Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #1  
Star?© 04.10.2008, 22:57
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Scooty - Elektrick?? sk??tr, E-Moped , E-Scooter

Elektrick?? sk??tr, E-Moped , E-Scooter

GWL/Scooty TM-300
s certifikac?­ pro provoz na pozemn?­ch komunikac?­ch v EU

kvalitu sk??tru garantuje britsk?? firma GWL Europe Ltd.(v Německu je prod??v??n pod n??zvem Solar Scooter)
http://www.youtube.com/watch?v=VvCj0xjUz5gKategorie vozidla
dle vyhl????ky EU 2002/24/EC
elektrick?? sk??tr L1eK provozu na pozemn?­ch komunikac?­ch v EU pot?™ebujete st??tn?­ pozn??vac?­ znaÄ?ku
a ?™idiÄ?sk?? pr??kaz t?™?­dy A1, nebo AM (Mopedy a mal?© motocykly s maxim??ln?­ ¨
konstrukÄ?n?­ rychlost?­ 45 km/h, dostupn?© pro osoby star???­ch 16 let).

PoÄ?et p?™epravovan??ch osob
2 osoby (?™idiÄ? a spolu jezdec)

Technick?© parametry:

Maxim??ln?­ rychlost
45 km/h (s omezovaÄ?em dle limit?? kategorie L1e)Teoretick?? p?™edpokl??dan?? dojezd na rovinÄ›
80 km p?™i ekonomick?© j?­zdÄ›
50 km p?™i prudk?© j?­zdÄ›Zat?­??en?­ (v??ha cestuj?­c?­ch)
doporuÄ?en?? 75 kg
maxim??ln?­ 150 kg

Stoup??n?­
do sklonu 20%Poh??nÄ›c?­ motor
pulzn?­ elektrick?? motor v zadn?­m kole
2,5 kW, bez??dr??bov??, bezkontaktn?­Standardn?­ nap??jec?­ baterie
4 ks olověn?? gelov?? baterie
napÄ›t?­ 48V
celkov?? kapacita 40 AH

PoÄ?et nab?­jec?­ch cykl??
350 a?? 700 cykl?? podle zp??sobu vyb?­jen?­ a nab?­jen?­

Nab?­jeÄ?ka
vstupn?­ napÄ›t?­ 230V
v??stup 48V/5A
dob?­jec?­ Ä?as 7-9 hodinBrzdy – hydraulick?©
p?™edn?­ kolo – kotouÄ?ov?©
zadn?­ kolo – bubnov?©

Odpru??en?­ a p?©rov??n?­
p?™edn?­ kolo – teleskopick?©
zadn?­ kolo – hydraulick?©

Pneu: 3.0-10 4 PR

Mo??nosti odbÄ›ru a vyzkou??en?­ v Ä?R a SR - viz hlavn?­ str??nka www.auto88.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­