner (Citroen Berlingo), Favorit Pick Up, VW Golf Strom City, Ligier a mo??n?? je??tÄ› nÄ›co. V jak?©m autÄ› jste tu n?­zkou spot?™ebu testoval ? Pokud bych vÄ›dÄ›l, ??e by tomu tak bylo, klidnÄ› bych do toho ty pen?­ze vrazil, jen??e zat?­m o tom moc p?™esvÄ›dÄ?en nejsem, asi mnÄ› chyb?­ ty z??klady fyziky.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #12  
Star?© 23.10.2009, 17:03
EKOLO EKOLO je offline
Active Member
 
Zalo??en: 06.10.2008
P?™?­spÄ›vky: 6
Standardn?­ V??eobecn?? znalost fizyki.

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
No jo. V??eobecn?? neznalost fyziky. No co se d?? dÄ›lat. Motor Honda GX 160ccm m?? jmenovit?© ot??Ä?ky 4000ot/minutu. p?™i tÄ›chto ot??Ä?k??ch je spot?™eba benz?­nu 1,2 - 1,6l/hodinu. Zale???­ na z??tÄ›??i. P?™i ot??Ä?k??ch 1100-1250 je spot?™eba mnohon??sobnÄ› men???­ (snad je to logick?©- ni?????­ ot??Ä?ky ni?????­ spot?™eba) Krout?­c?­ moment je v tomto bodu stejnÄ› nejvy?????­(v Nm) (nikoliv v??kon, ten se poÄ??­n?? jako celkov?? potenci??l - to j?? jen kdyby jste zase t??pali ).. Altern??tor pro svou efektivitu stejnÄ› v?­c ot??Ä?ek nepot?™ebuje (zale???­ jak jste ??ikovn?­ a dko??ete spoÄ??­tat vinut?­, ale zpravidla i kdy?? to mÄ›nit nebudete, tak alt?­k pofajruje na 80 -90% sv?©ho v??konu(dle typu))

Co ale i nÄ›jak?? navrh? hled??m ??kovneho z??meÄ?n?­ka, co by dok??zal postavit mechaniku vozu... j?? bych si vzal na starost elektriku

