Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #2  
Star?© 15.04.2011, 19:27
karlos karlos je offline
Active Member
 
Zalo??en: 15.04.2011
P?™?­spÄ›vky: 4
Standardn?­

Dobr?? den,
taky jsem neproÄ??­tal cel?© f??rum, asi je to ji?? probr??no jinde, nebo je toto f??rum trochu mrtv?©, nev?­m.
Zab??v??m se v??robou elektronick??ch za?™?­zen?­ a z vlastn?­ zku??enosti v?­m, ??e dot??hnout do fin??le prototyp el.za?™?­zen?­ stoj?­ neuvÄ›?™iteln?© pen?­ze, ?™??dovÄ› ston??sobky prodejn?­ ceny za?™?­zen?­. V automobilov?©m pr??myslu je??tÄ› v?­ce. Pro p?™edstavu forma na v??lisek obyÄ?ejn?© plastov?© krabiÄ?ky stoj?­ min. 250 tis?­c KÄ?, a na poprv?© se to vÄ›t??inou nepoda?™?­ (a krabiÄ?ka m?? vÄ›t??inou spodn?­ Ä???st a v?­ko).Co jsem sly??el, tak v??voj plastov?©ho n??razn?­ku na ? kodovku, vyjde na nÄ›co p?™es 10 mil.KÄ?.
Nejsem odborn?­k na s?©riovou v??robu, ale trouf??m si odhadnout, ??e s vyroben??m prototypem jste s n??klady nÄ›kde v 1.t?™etinÄ› cesty k s?©riov?© v??robÄ›.

D??le nen?­ zvl??dnut zrdroj elektrick?© energie v autÄ›, kter?? by se vyrovnal energeticky spalov??n?­ benz?­nu/nafty ve spal.motoru. Moment??ln?­ ?™e??en?­ jsou drah??, neefektivn?­, s neuspokojiv??m pomÄ›rem cena/energie, energie/v??ha, energie/objem. To v??e je u spal. motor?? mnohem lep???­.
A tankov??n?­...pomal?© nab?­jen?­, neexistuje s?­?? dob?­jec?­ch stanic, nic nen?­ stadnardizov??no celoevropsky.
Zat?­m je to jen pro nad??ence, co nepoÄ??­taj?­ ka??dou korunu. ????dn?© spiknut?­ naftov?© lobby bych v tom nehledal.

Karel
OdpovÄ›Ä? s citac?­