Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #18  
Star?© 26.10.2009, 12:25
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Tak takov?© znalosti zas j?? nem??m i kdy?? elektromobil??m fand?­m a snad si i nÄ›jak?? po?™?­d?­m. T?™eba zrovna toho P 106. Ale jen tak mÄ› napad??, ??e z pramen??, spot?™eba elektromobilu je cca 15 KW na 100 km j?­zdy. D?­val jsem se na sazby za elekt?™inu, jedna KWh stoj?­ asi 5 KÄ? a pokud m??te "noÄ?n?­" tarif tak asi 2 KÄ?. To znamen??, ??e jeden kilometr ujedu za 0,75 KÄ?, respektive 0,30 KÄ?, co?? je proti Va??im 0,09 KÄ? na km nÄ›kolikan??sobek. Znamen?? to tedy, ??e vy tu elekt?™inu pomoc?­ toho motoru vyrob?­te v??raznÄ› levnÄ›ji, ne?? mnÄ› ji dod?? elektr??rna. NechtÄ›l by jste se radÄ›ji zab??vat dom??c?­ v??robou elekt?™iny ? Nebo poraÄ?te jak na to, m??m z??jem. Pokud mÄ› p?™esvÄ›dÄ??­te, ??e V???? n??pad na elektromobil, kter?? uv??d?­te, je ??ivotaschopn?? a perspektivn?­, uva??oval bych i o financov??n?­ tohoto projektu. Zat?­m v??ak o tom p?™esvÄ›dÄ?en nejsem. Srovnal bych to nap?™. s t?­mto : www.autonavzduch.cz Na to jim dokonce skoÄ?ila i TV NOVA.
Hlubokok?? omluva v??em p?™?­tomn??m a Ä?len??m. sypu si popel nahlavu a chod?­m po hrachu. znovu jsem si to p?™epoÄ??­tal a za ty l?©ta se mi vypa?™ila jedniÄ?ka. provozn?­ n??kl??dy jsou 0,19KÄ? na km nikoliv 0,09kÄ?/km. (nicmÄ›nÄ› jsem st??le levnÄ›j???­ ne?? Ä?ez(0,3kÄ?/km) ) Asi tedy vemu no??as a jednodu??e v??m to uk????u matematicky jak jsem se k tomuto v??sledku dostal (+ zku??enost). Tak tedy 5.11.2009. Mus?­m ale rychlokvaÄ?it do pr??ce, tak v 17:00 budu muset odej?­t.. StejnÄ› pochybuji, ??e to nÄ›koho bude zaj?­mat a j?? tam budu jak trubka s??m

Kdyby cokoliv, tak pi??te pi??te. Nechci b??t ten co to t??hne. Napi??te tak?? nÄ›jak?? dobr?? typ. T?™eba mi vysvÄ›tlete proÄ? nikdo nepou???­v?? Kompoudn?­ motor, nebo derivaÄ?n?­.. to je mi z??hadou... p?™itom j?? bych pro nÄ› ve svÄ›tÄ› elektromobil?? mÄ›l nep?™ekonateln?© zastoupen?­, kde by se ani st?™?­dav?© elektromotory nedostaly na efektivitu 70% t?™eba zrovna derivaÄ?n?­ho... Neptejte se mÄ›. Pros?­m o vysvÄ›tlen?­. (a?? furt nep?­??u jen j??)
OdpovÄ›Ä? s citac?­