zat?­m.. pi??te d??l...
Pane Proximuse,
Ä?epici dol?? p?™ed Va???­m n??padem.
Zab??v??m se touto problematikou 25 let, ale nic takov?©ho mne ani zdaleka nenapadlo. Mysl?­m si
a vÄ›?™?­m, ??e by to zaj?­malo mnoho na??ich Ä?len?? a proto si V??s dovol?­m pozvat na na??i p?™?­??t?­ sch??zku 5.listopadu. Tam to vysvÄ›tl?­te i tÄ›m, kte?™?­ by to nech??pali. Pokud byste p?™?­mo p?™ijel Va??im vozidlem, v??ichni by urÄ?itÄ› koukali.
Nem??m na V??s ????dn?? kontakt, abychom mohli domluvit program na???­ sch??zky , napi??te mi, pros?­m na mou adresu ekolo@seznam.cz .
V???? Jarom?­r V??gner president Elektromobily o.s.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #13  
Star?© 25.10.2009, 08:44
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
PravdÄ›podobnÄ› nem??m takov?© znalosti jako Vy, jen mÄ› zar?????­ ty velmi n?­zk?© n??klady na provoz, ale asi jste odborn?­k a rozum?­te tomu. To znamen??, ??e motor Honda 160 cm3 bude bÄ›??et p?™i ot??Ä?k??ch 1100 a?? 1250 /min, bude m?­t v??raznÄ› ni?????­ spot?™ebu paliva, ne?? uv??d?­ v??robce a v pohodÄ› ut??hne ten altern??tor 14 V 350 A . A v jak?©m autÄ› jezd?­te za tÄ›ch 0,09 KÄ?/km ? Tady v Ä?R vlastnÄ› jezd?­ na elekt?™inu jen Peugeot 106, (Citroen Saxo) Peugeot Partner (Citroen Berlingo), Favorit Pick Up, VW Golf Strom City, Ligier a mo??n?? je??tÄ› nÄ›co. V jak?©m autÄ› jste tu n?­zkou spot?™ebu testoval ? Pokud bych vÄ›dÄ›l, ??e by tomu tak bylo, klidnÄ› bych do toho ty pen?­ze vrazil, jen??e zat?­m o tom moc p?™esvÄ›dÄ?en nejsem, asi mnÄ› chyb?­ ty z??klady fyziky.
... znalosti. Peugeot 106 od pana vwgnera. Max rychlost 80km/h a efektivn?­ dojezd 80km. jestli ze??enete jin?? dejte vÄ›dÄ›t. StaÄ??­ m?­t kalkulaÄ?ku a m?­rn?© z??klady elektrotechniky a fyziky. M??m zasbou pr??myslovku a p??r let V? CHT... ale nemysl?­m si, ??e bych tomu rozumÄ›l ??plnÄ›. v??dy jsou nov?© technologie.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #14  
Star?© 25.10.2009, 08:53
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal EKOLO Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Pane Proximuse,
Ä?epici dol?? p?™ed Va???­m n??padem.
Zab??v??m se touto problematikou 25 let, ale nic takov?©ho mne ani zdaleka nenapadlo. Mysl?­m si
a vÄ›?™?­m, ??e by to zaj?­malo mnoho na??ich Ä?len?? a proto si V??s dovol?­m pozvat na na??i p?™?­??t?­ sch??zku 5.listopadu. Tam to vysvÄ›tl?­te i tÄ›m, kte?™?­ by to nech??pali. Pokud byste p?™?­mo p?™ijel Va??im vozidlem, v??ichni by urÄ?itÄ› koukali.
Nem??m na V??s ????dn?? kontakt, abychom mohli domluvit program na???­ sch??zky , napi??te mi, pros?­m na mou adresu ekolo@seznam.cz .
V???? Jarom?­r V??gner president Elektromobily o.s.
Auto nem??m .. ??ikovn?­ p??ni mi to ukradli .... ??et?™?­m na nov?© od V??s pane V??gnere, a kde bude m?­sto, tak tam tu nab?­jeÄ?ku ??oupnu. Jestli si pamatujete, p?™ed 2 lety jsem so o tom s v??mi bavil, ale jako dnes i tehd??l jsem nemÄ›l nic v ruce ... KLidnÄ› p?™?­jdu, ale krom Ä???steÄ?nÄ› vypracovan?©ho projektu na nov?? elektromobil (dvouokruhov?? syst?©m nap??jen?­) nic v ruce nem??m. S??m v?­te ??e finance h??bou svÄ›tem a postavit cokoliv je dnes minim??lnÄ› ?™eÄ?eno nemo??n?© pokud nem??te alespo?? tis?­ce. ? et?™?­m z ka??d?© v??platy 4000KÄ? ale to je prostÄ› m??lo. proto jsem se rozhodl v??echny moje n??pady ps??t tady, proto??e j?? na tom stejnÄ› nikdy profitovat nebudu. P?™?­jdu, vysvÄ›tl?­m, ale nem??m mo??nost nic postavit. Nech??m to na v??s (Ä?lenov?© a p?™?­znivci elektromobil??)

M??j emajl je proxim.x@seznam.cz

s pozdravem Petr Vytiska
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #15  
Star?© 25.10.2009, 21:04
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ pane Vegr, nikoliv V??gner

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
??et?™?­m na nov?© od V??s pane V??gnere
Mysl?­m, ??e se jedn?? o p?™eklep. Elektromobily Peugot, prod??v?? v Ä?R pan Vegr, nikoliv V??gner.

Str??nky pana Vegra - Ekolo jsou zde - http://www.elektromobil.wz.cz/
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #16  
Star?© 26.10.2009, 00:00
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Smile

Citace:
P??vodnÄ› odeslal auto88 Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Mysl?­m, ??e se jedn?? o p?™eklep. Elektromobily Peugot, prod??v?? v Ä?R pan Vegr, nikoliv V??gner.

