Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 11.03.2009, 18:38
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ HDO sp?­naÄ? - z??suvka 230 V/10 AHDO sp?­naÄ? - z??suvka 230 V/10 A

S HDO sp?­naÄ?em m????ete u??et?™it n??klady za elekt?™inu. Nemus?­te hl?­dat drah?? a levn?? proud. HDO sp?­naÄ? jej bude hl?­dat za V??s, automaticky zapne z??suvku a zvukov??m sign??lem ohl??s?­, ??e spot?™ebiÄ? p?™ipojil.

http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1375

Ide??ln?­ za?™?­zen?­ pro nab?­jen?­ na nejlevnÄ›j???­ pen?­ze

Jak postupovat:

1) HDO sp?­naÄ? m?? smysl pou???­t pouze pokud m??te skuteÄ?nÄ› elektrick?© hodiny (elektromÄ›r) "s dvoj?­m tarifem", tzn. ??e m??te tak zvan?? "noÄ?n?­ proud".

2) Nastavte za?™?­zen?­ podle n??vodu a ovÄ›?™te jeho funkÄ?nost, nap?™?­klad p?™ipojen?­m lampiÄ?ky.
LampiÄ?ka m?? sv?­tit jen nap?™. 8 hodin dennÄ›, kdy?? je skuteÄ?nÄ› zapnut noÄ?n?­ proud.

3) Pokud m??te za?™?­zen?­ funkÄ?n?­ p?™ipojte za?™?­zen?­ kter?© chcete nap??jet a p?™itom ??et?™it.

Lze pou???­t nap?™?­klad pro tato za?™?­zen?­:

- dob?­jen?­ elektrick??ch vozidel a motocykl??
- nab?­jen?­ bateri?­
- myÄ?ka n??dob?­ (prove?™te ??e se uvede sama do chodu po p?™ipojen?­ do s?­tÄ›)
- pran?­ pr??dla
- Ä?erpadla
- vysou??eÄ?e

a jin?? za?™?­zen?­ u kter??ch nevad?­, ??e pobÄ›???­ jen Ä???st dne (noci), kdy je levnÄ›j???­ tarif.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 22:43.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.