Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #5  
Star?© 11.01.2009, 17:37
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Informace k LFP Ä?l??nk??m (1)

Kolik stoj?­ LFP Ä?l??nky?
Aktu??ln?­ cena LFP Ä?l??nk?? p?™i kusov?©m prodeji je cca USD2.00 za Ah bez DPH. Toto je cena za Ä?l??nky tzv. jak le???­ a bÄ›???­. Pro vÄ›t???­ odbÄ›rov?? mno??stv?­ t.j. minim??lnÄ› des?­tky Ä?l??nk?? je mo??n?© z?­skat nepatrnou slevu.

Co je to form??tov??n?­ Ä?l??nku?
?šplnÄ› nov?© Ä?l??nky je v??ak t?™eba p?™ed prvn?­m pou??it?­m s maxim??ln?­ z??tÄ›???­i zform??tovat. Form??tov??n?­ znamen?? pomal?© a ?™?­zen?© nab?­jen?­ a vyb?­jen?­. To je t?™eba prov?©st u ka??d?©ho Ä?l??nku nejm?©nÄ› 3x. Ve Ä?l??nku se bÄ›hem form??tov??n?­ plnÄ› aktivuj?­ chemick?© reakce a posl?©ze jej mo??n?© Ä?l??nek vyu???­vat plnÄ› v r??mci maxim??ln?­ provozn?­ch hodnot.

P?™i koupi form??tovan??ch Ä?l??nk?? je cena obvykle o min. 20% vy?????­. Form??tovan?© Ä?l??nky byly opakovanÄ› odbornÄ› nabity a vybity. Tyto Ä?l??nky je mo??n?© okam??itÄ› pou???­vat v pln?©m zat?­??en?­.

Jak se spoÄ??­t?? cena cel?© baterie?
UveÄ?me si to na p?™?­kladu: m??m EV vozidlo s provozn?­m napÄ›t?­m 72V. Pokud pou??iji LFP Ä?l??nky, je provozn?­ napÄ›t?­ jednoho Ä?l??nku 3.2V. Pro dosa??en?­ 72V pot?™ebuji celkem 22 ks Ä?l??nk??. Rozhodl jsem se pro kapacitu 200Ah. Celkem tedy pot?™ebuji 22ks Ä?l??nk?? LFP200Ah.

22 ks Ä?l??nk?? x kapacita 200 Ah x 2.00 cena USD za Ah x 19.000 kurz USD x 1.19 sazba DPH

22 ks Ä?l??nk?? s kapacitou 200Ah p?™i cenÄ› 2.00 USD za Ah vych??z?­ na USD8800, to je p?™i kurzu USD 19.000 rovno 167200 KÄ? bez DPH. Cena s DPH je 198 968 KÄ?

Naposledy upravil auto88; 11.01.2009 v 18:07
OdpovÄ›Ä? s citac?­