Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #6  
Star?© 11.01.2009, 18:02
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Informace k LFP Ä?l??nk??m (2)

Co pot?™ebuji k pou???­v??n?­ LFP Ä?l??nk??m?
Pro bÄ›??n?© pou???­v??n?­ je t?™eba ke Ä?l??nk??m m?­t: BMS, balancer, speci??ln?­ nab?­jeÄ?ku a odpojovac?­ obvod.

Co je to BMS a jak funguje?
BMS je zkratka z Baterry Management System, Ä?esky nÄ›co jako: syst?©m ?™?­zen?­ baterie. BMS sleduje napÄ›t?­ na jednotliv??ch Ä?l??nc?­ch a sdÄ›luje jak?© napÄ›t?­ je. BMS obvykle sleduje ??rove?? p?™epÄ›t?­ (nap?™. u LFP je to nad 4.2 V) a ??rove?? podpÄ›t?­ (u LFP je to pod 2.5V).

Co je to balancer a jak funguje?
Balancer je obvykle p?™ipojen ke ka??d?©mu jednotliv?©mu Ä?l??nku. Pokud je tento Ä?l??nek ji?? plnÄ› nabit, balancer pr??bÄ›??nÄ› omezuje (t.j. balancuje) p?™?­sun dal???­ho nab?­jec?­ho proudu. Balancer tak chr??n?­ Ä?l??nek p?™ed p?™ebit?­m.

Jak funguje speci??ln?­ nab?­jeÄ?ka?
Speci??ln?­ nab?­jeÄ?ka komunikuje s BMS a zaji????uje, ??e nedojde k p?™ebit?­ Ä?l??nk??. Pokud jsou Ä?l??nky nabity, dojde k ??pln?©mu ukonÄ?en?­ nab?­jen?­.

Jak odpojovac?­ obvod?
Odpojovac?­ obvod komunikuje s BMS a zaji????uje, ??e nedojde k podvybit?­ Ä?l??nk??. Pokud je jeden z Ä?l??nk?? vybit pod mezn?­ hranici, dojde k odpojen?­ z??tÄ›??e, tak aby nedoch??zelo k dal???­mu vyb?­jen?­, kter?© by vedlo k nevratn?©mu po??kozen?­ Ä?l??nku.
OdpovÄ›Ä? s citac?­