Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #21  
Star?© 07.04.2009, 22:39
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Scooty - nap??jec?­ z??strÄ?ka

Sk??try GWL/Scooty pou???­vaj?­ 7-kol?­kovou nap??jec?­ z??strÄ?ku, kter?? umo????uje rychlonab?­jen?­.Dal???­ informace zde: http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=26

Detail um?­stÄ›n?­ z??suvky na sk??truUk??zka prov??dÄ›n??ch mÄ›?™en?­

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #22  
Star?© 14.04.2009, 12:06
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Zku??enosti u??ivatele GWL/Scooty s 20Ah LFP

Cituji z emailu u??ivatele sk??tr GWL/Scooty s 20Ah lithiov??mi bateriemi:

Citace:
Po v??mÄ›nÄ› (nov??ch 20 Ah lithiov??ch bateri?­) jsem dos??hl 2x za sebou bezpeÄ?nÄ›
dojezdu 42 km a 45 km, p?™i druh?©m testu mi u?? na samotn?? konec j?­zdy ?™id?­c?­
jednotka odpojila nap??jen?­, tak??e jsem baterie v?­ce netr??pil a zbytek do??el pÄ›??ky.
Na??tÄ›st?­ to bylo cca 200m od bydli??tÄ› :-).

Hned p?™i prvn?­ j?­zdÄ› jsem zajel zdolat i nejvÄ›t???­ kopec v okol?­ (asi 2 km t??hl?©ho
stoup??n?­,m?­sty sklon 12-15°) a nebyl ????dn?? probl?©m.

Tak??e zat?­m jsem vlastnostmi sk??tru mile p?™ekvapen.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #23  
Star?© 16.04.2009, 23:40
Marek Kl??sek Marek Kl??sek je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 15.04.2009
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­ GWL/Scooty TM-300

Elektrick?? sk??tr, E-Moped , E-Scooter

GWL/Scooty TM-300

R??d bych se s V??mi podÄ›lil o post?™ehy a zku??enosti s t?­mto velmi zaj?­mav??m sk??trem. ZaÄ?neme u j?­zdn?­ch vlastnost?­. Sk??tr je d?­ky sv?© v??ze a tÄ›??i??ti, velmi dob?™e ovladateln??. Odpru??en?­ je dostaÄ?uj?­c?­ a j?­zda je velmi p?™?­jemn??. Po velmi nerovn?© cestÄ›, nebo kostkov?© cestÄ› je l?©pe radÄ›ji m?­rnÄ› zpomalit. I kdy?? jsou kola docela mal??, neÄ?in?­ tomuto sk??tru pot?­??e ani p?™ejezd nap?™?­klad tramvajov??ch kolej?­. Samoz?™ejmÄ› je pot?™eba v?­ce opatrnosti ne?? u motocyklu s vÄ›t???­mi koly. Vzhledem k m?© v????ce 175cm sed?­m sp?­??e na sedadle spolujezdce. I tak je j?­zda dostateÄ?nÄ› pohodln??. Brzdy jsou velmi ??Ä?inn?© a za sebe bych jim dal jedniÄ?ku. Sk??tr, kter?? jsem mÄ›l tu Ä?est vyzkou??et je osazen bateriemi LiFePo4 o kapacitÄ› 40Ah.

Nyn?­ k testu dojezdu sk??tru. Test jsem pojal stylem jako bÄ›??n?? u??ivatel, kter?? nejezd?­ v optim??ln?­ch podm?­nk??ch a rozhodnÄ› nejede na co nejdel???­ dojezd metodou ??sporn?© j?­zdy. Tak??e sk??tr dostal docela zabrat a pro test jsem zvolil okuh kdy jsem vyjel z Dob?™ichovic - Lety - Rovina - Hl??sn?? T?™eb???? - Karl??tejn - Karl??tejn Golf - Lite?? - Zadn?­ T?™eb???? - ??evnice - Lety a tady se okruh uzav?­r??. Viz mapa.
Mapa-Test.jpg
Po projet?­ prvn?­ho okruhu baterie ukazovala st??le dostatek kapacity i napÄ›t?­. Vydal jsem se na druh?© kolo. P?™i p?™ejezdu z ??evnic do Let?? st??le baterie ukazovala dostatek kapacity i napÄ›t?­. Rozhodl jsem se jet t?™et?­ kolo. Ov??em z Let?? na Rovina je docela prudk?? kopec a kapacita zaÄ?ala rapidnÄ› klesat. Je to klasick?? projev LiFePo4 bateri?­, kter?© d??vaj?­ a?? do konce maxim??ln?­ v??kon a ten po vyÄ?erp??n?­ kapacity rapidnÄ› klesne. Tak??e po vyjet?­ kopce do obce Rovina poprv?© ukazatel klesnul a?? na Ä?erven?© pole a cestovn?­ rychlost i na rovice klesla na 35km/h. Sk??tra jsem otoÄ?il a jel smÄ›rem do Dob?™ichovic. J?­zdou po rovinÄ› se baterie m?­rnÄ› o??ivila a proto jsem si troufl jet je??tÄ› do V??enor. Tam u?? regul??tor vypnul poprv?© motor a j?? se m?­rnou rychlost?­ vr??til zhruba 1km zpÄ›t do Dob?™ichovic a test ukonÄ?il. Po celou dobu jsem jel na maxim??ln?­ v??kon a Ä?asto pou???­val tlaÄ??­tko turbo a to i p?™i rozjezdech. V??echny stoup??n?­ jsem jel tak?© pomoc?­ turba. Po odeÄ?tu vzd??lenosti dle tachometru jsem ujel 59,1km za zhruba 1,5h. Mus?­m ?™?­ct, ??e tento v??kon mÄ› opravdu mile p?™ekvapil. Pro bÄ›??n?© doj?­??dÄ›n?­ do pr??ce (pokud je mo??no dob?­t sk??tra v pr??ci) je dojezd 40km ani?? bych ?™e??il ??spornou j?­zdu. VÄ›?™?­m, ??e v podm?­nk??ch, kdy bude rovinat?? ter?©n, ujede tento sk??tr i v?­ce ne?? 80km. V p?™ilo??en?©m souboru zip je graf rychlosti a p?™ev????en?­.

