Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #1  
Star?© 06.11.2009, 09:36
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Vyu??it?­ LFP trakÄ?n?­ch bateri?­ ve fotovoltaice

PodnÄ›ty u??ivatel?? f??ra k dal???­ vz??jemn?© diskuzi

*** Experimentuji s FV panely a chtÄ›l bych pou???­t LFP baterie m?­sto olovÄ›n??ch. Jak?© jsou zku??enosti s LFP bateriemi pro ukl??d??n?­ energie?

*** Postavil jsem men???­ FV elektr??rnu , p?™i jej?­m provozu jsem zmÄ›?™il, ??e v?­ce jak 50% vyroben?©
energije "p?™et?©ka" do s?­tÄ›. Zaj?­m?? mne mo??nost akumulace p?™ebytk?? el.. Nyn?­ jsem nalezl
pro mÄ› nov?? typ akumul??tor?? - LFP. Zaj?­mala by mne mo??nost pou??it?­ LFP akumul??tor??.

*** Ve voln?©m Ä?asu pracuji na syst?©mu, kter?? bude schopen u sol??rn?­ch elektr??ren
provozovan??ch v re??imu zelen?© bonusy optimalizovat elektrickou bilanci domu a mimo jin?©
dob?­jet akumul??tory vyu??it?­m p?™eb??vaj?­c?­ elekt?™iny za kterou Ä?EZ plat?­ v tomto re??imu jen p??r
hal?©?™??. Douf??m, ??e o takov?? syst?©m bude z??jem a pokud bude jeho prototyp vyu???­vat konkr?©tn?­
typ bateri?­ mohlo by to b??t taky urÄ?it??m benefitem.

Zapojte se do diskuze v tomto t?©matu!
OdpovÄ›Ä? s citac?­