Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 15.09.2008, 22:52
admin admin je offline
Administrator
 
Zalo??en: 24.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 4
Standardn?­ Lithiov?© akumul??tory 12V - LiFePO4

Jedn?? se o akumul??tory postaven?© na lithium ??elezo fosf??tu (LiFePO4). Toto oznaÄ?en?­ z?­skaly d?­ky katodÄ› vyroben?© z tohoto materi??lu. Anoda je jako u ostatn?­ch li-ion bateri?­ vyrobena z uhl?­ku. Mezi jejich hlavn?­ p?™ednosti oproti klasick??m lithium iontov??m akumul??tor??m pat?™?­ p?™edev???­m schopnost dodat vy?????­ proud a to, ??e p?™i extr?©mn?­ch podm?­nk??ch nevybuchuj?­. Na druhou stranu maj?­ o nÄ›co ni?????­ napÄ›t?­ a tak?© ni?????­ hustotu energie (p?™i stejn?©m objemu maj?­ ni?????­ kapacitu). LiFePO4 technologie je zaj?­mav?? hlavnÄ› d?­ky sv??m benefit??m jako jsou n?­zk?© v??robn?­ n??klady, je zcela netoxick?? (narozd?­l od klasick??ch li-ion), m?? vyj?­meÄ?nou teplotn?­ stabilitu, velmi dobr?? elektrochemick?? v??kon a vysokou kapacitu a?? 170 mAh/g.

Model 12V 20Ah
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 15.09.2008, 22:56
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­

Model 12V 40AhModel 12V 80Ah

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 15.09.2008, 22:57
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­

Vyb?­jec?­ a nab?­jec?­ charakteristiky 12V LFP (LiFEPO4) akumul??tor??

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 18.11.2008, 21:48
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Detail p?™etlakov?©ho ventilu na Ä?l??nc?­ch ThunderSkyDal???­ foto je zde: http://www.auto88.cz/forum/showpost....72&postcount=2
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 27.11.2008, 13:37
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ RozteÄ? st?™ed?? ??roub?? u baterie 12V 40AhPro informaci: rozteÄ? st?™ed?? ??roub?? u baterie 12V 40Ah je 128 mm, jedn?? se o ??rouby M8.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 29.03.2009, 09:59
Zetor Zetor je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 29.03.2009
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­ Cena akumul??toru 12V 80Ah

Dobr?? den, zaj?­malo by mÄ›, za kolik jde sehnat tento typ akumul??toru.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 22.04.2009, 08:24
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Ceny akumul??tor?? LiFePO4

Ceny LiFePO4 akumul??tor?? jsou silnÄ› z??visl?© na kurzu USD. Vzhledem
k v??kyv??m kurzu mezi 19 KÄ? a?? 23 KÄ? se ceny pr??bÄ›??nÄ› mÄ›n?­.

Aktu??ln?­ informace o cen??ch z?­sk??te nap?™?­klad dotazem na email: auto88@auto88.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #8  
Star?© 30.05.2009, 09:50
m.76.h m.76.h je offline
Active Member
 
Zalo??en: 30.05.2009
P?™?­spÄ›vky: 2
Standardn?­ konstrukce akumul??toru

Dobr?? den, nev?­te nÄ›kdo jak je u tohoto typu akumul??toru vy?™e??eno s?©riov?© zapojen?­ jednotliv??ch Ä?l??nk??, m?? ka??d?? Ä?l??nek uvnit?™ nÄ›jak?© ochrann?© obvody (BMS) ? J?? o tom dost pochybuji. Bez toho bude ??ivotnost asi dost mal??.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #9  
Star?© 31.05.2009, 21:29
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ ??e??en?­ LFP bateri?­ 12V

LFP 12V baterie pou???­vaj?­ elektrochemick?© balancov??n?­ na ??rovni elektrolytu. Tato informace
je uvedena v technick??ch podkladech v??robce. Technologie je v??robcem patentov??na, jak
p?™esnÄ› v??ak technologie funguje, v??robce z??mÄ›rnÄ› neuv??d?­.

Co se t??Ä?e funkÄ?nosti, dlouhodob?© testy (od l?©ta 2008) ukazuj?­ 100% funkÄ?nost p?™i
simulovan?©m (laboratorn?­m) pou??it?­ s porudy a?? 3C i p?™i re??ln??ch testech v elektrick??ch
vozidlech.

Re??ln?© testy:

* elektrick?© sk??try GWL/Scooty
http://www.auto88.cz/forum/showpost....3&postcount=17

* elektromobil VW Golf
http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=48

Citace:
P??vodnÄ› odeslal m.76.h Zobrazit p?™?­spÄ›vek
jak je u tohoto typu akumul??toru vy?™e??eno s?©riov?© zapojen?­ jednotliv??ch Ä?l??nk??, m?? ka??d?? Ä?l??nek uvnit?™ nÄ›jak?© ochrann?© obvody (BMS) ? J?? o tom dost pochybuji. Bez toho bude ??ivotnost asi dost mal??.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #10  
Star?© 31.05.2009, 21:30
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Ceny LFP Ä?l??nk??

Pokud v??s zaj?­maj?­ ceny LFP Ä?l??nk??, napi??te na n???? email auto88@auto88.cz

Pro individu??ln?­ nekomerÄ?n?­ projekty, vzdÄ›l??vac?­ instituce a pro velkoobchodn?­
objemy je mo??n?© dohodnout p?™?­padn?© slevy (v ?™??du jednotek procent).

Dal???­ technick?© parametry r??di za??leme na vy????d??n?­.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 06:31.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.