Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #11  
Star?© 01.02.2009, 20:22
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ PropagaÄ?n?­ let??k pro GWL/Scooty

PropagaÄ?n?­ let??k pro GWL/Scooty

http://www.auto88.cz/_pdf/GWL-Scooty...09-02-Info.pdf

Aktualizovan?? k ??noru 2009 - vÄ?etnÄ› nab?­dky lithiov??ch Ä?l??nk??
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #12  
Star?© 01.02.2009, 22:32
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Ot??zka: cena el. sk??tr??

Ot??zka: vidÄ›l jsem nab?­dku el. sk??tr do 20 000 KÄ? vÄ?etnÄ› DPH a to vÄ?etnÄ› bateri?­. ProÄ? bych mÄ›l kupovat zde propagovan?? sk??tr GWL/Scooty, kter?? je za 26 000 KÄ? a bez bateri?­?

OdpovÄ›Ä?: nab?­dku el. sk??tr?? za v??prodejov?© ceny jsme na internetu zahl?©dli tak?©. Podle na??ich informac?­ se jedn?? o zbo???­ koupen?© je??tÄ› v l?©tÄ› 2008 (za levn?? dolar), kter?©ho se prod??vaj?­c?­ zbavuje za n?­zk?© ceny.

Nejd??le??itÄ›j???­ je v??ak rozd?­l v z??sadn?­ch technick??ch parametrech a proto doporuÄ?ujeme provÄ›?™it:

a) jak?? je skuteÄ?n?? v??kon motoru? Je to 800W nebo 2500W?
b) jak?? je nosnost sk??tru? Je to 75 kg nebo 150 kg?
c) jak?? je skuteÄ?n?? kapacita dod??van??ch bateri?­? Je to 20 Ah nebo 40 Ah?
d) jak?? je skuteÄ?n?? ??ivotnost tÄ›chto bateri?­? Je to 300 cykl?? nebo 2000 cykl???
e) jak?? je skuteÄ?n?? dojezd? Je to 20 km nebo 80 km?

Bohu??el z na??ich zku??enost?­ vid?­me, ??e nÄ›kter?© "levn?© stroje" n??slednÄ› kaz?­ jm?©no kvalitn?­ho zbo???­, proto??e nespokojen?­ u??ivatel?© zaÄ?nou "h??zet v??echno do jednoho pytle".
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #13  
Star?© 03.02.2009, 17:03
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­ Baterie

Citace:
P??vodnÄ› odeslal auto88 Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Elektrick?? sk??tr GWL/Scooty je mo??n?© koupit bez bateri?­. To je velk?? v??hoda pro ty, kte?™?­ si mohou opat?™it levn?© baterie sami, nap?™?­klad z druh?© ruky. Ten, kdo m?? z??jem, si takto m????e opat?™it samotn?? sk??tr a do nÄ›j si d??t s??m vhodn?© baterie a pou???­t ji?? nab?­jeÄ?ku, kterou ji?? vlastn?­.
Nyn?­ u?? nab?­z?­te tento sk??tr bez akumul??tor?? a nab?­jeÄ?ky a nemus?­ se POVINNÄš p?™ikupovat, ale dokup je zcela dobrovoln??. V minul?©m prospektu tomu tak nebylo. Proto i nyn?­ nab?­zen?? cena od 25 900 KÄ? ji?? nen?­ klamav?? reklama, jak tomu mohlo b??t d?™?­ve. Je v??born?©, ??e v posledn?­ dobÄ› se tady objevilo nÄ›kolik dovozc??, kte?™?­ podobn?© sl??try dov????ej?­ a snad i na na??em trhu budou m?­t e-sk??try sv?© m?­sto. J?? s??m m??m z??jem postupnÄ› prodat sv?© "spalovaÄ?e" a zakoupit nÄ›jak?© norm??ln?­ - tedy elektrick?© vozidlo, zat?­m v??ak nejsem rozhodnut, kter?? e-sk??tr si vyberu. P?™eji V??m, a?? se v nadch??zej?­?­c?­, ale i dal???­ch sez??n??ch e-sk??tr prod??v?? v?­c, ne?? "spalovaÄ?".
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #14  
Star?© 28.03.2009, 16:09
majklef majklef je offline
Active Member
 