Pokud bych tento sk??tr vlastnil, asi bych jako prvn?­ pro ??sporu energie p?™edÄ›lal svÄ›tla na led technologii. V??e kromÄ› hlavn?­ho svÄ›tlometu. Tam se ob??v??m, ??e vyhl????ka zat?­m nedovoluje. Nap?™?­klad takov?©, jak?© se daj?­ sehnat zde. http://www.hadex.cz/svetelne-zdroje-...r-nazev-page-3 Nev?­m, jestli by se dojezd prodlou??il, ale za pokus by to st??lo. To je prozat?­m v??e.

Marek
P?™ilo??en?© soubory
Typ souboru: zip TestSkutr.zip (30.6 KB, 6 zobrazen?­)
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #24  
Star?© 22.04.2009, 09:08
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Chcete vyzkou??et elektrick?? sk??tr?

Kontaktn?­ m?­sta pro z??jemce o elektrick?? vozidla - Auto88.czMapa a adresy kontaktn?­ch m?­st pro z??jemce o elektrick?? vozidla, sk??try, elektromobily
a dal???­ souvisej?­c?­ aktivity: servis, ??dr??ba, poradenstv?­, nab?­jen?­......

http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=49
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #25  
Star?© 22.04.2009, 09:10
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Scooty - Nupaky u Prahy

Mo??nost vyzkou??et el. sk??tr je nap?™?­klad v Nupak??ch u Prahy,
nedaleko od obchodn?­ z??ny, zn??m?? velkobchodem "Makro".

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #26  
Star?© 22.04.2009, 10:36
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Test sk??tru GWL/Scooty TM-300 - GPS data

Na tomto odkazu si m????ete st??hnout GPS data z testu sk??tr GWL/Scooty

http://www.auto88.cz/_info/GWL-Scoot...0-GPS-Data.xls

Soubor obsahuje graf nadmo?™sk?© v????ky a pr??mÄ›rn?© rychlosti.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #27  
Star?© 18.05.2009, 23:44
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Praktick?? dr????k pro el. sk??try

Uk??zka praktick?©ho dr????ku pro el. sk??try

vhodn?© pro p?™evoz sk??tru na obyÄ?ejn?©m vleku
Informace o dostupnosti z?­sk??te na auto88@auto88.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #28  
Star?© 03.06.2009, 21:53
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Uk??zka barevn??ch variant sk??tr?? GWL/Scooty

Uk??zka proveden?­ v Ä?erven?© barvÄ›
Uk??zka proveden?­ v modr?© metal?­ze s st?™?­brn??m p?™edkem

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #29  
Star?© 03.06.2009, 22:01
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ V??mÄ›n?© kryty - libovoln?? zmÄ›na dle p?™??n?­

D?­ky v??mÄ›nn??m barevn??m kryt??m je mo??n?© barvu sk??tru GWL/Scooty libovolnÄ› mÄ›nit.

Sledujte, jak to prob?­h?? na serii sn?­mk??:

Ä?asov?? n??roÄ?nost pro zruÄ?n?©ho mont?©ra je cca 2 hodiny pr??ce. Pot?™ebujete 1x k?™?­??ov??
??roubov??k a 1x kl?­Ä? Ä??­slo 10.

A co na to technick?? pr??kaz?

Do kolonky barva je t?™eba p?™i registraci napsat barva "mnohobarevn??" a pokud n??hodou
dÄ›l?? u?™edn?­k probl?©my, tak doporuÄ?ujeme napsat "Ä?ern??" - jeliko?? pneumatiky a hlavn?­
plastov?© d?­ly jsou v??dy Ä?ern?©.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #30  
Star?© 03.06.2009, 22:04
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Fotografie v??mÄ›ny barevn??ch kryt??

Fotografie z v??mÄ›ny barevn??ch kryt?? jsou takt?©?? dostupn?© v tomto souboru:

http://www.auto88.cz/_img/Colors-Photo-Scooter.pdf
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 23:49.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.