Str??nky pana Vegra - Ekolo jsou zde - http://www.elektromobil.wz.cz/
Jj.. p?™eklep. Mojeje chyba. Pardon.

P.s.: Dofal jsem, ??e nÄ›kdo m?? vÄ›t???­ zku??enosti ne?? j??. Kdokoliv postavil nÄ›jak?? funkÄ?n?­ zdroj. T?™eba Moraeho napÄ›??ov?? gener??tor, Searl magnetick?? line??rn?­ n??sobiÄ? (i kdy?? pracuje na oscilaci magnetick?©ho pole-t??k?© mo??n?? zdroj energie), uhlovod?­kov?? reaktor a t?™eba je??tÄ› vod?­kov?© Ä?l??nky (sp?­?? by mÄ› zaj?­mala propustnost proton?? v nich) atd.. Nejsem odborn?­k a rozhodnÄ› n?© expert. Jen jsem myslel, ??e to napadlo ka??d?©ho a zaj?­malo mnÄ›, jak - kdo ?™e??il sv?© nap??jen?­ elektromobilu... nenapadlo mÄ› ??e tohle nikdo nepou???­v??....

No. Ve Ä?tvrtek 5.11.09 tam budu od 16 a asi do 17 --- Kde se tam parkuje??? Nev?­m co na tom v?­c budu vysvÄ›tlovat. MÄ› to p?™?­jde pochopiteln?© a sp?­?? trivi??ln?­. Ale co je na Ä?ase se zase strapnit Nic si sebou neberu (mimo kalkulaÄ?ky )Tak neÄ?ekejte z??zraky.