Zalo??en: 28.03.2009
P?™?­spÄ›vky: 3
Standardn?­

Je ale pravda ??e pokud je to el.skutr,p?™edpokl??d??m ??e baterie u?? by mÄ›ly b??t obsa??en?© v prodejn?­ cenÄ›...Pochop?­m pokud se mus?­ p?™iplatit za silnÄ›j???­ baterii nebo t?™eba rychlej???­ nab?­jeÄ?ku..
Pro nÄ›koho kdo el skutry nezn??/jako j??/ je to takov?© mal?© ˇ"zklam??n?­".Samoz?™ejmÄ› ??e cena ji?? od je daleko veselej???­:-)
Mus?­ b??t ale opravdu super,jet na sk??tru bez hluku a smradu.Docela V??m z??vid?­m...
Hezk?? den


Citace:
P??vodnÄ› odeslal auto88 Zobrazit p?™?­spÄ›vek
pane Baterk???™, m??te pravdu v tom, ??e ????dn?? prodejce benz?­nov??ch sk??tr?? V??m ne?™ekne, jak?©
jsou va??e skuteÄ?n?© n??klady na provoz. Kde??to u elektrick??ch vozidel si to snadno spoÄ??­t??te.Pod?­vejte se na kolik p?™ijde j?­zda na benz?­nov?©m sk??tru spoÄ?tÄ›n?? na 10 let provozu.A nyn?­ to porovnejte s n??klady na elektrick?? sk??tr:

http://www.auto88.cz/_pdf/Srovnani-Benzin-EV.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #15  
Star?© 06.04.2009, 23:21
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Test sk??tru GWL/Scooty TM-300

Byl jsem po????d??n, abych testoval elektrick?? sk??tr GWL/Scooty TM-300 prod??van?? takt?©?? jako Solar Scooter.

Tento sk??tr je vybaven standardn?­mi gelov??mi bateriemi na b??zi kyseliny s?­rov?©.

C?­lem testu bylo provÄ›?™it pou??itelnost sk??tru pro bÄ›??n?© denn?­ cestov??n?­.

1. den
P?™es noc nab?­j?­m nejm?©nÄ› 6. hodin – tj do pln?© kapacity (bÄ›??n?? nab?­jeÄ?ka pro gelov?© baterie)
Vyj?­??d?­m na testovac?­ trasu – stav tachometru – 294 km.
Prvn?­ch 20 km je p?™ev????nÄ› poj?­??dÄ›n?­, pou???­v??m cca 10x tlaÄ??­tko turbo.
Pozoruji, ??e p?™i j?­zdÄ› proti vÄ›tru kles?? znatelnÄ› rychlost.
Dal???­ch 11 km jedu p?™ev????nÄ› na „pln?? plynâ€?, tj na maxim??ln?­ v??kon.
Posledn?­ 2 km ji?? doch??z?­ baterie, jedu znaÄ?nÄ› pomaleji.
J?­zdu konÄ??­m se stavem na tachometru 325 km.
Celkem najeto 31 km. Po celou dobu jsou ?™??dnÄ› a p?™edpisovÄ› zapnuta svÄ›tla. TlaÄ??­tko turbo pou??ito cca 12x

2. den
OpÄ›t nab?­j?­m na maximum – tj do pln?© kapacity.
Jezd?­m bez zast??vek v Ä?lenit?©m ter?©nu – m?­sty protiv?­tr, na trase je 2x t??hlej???­ stoup??n?­ cca 1 km.
OpÄ›t posledn?­ 2 km rychlost v??raznÄ› kles??.
J?­zdu konÄ??­m se stavem na tachometru 356 km.
Celkem najeto 31 km. Po celou dobu jsou ?™??dnÄ› a p?™edpisovÄ› zapnuta svÄ›tla. TlaÄ??­tko turbo pou??ito cca 2x.

3. den
Znovu nabito na maximum.
Tentokr??t si d??v??m za c?­l, jezdit co nejefektivnÄ›ji.
Vyh??b??m se zbyteÄ?n?©mu zpomalov??n?­ a n??sledn?©mu rozj?­??dÄ›n?­. Rychlost udr??uji do max 40 km/h.
Tento den je bezvÄ›t?™?­, tak??e vliv vÄ›tru je mo??n?© pominout.
Z??vÄ›reÄ?nou Ä???st j?­zdy preventivnÄ› vyp?­n??m svÄ›tla.
J?­zdu konÄ??­m se stavem na tachometru 393 km.
Celkem najeto 37 km.

