Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 06.11.2009, 09:36
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Vyu??it?­ LFP trakÄ?n?­ch bateri?­ ve fotovoltaice

PodnÄ›ty u??ivatel?? f??ra k dal???­ vz??jemn?© diskuzi

*** Experimentuji s FV panely a chtÄ›l bych pou???­t LFP baterie m?­sto olovÄ›n??ch. Jak?© jsou zku??enosti s LFP bateriemi pro ukl??d??n?­ energie?

*** Postavil jsem men???­ FV elektr??rnu , p?™i jej?­m provozu jsem zmÄ›?™il, ??e v?­ce jak 50% vyroben?©
energije "p?™et?©ka" do s?­tÄ›. Zaj?­m?? mne mo??nost akumulace p?™ebytk?? el.. Nyn?­ jsem nalezl
pro mÄ› nov?? typ akumul??tor?? - LFP. Zaj?­mala by mne mo??nost pou??it?­ LFP akumul??tor??.

*** Ve voln?©m Ä?asu pracuji na syst?©mu, kter?? bude schopen u sol??rn?­ch elektr??ren
provozovan??ch v re??imu zelen?© bonusy optimalizovat elektrickou bilanci domu a mimo jin?©
dob?­jet akumul??tory vyu??it?­m p?™eb??vaj?­c?­ elekt?™iny za kterou Ä?EZ plat?­ v tomto re??imu jen p??r
hal?©?™??. Douf??m, ??e o takov?? syst?©m bude z??jem a pokud bude jeho prototyp vyu???­vat konkr?©tn?­
typ bateri?­ mohlo by to b??t taky urÄ?it??m benefitem.

Zapojte se do diskuze v tomto t?©matu!
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 06.11.2009, 09:38
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Odkaz na jednu FV elektr??rnu

http://www.roznovan.cz/~kubis/
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 13.12.2009, 10:22
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Bohu??el p?™i dne??n?­ch cen??ch a syst?©mu v??kupu a prodeje elekt?™iny je nejlep???­ elekt?™inu vyrobenou z fotovoltaick??ch Ä?l??nk?? prodat Ä?EZu za cca 12 KÄ? a zpÄ›t si od nich koupit elekt?™inu za 5 KÄ?.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 13.03.2010, 06:39
Abrams Abrams je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.03.2010
P?™?­spÄ›vky: 9
Post Jak funguje podpora fotovoltaiky u n??s