Ale.. TÄ›???­m se, ??e t?™eba pozn??m elektronika, kter?? by mohl vy?™e??it trobn?? probl?©m s promÄ›nou dynamikou motoru (studen?? a tepl?? chod p?™i z??tÄ›??i a bez n?­).
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #17  
Star?© 26.10.2009, 07:16
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
... znalosti. Peugeot 106 od pana vwgnera. Max rychlost 80km/h a efektivn?­ dojezd 80km. jestli ze??enete jin?? dejte vÄ›dÄ›t. StaÄ??­ m?­t kalkulaÄ?ku a m?­rn?© z??klady elektrotechniky a fyziky. M??m zasbou pr??myslovku a p??r let V? CHT... ale nemysl?­m si, ??e bych tomu rozumÄ›l ??plnÄ›. v??dy jsou nov?© technologie.
Tak takov?© znalosti zas j?? nem??m i kdy?? elektromobil??m fand?­m a snad si i nÄ›jak?? po?™?­d?­m. T?™eba zrovna toho P 106. Ale jen tak mÄ› napad??, ??e z pramen??, spot?™eba elektromobilu je cca 15 KW na 100 km j?­zdy. D?­val jsem se na sazby za elekt?™inu, jedna KWh stoj?­ asi 5 KÄ? a pokud m??te "noÄ?n?­" tarif tak asi 2 KÄ?. To znamen??, ??e jeden kilometr ujedu za 0,75 KÄ?, respektive 0,30 KÄ?, co?? je proti Va??im 0,09 KÄ? na km nÄ›kolikan??sobek. Znamen?? to tedy, ??e vy tu elekt?™inu pomoc?­ toho motoru vyrob?­te v??raznÄ› levnÄ›ji, ne?? mnÄ› ji dod?? elektr??rna. NechtÄ›l by jste se radÄ›ji zab??vat dom??c?­ v??robou elekt?™iny ? Nebo poraÄ?te jak na to, m??m z??jem. Pokud mÄ› p?™esvÄ›dÄ??­te, ??e V???? n??pad na elektromobil, kter?? uv??d?­te, je ??ivotaschopn?? a perspektivn?­, uva??oval bych i o financov??n?­ tohoto projektu. Zat?­m v??ak o tom p?™esvÄ›dÄ?en nejsem. Srovnal bych to nap?™. s t?­mto : www.autonavzduch.cz Na to jim dokonce skoÄ?ila i TV NOVA.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #18  
Star?© 26.10.2009, 11:25
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Tak takov?© znalosti zas j?? nem??m i kdy?? elektromobil??m fand?­m a snad si i nÄ›jak?? po?™?­d?­m. T?™eba zrovna toho P 106. Ale jen tak mÄ› napad??, ??e z pramen??, spot?™eba elektromobilu je cca 15 KW na 100 km j?­zdy. D?­val jsem se na sazby za elekt?™inu, jedna KWh stoj?­ asi 5 KÄ? a pokud m??te "noÄ?n?­" tarif tak asi 2 KÄ?. To znamen??, ??e jeden kilometr ujedu za 0,75 KÄ?, respektive 0,30 KÄ?, co?? je proti Va??im 0,09 KÄ? na km nÄ›kolikan??sobek. Znamen?? to tedy, ??e vy tu elekt?™inu pomoc?­ toho motoru vyrob?­te v??raznÄ› levnÄ›ji, ne?? mnÄ› ji dod?? elektr??rna. NechtÄ›l by jste se radÄ›ji zab??vat dom??c?­ v??robou elekt?™iny ? Nebo poraÄ?te jak na to, m??m z??jem. Pokud mÄ› p?™esvÄ›dÄ??­te, ??e V???? n??pad na elektromobil, kter?? uv??d?­te, je ??ivotaschopn?? a perspektivn?­, uva??oval bych i o financov??n?­ tohoto projektu. Zat?­m v??ak o tom p?™esvÄ›dÄ?en nejsem. Srovnal bych to nap?™. s t?­mto : www.autonavzduch.cz Na to jim dokonce skoÄ?ila i TV NOVA.
Hlubokok?? omluva v??em p?™?­tomn??m a Ä?len??m. sypu si popel nahlavu a chod?­m po hrachu. znovu jsem si to p?™epoÄ??­tal a za ty l?©ta se mi vypa?™ila jedniÄ?ka. provozn?­ n??kl??dy jsou 0,19KÄ? na km nikoliv 0,09kÄ?/km. (nicmÄ›nÄ› jsem st??le levnÄ›j???­ ne?? Ä?ez(0,3kÄ?/km) ) Asi tedy vemu no??as a jednodu??e v??m to uk????u matematicky jak jsem se k tomuto v??sledku dostal (+ zku??enost). Tak tedy 5.11.2009. Mus?­m ale rychlokvaÄ?it do pr??ce, tak v 17:00 budu muset odej?­t.. StejnÄ› pochybuji, ??e to nÄ›koho bude zaj?­mat a j?? tam budu jak trubka s??m

Kdyby cokoliv, tak pi??te pi??te. Nechci b??t ten co to t??hne. Napi??te tak?? nÄ›jak?? dobr?? typ. T?™eba mi vysvÄ›tlete proÄ? nikdo nepou???­v?? Kompoudn?­ motor, nebo derivaÄ?n?­.. to je mi z??hadou... p?™itom j?? bych pro nÄ› ve svÄ›tÄ› elektromobil?? mÄ›l nep?™ekonateln?© zastoupen?­, kde by se ani st?™?­dav?© elektromotory nedostaly na efektivitu 70% t?™eba zrovna derivaÄ?n?­ho... Neptejte se mÄ›. Pros?­m o vysvÄ›tlen?­. (a?? furt nep?­??u jen j??)
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #19  
Star?© 26.10.2009, 19:36
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Hlubokok?? omluva v??em p?™?­tomn??m a Ä?len??m. sypu si popel nahlavu a chod?­m po hrachu. znovu jsem si to p?™epoÄ??­tal a za ty l?©ta se mi vypa?™ila jedniÄ?ka. provozn?­ n??kl??dy jsou 0,19KÄ? na km nikoliv 0,09kÄ?/km. (nicmÄ›nÄ› jsem st??le levnÄ›j???­ ne?? Ä?ez(0,3kÄ?/km) ) Asi tedy vemu no??as a jednodu??e v??m to uk????u matematicky jak jsem se k tomuto v??sledku dostal (+ zku??enost). Tak tedy 5.11.2009. Mus?­m ale rychlokvaÄ?it do pr??ce, tak v 17:00 budu muset odej?­t.. StejnÄ› pochybuji, ??e to nÄ›koho bude zaj?­mat a j?? tam budu jak trubka s??m