Moje subjektivn?­ hodnocen?­ dojm?? se sk??trem:

PLUS
(+) dobr?© p?©rov??n?­
(+) dostaÄ?uj?­c?­ brzdy
(+) pohodn?? j?­zda – i po hodinÄ› j?­zdy je sezen?­ na sedadle bez probl?©m??
(+) dobr?© osvÄ›tlen?­ sk??tru – hlavn?­ svÄ›tla, blinkry, brzdov?? svÄ›tla – v??e je pro ostatn?­ ??Ä?astn?­ky provozu jasnÄ› viditeln?©

MINUS
(-) mal?? kola, vjet?­ do hlubok?©ho rigolu m????e b??t probl?©m
(-) pro tÄ›??k?© v??hy je sk??tr asi jen na popoj?­??dÄ›n?­
(-) tlaÄ??­tko turbo znatelnÄ› ub?­r?? energii
(-) kontrolky blinkr?? na panelu jsou ve dne skoro neviditeln?©
(-) hlavn?­ svÄ›tla maj?­ znateln?? odbÄ›r, tak??e zkracuj?­ dojezd. Bohu??el v Ä?R je povinnost sv?­tit.

Z??věr

S gelov??mi bateriemi lze spolehlivÄ› ujet 25 km na jedno nabit?­. J?­zda nad 25 km b????e b??t ponÄ›kud
riskantn?­, proto??e p?™i siln?©m protivÄ›tru nebo stoup??n?­ na konci j?­zdy u?? baterie nemus?­ vydr??et.

Pro del???­ dojezd je t?™eba tyto z??sady: maxim??lnÄ› se sna??it o aerodynamiku (tj nevystrkovat kolena),
nepou???­vat motor p?™i j?­zdÄ› z kopce, nejezdit „na pln?? plynâ€?, omezit pou???­v??n?­ turba.

Hlavn?­ v??hodou elektrick?©ho sk??tr je jeho bezhluÄ?nost, Ä?istota a celkov?? ekologick?? smysl.

Chcete jezdit na elekt?™inu? Pak V??m elektrick?? sk??tr urÄ?itÄ› doporuÄ??­m.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #16  
Star?© 07.04.2009, 14:03
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Obrazem: elektrick?© sk??try na v??stavÄ› AMPER 2009

Obrazem: elektrick?© sk??try na v??stavÄ› AMPER 2009OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #17  
Star?© 07.04.2009, 14:38
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300 s LFP bateriemi

Zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300 s LFP bateriemi

V r??mci v??stavy AMPER 2009 byl proveden zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300.Fotografie testovan?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300.C?­lem testu bylo ovÄ›?™it, jak?? je skuteÄ?n?? dojezd tohoto sk??tru v re??ln??ch mÄ›stsk??ch podm?­nk??ch
a jak je tento elektrosk??tr v praxi pou??iteln?? pro p?™epravu v bÄ›??n?©m provozu.

Sk??tr GWL/Scooty TM-300 v proveden?­ LITHIUM je vybaven vysoko-kapacitn?­mi LiFePO4
Ä?l??nky
, kter?© maj?­ mnohem lep???­ v??konov?© parametry ne?? bÄ›??n?© olovÄ›n?© nebo gelov?© Ä?l??nky.
Ve sk??tru jsou instalov??ny 4 ks 12V LFP akumul??tor?? 12V 20 Ah.Na testov??n?­ byl vybr??n osvÄ›dÄ?en?? zku??ebn?­ okruh veden?? pra??sk??mi ulicemi v Praze 4 v okol?­
kopce Bohdalce. Byla z??mÄ›rnÄ› vybr??na trasa s pomÄ›rnÄ› p?™?­kr??m stoup??n?­m a n??sledn??m
pozvoln??m kles??n?­m. Zvolen?? trasa odpov?­d?? bÄ›??n??m situac?­m – tj cesta nen?­ vÄ›t??inou ide??ln?­
rovina.Trasa okruhu byla vedena ulicemi: U plyn??rny (m?­rn?© kles??n?­), Nad vinn??m potokem (m?­rn?©
stoup??n?­ a pak kles??n?­), U se?™adi??tÄ› (dla??ebn?­ kostky s asfaltov??mi z??lepy, pozvoln?© m?­rn?©
stoup??n?­), Moskevsk?? (stoup??n?­ k mostu p?™es tra??, Bohdaleck?? (t??hl?© stoup??n?­ a?? ke k?™i??ovatce
u STK Bohdalec), Bohdaleck?? (t??hl?© kles??n?­). Celkov?? d?©lka okruhu byla mÄ›?™en?­m na poÄ??­tadle
sk??tru stanovena na 3,9 km.Pro testov??n?­ byl zvolen bÄ›??n?? styl j?­zdy. Na klesaj?­c?­ch ??sec?­ch byla j?­zda na volnobÄ›h. Po celou
dobu j?­zdy byla p?™edpisovÄ› rozsv?­cena potk??vac?­ svÄ›tla.

