Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #11  
Star?© 26.09.2010, 20:53
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ VAVEMOBIL (EV Kaipan)

Projekt VAVEMOBIL

http://vavemobil.vsb.cz/index.phpOdpovÄ›Ä? s citac?­
  #12  
Star?© 26.09.2010, 20:56
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Z??vodn?­ sol??rn?­ vozidlo STING-RAY SCC2

NOVA GENERACE ZAVODNIHO SOLARNIHO VOZIDLA STING-RAY SCC2

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #13  
Star?© 26.09.2010, 21:03
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Vyhl????en?­ soutÄ›??e Electric MotionSoutÄ›?? o milion vyhr??l elektromobil "veter??n"
http://www.tyden.cz/rubriky/auta/zaj...an_181903.html

Ä?esko m?? 9 nov??ch aut na elekt?™inu, spor????ky, mÄ›stsk?© trpasl?­ky i pickup
http://auto.idnes.cz/cesko-ma-9-novy...3_automoto_fdv

Future Age vyhl??silo v?­tÄ›ze soutÄ›??e o nejzaj?­mavÄ›j???­ elektromobil
http://www.electricmotion.cz/aktuali...mavej-a1579854
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #14  
Star?© 31.03.2011, 17:23
EKOLO EKOLO je offline
Active Member
 
Zalo??en: 06.10.2008
P?™?­spÄ›vky: 6
Standardn?­ Komponenty pro elektromobily

Komponenty vÄ?etnÄ› jak na to z?­sk??te v PrÄ?ic?­ch. 9.7. se dokonce m????ete p?™ijet pod?­vat kdo co postavil a jak to jezd?­. nab?­z?­me motory z Favorit?? nebo Peugeot??. www.elektromobily-os.cz www.elektromobil.wz.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #15  
Star?© 14.08.2011, 09:42
Kar??tek Kar??tek je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.09.2009
P?™?­spÄ›vky: 9
Standardn?­ Elektromotor pro Favorit

M??te i jin?© d?­ly na ? kodu Favorit? Nap?™. DC/DC mÄ›niÄ?, regulaci atd.? Jak?? je cena toho elektromotoru na Favorita?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #16  
Star?© 06.09.2011, 18:59
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Pr??zkum pro projekt "Elektromobily v Ä?R"

Dobr?? den.

V r??mci projektu „Elektromobily v Ä?Râ€? na kter?©m spolupracuje Fakulta dopravn?­ Ä?VUT v Praze a ? koda-Auto a.s., bychom se V??s r??di zeptali, jestli byste nemÄ›li z??jem na dan?©m projektu spolupracovat. Hlavn?­ n??pln?­ tohoto projektu je sepsat seznam ve?™ejnÄ› dohledateln??ch majitel?? elektromobil?? (soukrom??ch vlastn?­k??, firem, sdru??en?­, ??kol, autop??jÄ?oven atd.) a nav??zat s tÄ›mito majiteli kontakt, za ??Ä?elem zji??tÄ›n?­ z??kladn?­ch informac?­ o elektromobilu a jeho u???­v??ni. Tyto informace budou z?­sk??v??ny vyplnÄ›n?­m dotazn?­ku.

V druh?© f??zi projektu budou ze seznamu nÄ›kter?© vozy vybr??ny a otestov??ny z??kladn?­ technick?© parametry. Tyto testy by se prov??dÄ›ly se souhlasem a dozorem majitel?? voz??. Za zap??jÄ?en?­ tÄ›chto vozu by se n??slednÄ› vyplatila dohodnut?? odmÄ›na.

Pokud byste mÄ›li z??jem, na tomto projektu spolupracovat, pros?­m odpovÄ›zte na tento e-mail s vyplnÄ›n??mi z??kladn?­mi ot??zkami:

1. Obchodn?­ jm?©no spoleÄ?nosti (Jm?©no majitele):

2. Typ firmy (auto-p??jÄ?ovna, distributor, …):

3. Typ vozidla:

4. PoÄ?et kus??:

5. Kontaktn?­ osoba:

6. e-mail:

7. telefon:

8. Mo??nost zap??jÄ?en?­ vozidla na testy:

P?™i sbÄ›ru a p?™echov??v??n?­ tÄ›chto dat bude br??n z?™etel na „Z??kon Ä?. 101/2000 Sb., o ochranÄ› osobn?­ch ??daj??â€?.

DÄ›kuji za Va???­ odpovÄ›Ä?. (Pi??te pros?­m na email pieknik(zav)lss.fd.cvut.cz )

S pozdravem

Ing. Roman Pieknik


|>DSRG<| (Driving Simulation Research Group)
Laboratory of Systems Reliability
------------------------------------------
Czech Technical University in Prague
Faculty of Transportation Sciences
K620 Department of Control and Telematics
Konviktska 20, Prague 1, 110 00

Email: pieknik(zav)lss.fd.cvut.cz

Tel.: (+420) 224 359 552
Fax: (+420) 224 359 545

www.DSRG.fd.cvut.cz
www.lss.fd.cvut.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 20:31.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.