Kdyby cokoliv, tak pi??te pi??te. Nechci b??t ten co to t??hne. Napi??te tak?? nÄ›jak?? dobr?? typ. T?™eba mi vysvÄ›tlete proÄ? nikdo nepou???­v?? Kompoudn?­ motor, nebo derivaÄ?n?­.. to je mi z??hadou... p?™itom j?? bych pro nÄ› ve svÄ›tÄ› elektromobil?? mÄ›l nep?™ekonateln?© zastoupen?­, kde by se ani st?™?­dav?© elektromotory nedostaly na efektivitu 70% t?™eba zrovna derivaÄ?n?­ho... Neptejte se mÄ›. Pros?­m o vysvÄ›tlen?­. (a?? furt nep?­??u jen j??)
Pane, tÄ›ch omyl?? je tam v?­c. Pokud tedy n??klady na 1 km m??te 0,19 KÄ?, akumul??tory nabijete od Ä?EZu za 0,3 KÄ?, aby jste dostal pr??mÄ›r n??klad?? na 0,19 KÄ?, mus?­te elekt?™inu vyrobit pod tÄ›ch 0,19 KÄ?. To pomoc?­ spalovaÄ?e a plynu nevyrob?­te. Pokud ano, jak jsem ji?? uvedl, m??m z??jem o toto za?™?­zen?­ a budu si t?­m dÄ›lat doma elekt?™inu. Dal???­ omyl, motor Honda 160cm3 m?? p?™i ot??Ä?k??ch 1100 a?? 1250/min jen velmi mal?? toÄ?iv?? moment, nikoliv maxim??ln?­, jak uv??d?­te. Maxim??ln?­ krout?­c?­ moment se dos??hne v rozsahu cca 2600 a?? 3400 ot??Ä?ek. ( To je m??j odhad a vych??z?­m pouze z ??daj??, V??mi uveden??ch) RozhodnÄ› to v??ak nen?­ tÄ›ch cca 1200 ot??Ä?ek, to je jen m?­rnÄ› zdvihl?? volnobÄ›h. S??m m??m doma elektrocentr??lu BOSCH 2200 W, poh??n?­ ji Ä?ty?™dob?? motor 150 cm3, za hodinu spot?™ebuje cca 3 litry benzinu a to na ni m??m zaplou jen brusku 800 W a vrtaÄ?ku 600 W, nikoliv souÄ?asnÄ› a poloviny doby bÄ›hu v z??tÄ›??i a polovinu napr??zdno. 1 KW mÄ› vyjde p?™i cenÄ› benzinu 26 KÄ? asi okolo 50 KÄ? ( + -) Zat?­m ale na fakta neodpov?­d??te. Chyb?­ Ä??­sla. Tedy v??kon motoru Honda nebo krou????k p?™i tÄ›ch 1100 ot/min, v??kon altern??toru, jen?? chcete poh??nÄ›t. A u?? tady bude asi prvn?­ z??drhel. Bohu??el 5.11. p?™ijet nem????u. Ale bude tam p?™edseda a ten m?? znalost?­ dost. I z tÄ›ch z??kladn?­ch znalost?­ fyziky. UveÄ?te fakta a j??, budu-li vÄ›dÄ›t, V??m nap?­??i, zda ano, nebo ne. Mysl?­m t?­m fakta ohlednÄ› tÄ›ch n??klad?? na elekt?™inu, na dojezd e-auta apod. A je??tÄ› mÄ› zaj?­m?? to slovo v??kon, ??e je to jen takov?? "celkov?? potenci??l". Co to je ten "celkov?? potenci??l " ? Jak se ten v??kon poÄ??­t??, to j?? v?­m a urÄ?itÄ› to v?­te i Vy, kdy?? si troufnete j?­t do daleko obt?­??nÄ›j???­ch v??poÄ?t??. akumulatory@centrum.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #20  
Star?© 27.10.2009, 02:10
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Pane, tÄ›ch omyl?? je tam v?­c. Pokud tedy n??klady na 1 km m??te 0,19 KÄ?, akumul??tory nabijete od Ä?EZu za 0,3 KÄ?, aby jste dostal pr??mÄ›r n??klad?? na 0,19 KÄ?, mus?­te elekt?™inu vyrobit pod tÄ›ch 0,19 KÄ?. To pomoc?­ spalovaÄ?e a plynu nevyrob?­te. Pokud ano, jak jsem ji?? uvedl, m??m z??jem o toto za?™?­zen?­ a budu si t?­m dÄ›lat doma elekt?™inu. Dal???­ omyl, motor Honda 160cm3 m?? p?™i ot??Ä?k??ch 1100 a?? 1250/min jen velmi mal?? toÄ?iv?? moment, nikoliv maxim??ln?­, jak uv??d?­te. Maxim??ln?­ krout?­c?­ moment se dos??hne v rozsahu cca 2600 a?? 3400 ot??Ä?ek. ( To je m??j odhad a vych??z?­m pouze z ??daj??, V??mi uveden??ch) RozhodnÄ› to v??ak nen?­ tÄ›ch cca 1200 ot??Ä?ek, to je jen m?­rnÄ› zdvihl?? volnobÄ›h. S??m m??m doma elektrocentr??lu BOSCH 2200 W, poh??n?­ ji Ä?ty?™dob?? motor 150 cm3, za hodinu spot?™ebuje cca 3 litry benzinu a to na ni m??m zaplou jen brusku 800 W a vrtaÄ?ku 600 W, nikoliv souÄ?asnÄ› a poloviny doby bÄ›hu v z??tÄ›??i a polovinu napr??zdno. 1 KW mÄ› vyjde p?™i cenÄ› benzinu 26 KÄ? asi okolo 50 KÄ? ( + -) Zat?­m ale na fakta neodpov?­d??te. Chyb?­ Ä??­sla. Tedy v??kon motoru Honda nebo krou????k p?™i tÄ›ch 1100 ot/min, v??kon altern??toru, jen?? chcete poh??nÄ›t. A u?? tady bude asi prvn?­ z??drhel. Bohu??el 5.11. p?™ijet nem????u. Ale bude tam p?™edseda a ten m?? znalost?­ dost. I z tÄ›ch z??kladn?­ch znalost?­ fyziky. UveÄ?te fakta a j??, budu-li vÄ›dÄ›t, V??m nap?­??i, zda ano, nebo ne. Mysl?­m t?­m fakta ohlednÄ› tÄ›ch n??klad?? na elekt?™inu, na dojezd e-auta apod. A je??tÄ› mÄ› zaj?­m?? to slovo v??kon, ??e je to jen takov?? "celkov?? potenci??l". Co to je ten "celkov?? potenci??l " ? Jak se ten v??kon poÄ??­t??, to j?? v?­m a urÄ?itÄ› to v?­te i Vy, kdy?? si troufnete j?­t do daleko obt?­??nÄ›j???­ch v??poÄ?t??. akumulatory@centrum.cz
Tak jo. Data tady. jen nev?­m kde sehnat nov?? GX 160 (tedy udaje) ¨Na??el jsem jen GCV 190.