Zde jsou v??sledky jednotliv??ch kol zku??ebn?­ho testu:Stav tachometru na konci testu: 42,8 km:Celkem bylo ujeto 9 pln??ch testovac?­ch kol. To jest celkem 36 km. V posledn?­m 10. kole klesla rychlost a n??slednÄ› do??lo k p?™eru??en?­ nap??jen?­ z d??vodu vybit??ch bateri?­. To byl sign??l pro ukonÄ?en?­ testu a dojet?­ zpÄ›t do m?­sta, kdy byl sk??tr p?™evzat.

Uk??zka jednotliv??ch kol testu (vzd??lenost na tachometru, namÄ›?™en?? Ä?as na stopk??ch):

Shrnut?­

Celkov?? doba j?­zdy v r??mci 9 pln??ch kol byla 1 hodinu a 19 minut, bylo ujeto 36 km
pr??mÄ›rnou rychlost?­ 27 km/h.

Pokud zapoÄ?teme p?™?­jezd z m?­sta p?™evzet?­ vozidla (1 km), nezapoÄ??­tan?© 10-t?© kolo (3,9 km) a
dojezd zpÄ›t do m?­sta p?™evzet?­ vozidla (1 km), bylo v r??mci testu ujeto celkem 40 kilometr??.

Z??věr

Tento praktick?? test uk??zal, ??e sk??tr GWL/Scooty s lithiov??mi bateriemi je mo??n?© pou???­t v bÄ›??n?©m
provozu a to i v m?­stech kde jsou t??hl?? stoup??n?­ a rozjezdy na k?™i??ovatk??ch. Dosa??en?? dojezd
v testovac?­m provozu bez p?™eru??en?­ byl p?™es 35 km. Tato vzd??lenost je dostaÄ?uj?­c?­ pro bÄ›??n?©
pou??it?­ pro doj?­??dÄ›n?­ do pr??ce nebo kr??tk?© cesty v r??mci mÄ›sta nebo obce.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #18  
Star?© 07.04.2009, 21:59
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Obrazem: barevn?? proveden?­ sk??tr?? TM-300

B?­l?? barvaZelen?? barva

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #19  
Star?© 07.04.2009, 22:13
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Spot?™eba elektrick?© energie pro nab?­jen?­

Spot?™eba elektrick?© energie pro nab?­jen?­

Po proveden?­ testu sk??tru GWL/Scooty TM-300 bylo provedeno mÄ›?™en?­ nab?­jen?­.

K mÄ›?™en?­ je pou??it zak??zkovÄ› vyroben?? pr??choz?­ elektromÄ›r s proudovou ochranou.Zobrazen?­ poÄ???teÄ?n?­ho a koncov?©ho stavu:Spot?™ebov??no bylo 1.6 kW eletrick?© energie. P?™e cenÄ› 5 KÄ?/kWh, je cena nab?­jen?­
rovn??ch 8 KÄ?. Za 8 KÄ? lze ujet 36 km. Tzn. cena na 1 km vych??z?­ na 0,22 KÄ?.

Pokud nab?­j?­m jen na noÄ?n?­ tarif, je cena cca 1,70 KÄ?/kWh - viz zde: http://www.pre.cz/domacnosti/produkt...ort-aku-8.html
Pak je celkov?? cena nab?­jen?­ 2,72 KÄ?. Za 2,72 KÄ? lze ujet 36 km. Cena na 1 km
p?™i noÄ?n?­m proudu vych??z?­ na 0,075 KÄ?.

Zn??te nÄ›jak?? levnÄ›j???­ dopravn?­ prost?™edek?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #20  
Star?© 07.04.2009, 22:30
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ P?™ehled oÄ?ek??van??ch dojezd?? TM-300

P?™ehled skuteÄ?nÄ› dosa??iteln??ch dojezd?? se sk??trem GWL/Scooty TM-300

Sk??tr je nap??jen 48V, p?™?­kon motoru je 2 000 W a?? 2 500 W (tlaÄ??­tko Turbo)

Srovn??n?­ mezi gelov??mi bateriemi (gel/olovo), LFP 20AH a LFP 40AH

OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 03:28.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.