Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #50  
Star?© 29.06.2010, 12:17
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal tv kuba Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Bohu??el jsem nikde takov?© sch?©ma neobjevil, na??el jsem spoustu ?™?­d?­c?­ch jednotek, ale sch?©ma ne. Zkusil bych oslovit nÄ›koho ze zdej???­ch Ä?len??, co maj?­ Gwl a t?™eba si to ofotit. J?? m??m bohu??el Akumoto a to bude, sice jen nepatrnÄ›, ale asi jin?©.:-/
Pane Kubo, dÄ›kuji za snahu, ale ji?? o nÄ›co d?™?­ve mnÄ› odpovÄ›dÄ›l dovozce tohoto sk??tru. Schema je p?™?­mo na tÄ›chto str??nk??ch. Jinak detonace sk??tru musela b??t obrovsk??, ??e by snad byl akumul??tor p?™ep??lov??n ? ZaÄ??­n??m ho d??vat dohromady a p??jdu ho p?™ihl??sit. M??m k nÄ›mu nÄ›jak?? EC CERTIFICATE OF CONFORMITY tak jsem zvÄ›dav??, co na dopravn?­m inspektor??tÄ› budou je??tÄ› d??le cht?­t.
OdpovÄ›Ä? s citac?­