Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #5  
Star?© 01.12.2008, 22:45
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k zakoupen?­ sk??tru GWL/Scooty

Kdo je akreditovan??m dovozce sk??tru GWL/Scooty v r??mci EU?
Dovozcem je firma GWL Europe Ltd, se s?­dlem v Brit??nii.

Je sk??tr plnÄ› leg??ln?­ pro silniÄ?n?­ provoz v Ä?R?
Sk??tr je leg??ln?­ nejenom v Ä?R, ale i ve v??ech dal???­ch st??tech EU. Sk??tr m?? platnou glob??ln?­ EU homologaci.

Lze sk??tr upravit tak, aby jel rychleji ne?? 45 km/h?
Maxim??ln?­ rychlost 45 km/h je urÄ?ena evropskou smÄ›rnic?­.

Sk??tr byl homologov??n a schv??len, proto??e t?©to smÄ›rnici odpov?­d??. Ofici??ln?­ prodejci nemohou prov??dÄ›t ????dn?© zmÄ›ny, kter?© by poru??ili podm?­nky platn?© homologace.

Pokud si nÄ›kdo doma s??m sk??tr n??slednÄ› po koupi uprav?­, je to jeho z??le??itost, kter?? je zcela na jeho odpovÄ›dnost.
OdpovÄ›Ä? s citac?­