altern??tor: 350A 14V po upravÄ› (nen?­ to slo??it?©, m?? vinikl?© p??ly) zapoj?­te paralelnÄ› spojen?© vinut?­ do s?©rie. ve v??sledku 72V a 68A (ale poÄ??­tejme jen s 65A - jsou tam skr??tka str??ty) P=U*I tj. 72*65=4680W jo a vyka??leme se na to co jsem mÄ›l a soust?™eÄ?me se na to co se d?? vyrobit dnes. t?­m mysl?­m, ??e bez vÄ›t???­ch z??sah?? budeme poÄ??­tat tedy s ot??Ä?kami okolo 2000ot/min ...
To by byl jen v??kon altern??toru. Pot?™ebn?? krout?­c?­ moment je 10,5Nm. (toto je namÄ›?™en?? ??daj, nikde nem????u sehnat tabulkov?? ??daje od v??robce) V??kon motoru GCV 190 je p?™i 2000ot/min 11,2Nm. Spot?™eba tohoto motoru je 1,1l p?™i 3000ot/min (udaj v??robce), tak??e p?™i 2000ot/min. by se spot?™eba mÄ›la pohybovat okolo 0,8 a?? 0,9l/h.
D??l budeme poÄ??­tat s v??mi vybran??mi 15KWh na 100km a cenÄ› 5KÄ? na KWh tj. 15Kw*5KÄ?=75KÄ? na 1 dobit?­. Tzn. ??e v??s stoj?­ 1 kilometr 0,75KÄ? ze z??suvky.
TeÄ?: Altern??tor vyrob?­ 4680W tzn. 15KWh / 4680W je cca 3,2 t (Ä?as pot?™ebn?? k nabit?­ bateri?­ na 15Kwh) 3,2t* 0,9l/h=2,9l/h (l?©pe poÄ??­tejme s 3l/h)
Ä?erpac?­ stanice LPG Uh?™?­nÄ›ves prod??v?? 1l PLG za 9,9KÄ?. Tak??e 9,9KÄ?*3l(pot?™ebn?© pro nabit?­) je cca 30KÄ?. tud?­?? na 100km v??jdou n??klady nov?©ho agreg??tu na 0,3KÄ?.

