Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #20  
Star?© 27.10.2009, 03:10
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Pane, tÄ›ch omyl?? je tam v?­c. Pokud tedy n??klady na 1 km m??te 0,19 KÄ?, akumul??tory nabijete od Ä?EZu za 0,3 KÄ?, aby jste dostal pr??mÄ›r n??klad?? na 0,19 KÄ?, mus?­te elekt?™inu vyrobit pod tÄ›ch 0,19 KÄ?. To pomoc?­ spalovaÄ?e a plynu nevyrob?­te. Pokud ano, jak jsem ji?? uvedl, m??m z??jem o toto za?™?­zen?­ a budu si t?­m dÄ›lat doma elekt?™inu. Dal???­ omyl, motor Honda 160cm3 m?? p?™i ot??Ä?k??ch 1100 a?? 1250/min jen velmi mal?? toÄ?iv?? moment, nikoliv maxim??ln?­, jak uv??d?­te. Maxim??ln?­ krout?­c?­ moment se dos??hne v rozsahu cca 2600 a?? 3400 ot??Ä?ek. ( To je m??j odhad a vych??z?­m pouze z ??daj??, V??mi uveden??ch) RozhodnÄ› to v??ak nen?­ tÄ›ch cca 1200 ot??Ä?ek, to je jen m?­rnÄ› zdvihl?? volnobÄ›h. S??m m??m doma elektrocentr??lu BOSCH 2200 W, poh??n?­ ji Ä?ty?™dob?? motor 150 cm3, za hodinu spot?™ebuje cca 3 litry benzinu a to na ni m??m zaplou jen brusku 800 W a vrtaÄ?ku 600 W, nikoliv souÄ?asnÄ› a poloviny doby bÄ›hu v z??tÄ›??i a polovinu napr??zdno. 1 KW mÄ› vyjde p?™i cenÄ› benzinu 26 KÄ? asi okolo 50 KÄ? ( + -) Zat?­m ale na fakta neodpov?­d??te. Chyb?­ Ä??­sla. Tedy v??kon motoru Honda nebo krou????k p?™i tÄ›ch 1100 ot/min, v??kon altern??toru, jen?? chcete poh??nÄ›t. A u?? tady bude asi prvn?­ z??drhel. Bohu??el 5.11. p?™ijet nem????u. Ale bude tam p?™edseda a ten m?? znalost?­ dost. I z tÄ›ch z??kladn?­ch znalost?­ fyziky. UveÄ?te fakta a j??, budu-li vÄ›dÄ›t, V??m nap?­??i, zda ano, nebo ne. Mysl?­m t?­m fakta ohlednÄ› tÄ›ch n??klad?? na elekt?™inu, na dojezd e-auta apod. A je??tÄ› mÄ› zaj?­m?? to slovo v??kon, ??e je to jen takov?? "celkov?? potenci??l". Co to je ten "celkov?? potenci??l " ? Jak se ten v??kon poÄ??­t??, to j?? v?­m a urÄ?itÄ› to v?­te i Vy, kdy?? si troufnete j?­t do daleko obt?­??nÄ›j???­ch v??poÄ?t??. akumulatory@centrum.cz
Tak jo. Data tady. jen nev?­m kde sehnat nov?? GX 160 (tedy udaje) ¨Na??el jsem jen GCV 190.

altern??tor: 350A 14V po upravÄ› (nen?­ to slo??it?©, m?? vinikl?© p??ly) zapoj?­te paralelnÄ› spojen?© vinut?­ do s?©rie. ve v??sledku 72V a 68A (ale poÄ??­tejme jen s 65A - jsou tam skr??tka str??ty) P=U*I tj. 72*65=4680W jo a vyka??leme se na to co jsem mÄ›l a soust?™eÄ?me se na to co se d?? vyrobit dnes. t?­m mysl?­m, ??e bez vÄ›t???­ch z??sah?? budeme poÄ??­tat tedy s ot??Ä?kami okolo 2000ot/min ...
To by byl jen v??kon altern??toru. Pot?™ebn?? krout?­c?­ moment je 10,5Nm. (toto je namÄ›?™en?? ??daj, nikde nem????u sehnat tabulkov?? ??daje od v??robce) V??kon motoru GCV 190 je p?™i 2000ot/min 11,2Nm. Spot?™eba tohoto motoru je 1,1l p?™i 3000ot/min (udaj v??robce), tak??e p?™i 2000ot/min. by se spot?™eba mÄ›la pohybovat okolo 0,8 a?? 0,9l/h.
D??l budeme poÄ??­tat s v??mi vybran??mi 15KWh na 100km a cenÄ› 5KÄ? na KWh tj. 15Kw*5KÄ?=75KÄ? na 1 dobit?­. Tzn. ??e v??s stoj?­ 1 kilometr 0,75KÄ? ze z??suvky.
TeÄ?: Altern??tor vyrob?­ 4680W tzn. 15KWh / 4680W je cca 3,2 t (Ä?as pot?™ebn?? k nabit?­ bateri?­ na 15Kwh) 3,2t* 0,9l/h=2,9l/h (l?©pe poÄ??­tejme s 3l/h)
Ä?erpac?­ stanice LPG Uh?™?­nÄ›ves prod??v?? 1l PLG za 9,9KÄ?. Tak??e 9,9KÄ?*3l(pot?™ebn?© pro nabit?­) je cca 30KÄ?. tud?­?? na 100km v??jdou n??klady nov?©ho agreg??tu na 0,3KÄ?.

Probl?©m je s v??robci altern??toru. Neda?™?­ se mi sehnat ??daje dokud si to od nich za draho nekoup?­m a to to fakt zat?­m nechci.

dal???­ dost podstatnou vÄ›c?­ na kterou se nikdo neptal, je po?™izovac?­ cena. Mimo motoru, poÄ??­tejte s upraven??m altern??torem a cenou instalace LPG. Reduktor LPG se mus?­ p?™edeh?™??t aby nezamrzlo vt?™ikov??n?­ LPG(p?™echod z kapaln?©ho stavu na plyn??) a tak i toto vy??aduje drobn?© technick?© ?™e??en?­.

D??l. C?­lem nen?­ levn?© nab?­jen?­. Pro mÄ› je kl?­Ä?ov?©, ??e to v??bec jde nab?­jet kdy?? nem??m z??suvku v bar??ku (Bydl?­m v 7 pat?™e a auto mi st??lo (d?­ky prom??torce mÄ›sta Chomutov) 1,2km od bydli??tÄ›), C?­lem je prodlou??en?­ dojezdu.

KoneÄ?nÄ› jsme se hnuli z m?­sta. Ptejte se konkr?©knÄ›. ChtÄ›jte Ä??­la. Vyvracejte mi to. atd. Jsem za to r??d.

Panu Baterk???™i dÄ›ku za aktivn?­ p?™?­stup.

Do v??poÄ?tu v??konu Kw motoru jsem se nepustil. Je to na mÄ› moc. Jen si dok????u spoÄ??­tat, ??e krout?­c?­ moment v dan??ch ot??Ä?k??ch nen?­ definov??n maxim??ln?­m v??konem. (s??m jsem to moc nepobral ale kdesi jsem se to doÄ?et)

P?™eji pÄ›kn?? den.
OdpovÄ›Ä? s citac?­