Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #3  
Star?© 31.07.2011, 22:03
caco caco je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 21.07.2011
P?™?­spÄ›vky: 2
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal karlos Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Dobr?? den,
taky jsem neproÄ??­tal cel?© f??rum, asi je to ji?? probr??no jinde, nebo je toto f??rum trochu mrtv?©, nev?­m.
Zab??v??m se v??robou elektronick??ch za?™?­zen?­ a z vlastn?­ zku??enosti v?­m, ??e dot??hnout do fin??le prototyp el.za?™?­zen?­ stoj?­ neuvÄ›?™iteln?© pen?­ze, ?™??dovÄ› ston??sobky prodejn?­ ceny za?™?­zen?­. V automobilov?©m pr??myslu je??tÄ› v?­ce. Pro p?™edstavu forma na v??lisek obyÄ?ejn?© plastov?© krabiÄ?ky stoj?­ min. 250 tis?­c KÄ?, a na poprv?© se to vÄ›t??inou nepoda?™?­ (a krabiÄ?ka m?? vÄ›t??inou spodn?­ Ä???st a v?­ko).Co jsem sly??el, tak v??voj plastov?©ho n??razn?­ku na ? kodovku, vyjde na nÄ›co p?™es 10 mil.KÄ?.
neviem kde si pri??iel k takov??m Ä??­slum.d??val som si vyrobi?? formu na nieÄ?o zlo??itej??ie ako je krabiÄ?ka. o velikosti /24cmx8cm/ pre vstrekovac?­ lis.cena 260€.t??m ??e forma ostala mne a oni mi vyrobia na lise to Ä?o potrebujem.
forma na nejak?? stupidn?? n??razn?­k by bola do nejak??ch 70litrou.

preÄ?o nie s?? roz???­rene elektromobily je sk?´r t??m ??e nemaj?? tak?? dojazd ako auto na pln?? n??dr??.nj chce to lep??ie bat?©rie
OdpovÄ›Ä? s citac?­