U?? del???­ dobu sb?­r??m informace nejen o fotovoltaice , tak bych r??d vysvÄ›tlil ??e akumulace m?? smysl .
Pro vysvÄ›tlen?­ 1 pivo = 1 kWh (p?™i debat??ch tento p?™?­mÄ›r pochopilo nejv?­ce lid?­ )
1. varianta je V??kupn?­ cena , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 12,- KÄ? ale pat?™?­ jemu , tak??e kdy?? chci pivo tak jej mus?­m koupit od pivovaru za 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 7,30 KÄ? .
2. varianta je Zelen?? bonus , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 11,- KÄ? jen??e si to pivo m????u s??m vyp?­t tak??e za nÄ›j u??et?™?­m 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 15,70 KÄ? . Vyr??b?­m-li v?­ce piv ne?? jich vypiji tak p?™et?©kaj?­ do pivovaru za 0,50 KÄ? / pivo , "vydÄ›l??m" 11,50 KÄ? , jen??e v noci nevyr??b?­m a tak mus?­m kupovat od pivovaru za 4,70 KÄ? / pivo . Z toho ligicky vypl?­v?? ??e nejv??hodnÄ›j???­ je p?™ebytky uchovat a pozdÄ›ji je zpot?™ebovat s??m .
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 14.03.2010, 12:00
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Abrams Zobrazit p?™?­spÄ›vek
U?? del???­ dobu sb?­r??m informace nejen o fotovoltaice , tak bych r??d vysvÄ›tlil ??e akumulace m?? smysl .
Pro vysvÄ›tlen?­ 1 pivo = 1 kWh (p?™i debat??ch tento p?™?­mÄ›r pochopilo nejv?­ce lid?­ )
1. varianta je V??kupn?­ cena , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 12,- KÄ? ale pat?™?­ jemu , tak??e kdy?? chci pivo tak jej mus?­m koupit od pivovaru za 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 7,30 KÄ? .
2. varianta je Zelen?? bonus , vyrob?­m 1 pivo a pivovar mi zaplat?­ 11,- KÄ? jen??e si to pivo m????u s??m vyp?­t tak??e za nÄ›j u??et?™?­m 4,70 KÄ? , "vydÄ›l??m" 15,70 KÄ? . Vyr??b?­m-li v?­ce piv ne?? jich vypiji tak p?™et?©kaj?­ do pivovaru za 0,50 KÄ? / pivo , "vydÄ›l??m" 11,50 KÄ? , jen??e v noci nevyr??b?­m a tak mus?­m kupovat od pivovaru za 4,70 KÄ? / pivo . Z toho ligicky vypl?­v?? ??e nejv??hodnÄ›j???­ je p?™ebytky uchovat a pozdÄ›ji je zpot?™ebovat s??m .
Pivo mus?­m uchovat v sudech a ty maj?­ malou ??ivotnost a stoj?­ bal?­k penÄ›z. Ale po?™??d tu jsou ty dotace. To znamen??, ??e za 12 prod??m a za 5 kupuji. To je trochu pok?™iven?? trh. Pivu zdar.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 15.03.2010, 11:08
Abrams Abrams je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.03.2010
P?™?­spÄ›vky: 9
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Pivo mus?­m uchovat v sudech a ty maj?­ malou ??ivotnost a stoj?­ bal?­k penÄ›z. Ale po?™??d tu jsou ty dotace. To znamen??, ??e za 12 prod??m a za 5 kupuji. To je trochu pok?™iven?? trh. Pivu zdar.
Jestli Jste měl na mysli klsick?? volověn?? baterky (autoaku , AGM , GEL atd.) tak to je svat?? pravda , na toto jsou ??plně naprd . V??bec bych o akumulaci neuva??oval neb??t LFYP akumul??tor?? .
Dotace na toto u?? nejsou v m??dÄ› .
To m??te pravdu , je to na hlavu , ale co v na??em st??tÄ› nen?­ .
Jak byste Vy nab?­jel elektroauto kdy?? sv?­t?­ slun?­Ä?ko a st?™echa s panely se na auto nevleze . Elekt?™ina se spot?™ebn?­ dan?­ jak?? je teÄ? na PHM je bÄ›hem p??r let docela re??ln?? , n?© snad ?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 17.03.2010, 08:28
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Post

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Abrams Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Jestli Jste měl na mysli klsick?? volověn?? baterky (autoaku , AGM , GEL atd.) tak to je svat?? pravda , na toto jsou ??plně naprd . V??bec bych o akumulaci neuva??oval neb??t LFYP akumul??tor?? .
Dotace na toto u?? nejsou v m??dÄ› .
To m??te pravdu , je to na hlavu , ale co v na??em st??tÄ› nen?­ .
Jak byste Vy nab?­jel elektroauto kdy?? sv?­t?­ slun?­Ä?ko a st?™echa s panely se na auto nevleze . Elekt?™ina se spot?™ebn?­ dan?­ jak?? je teÄ? na PHM je bÄ›hem p??r let docela re??ln?? , n?© snad ?
M??j n??zor je ten, ??e elekt?™ina se spot?™ebn?­ dan?­, jako je teÄ? tato da?? na benzin Ä?i naftu tak brzy nebude. Jak by se pak v dom??cnostech rozli??ovalo, co je na nab?­jen?­ auta a co je ostatn?­ spot?™eba ? To by spousta dom??cnost?­ mÄ›la existenÄ?n?­ probl?©m. PochopitelnÄ›, pokud bude hodnÄ› elektromobil?? a St??t by mÄ›l velk?? v??padek ve spot?™ebn?­ dani, asi zavede t?™eba roÄ?n?­ odvod urÄ?it?© finanÄ?n?­ Ä???stky pro majitele elektromobil??. NÄ›co bude muset vymyslet. Nebo si z???­d?­?­me "fit centrum" a z??jemci, co tam budou jezdit na kolech, n??m budou rozt??Ä?et altern??tory .
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 21:23.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.