Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #1  
Star?© 05.10.2008, 16:33
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Elta - elektrick?? u??itkov?? manipulaÄ?n?­ v??z

GWL/Elta - Elektrick?? u??itkov?? manipulaÄ?n?­ v??zTento u??itkov?? manipulaÄ?n?­ v??z je v z??kladn?­ variantÄ› urÄ?en pro provoz mimo ve?™ejn?© pozemn?­ komunikace. Je urÄ?en k provozu v uzav?™en??ch are??lech, leti??t?­ch, na drah??ch, n??stupi??t?­ch a dal???­ch provozech.

V p?™?­padÄ› pot?™eby m????e b??t u??itkov?? v??z GWL/Elta individu??lnÄ› schv??len k provozu na pozemn?­ch komunikac?­ch v EU. Je konstruov??n tak, aby splnil po??adavky vyhl????ky EU 2002/24/EC, za?™azen?­ Ä?ty?™kolka urÄ?en?? k p?™epravÄ› zbo???­, kategorie L7e. Po schv??len?­ z?­sk??v?? tento manipulaÄ?n?­ v??z st??tn?­ pozn??vac?­ znaÄ?ku a je mo??n?© jej provozovat na bÄ›??n??ch komunikac?­ch bez omezen?­.PoÄ?et p?™epravovan??ch osob
2 osoby (?™idiÄ? a spolu jezdec)
a?? 500 kg n??kladu

Rozměry
d?©lka 3,78 m
???­?™ka 1,51 m
v????ka 1,78 m (bez n??kladu)
rozvor 2,59 m
rozchod kol 1,28 m vp?™edu, 1,26 m vzadu
minim??ln?­ v????ka 150 mm
velikost n??kladn?­ho prostoru 1720 x 1220 x 305 mmHmotnost
pr??zdn?© vozidlo bez bateri?­ 545 kg
pr??zdn?© vozidlo s bateriemi 830 kg
vozidlo s maxim??ln?­m zat?­??en?­m 1 500 kgZat?­??en?­ (v??ha cestuj?­c?­ch a n??kladu)
cestuj?­c?­ - testovac?­ 85 kg
cestuj?­c?­ - maxim??ln?­ 170 kg
hmotnost n??kladu do 500 kg
celkov?© zat?­??en?­ max. 670 kgEmise CO2
????dn?©

Maxim??ln?­ rychlost
38 km/h

Teoretick?? dojezd na rovinÄ›
60 km bez n??kladu p?™i rychlosti 25 km/hStoup??n?­
do sklonu 12%

Poh??nÄ›c?­ motor
elektrick?? motor poh??nÄ›j?­c?­ p?™edn?­ n??pravu
3.675kW(p?™i 48V) bez??dr??bov??Standardn?­ nap??jec?­ baterie
8 ks olověn?? gelov?? baterie
napÄ›t?­ 48V
celkov?? kapacita 210 AH

PoÄ?et nab?­jec?­ch cykl??
350 a?? 700 cykl?? podle zp??sobu vyb?­jen?­ a nab?­jen?­

Nab?­jeÄ?ka
integrovan?? ve vozidle
vstupn?­ napÄ›t?­ 230V
v??stup 48V/25A
dob?­jec?­ Ä?as 8-9 hodinOdpovÄ›Ä? s citac?­