Probl?©m je s v??robci altern??toru. Neda?™?­ se mi sehnat ??daje dokud si to od nich za draho nekoup?­m a to to fakt zat?­m nechci.

dal???­ dost podstatnou vÄ›c?­ na kterou se nikdo neptal, je po?™izovac?­ cena. Mimo motoru, poÄ??­tejte s upraven??m altern??torem a cenou instalace LPG. Reduktor LPG se mus?­ p?™edeh?™??t aby nezamrzlo vt?™ikov??n?­ LPG(p?™echod z kapaln?©ho stavu na plyn??) a tak i toto vy??aduje drobn?© technick?© ?™e??en?­.

D??l. C?­lem nen?­ levn?© nab?­jen?­. Pro mÄ› je kl?­Ä?ov?©, ??e to v??bec jde nab?­jet kdy?? nem??m z??suvku v bar??ku (Bydl?­m v 7 pat?™e a auto mi st??lo (d?­ky prom??torce mÄ›sta Chomutov) 1,2km od bydli??tÄ›), C?­lem je prodlou??en?­ dojezdu.

KoneÄ?nÄ› jsme se hnuli z m?­sta. Ptejte se konkr?©knÄ›. ChtÄ›jte Ä??­la. Vyvracejte mi to. atd. Jsem za to r??d.

Panu Baterk???™i dÄ›ku za aktivn?­ p?™?­stup.

Do v??poÄ?tu v??konu Kw motoru jsem se nepustil. Je to na mÄ› moc. Jen si dok????u spoÄ??­tat, ??e krout?­c?­ moment v dan??ch ot??Ä?k??ch nen?­ definov??n maxim??ln?­m v??konem. (s??m jsem to moc nepobral ale kdesi jsem se to doÄ?et)

P?™eji pÄ›kn?? den.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 23:08.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.