Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #28  
Star?© 01.11.2009, 13:17
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Baterk???™ Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Spojit paralellÄ› p??jdou, ale mus?­te tam m?­t je??tÄ› nÄ›jak?© akumul??tory, aby bylo mo??no altern??tor nabudit. Motor 2,1 KW by to ut??hlo, ale s b?­dou. Proto??e u el motoru je uv??dÄ›n trval?? v??kon, ale p?™i rozjezdu bere pochopitelnÄ› v?­c. Jen??e V??m v?­c altern??tory nedaj?­. A?? se rozjedete, m????ete z motoru odeb?­rat m?©nÄ›, ne?? tÄ›ch 2,1 KW a to u?? by snad ??lo. Proto by bylo vhodn?©, aby tam ty akumul??tory byly, vyrovnaj?­ poÄ???teÄ?n?­ z??bÄ›r. Tak??e vlastnÄ› akumul??tor budete nab?­jet dvÄ›ma altern??tory. Ale napÄ›t?­ 12 V pro pohon vozu, no, nev?­m, nev?­m. Zajed??e nÄ›kde do Afriky a pod?­vejte se, jak vypad?? anakonda a potom pou??ijte kabel obdobn?©ho pr??mÄ›ru. ))
Dobr?? n??pad na vodiÄ?. PoÄ??­tal jsem s 50mm-cu pr??mÄ›rem (pro lajka pom??ckou je na 5A 1mm mÄ›di).

Jo n??hodou. Zn??te nÄ›kdo baterii s kapacitou okolo 1Ah a vyb?­jec?­m proudem tak 500A? Ä?lovÄ›k by ?™ek, ??e by to pobral faradov?? kapacit??tor (12V) (p?™?­slu??enstv?­ subower) ale nev?­m nev?­m...

To, ??e altern??tor pot?™ebuje baterii jsem vÄ›dÄ›l (od z??kladky), ale nepochopil jsem to nabuzen?­. MÄ›l jsem za to, ??e postaÄ??­ udr??et altern??tor v z??tÄ›??i.

Chci testovat. M??m motor GX 35 1KW a pr??vÄ› motor AMJ 2,1KW (nen?­ trakÄ?n?­, ale pro testov??n?­ by to mohlo staÄ?it). Jeden altern??tor stoj?­ na aukru 1000KÄ?. Odpor altern??toru roste s indukovan??m napÄ›t?­m a nabuzen??m proudem. Zj?­malo by mÄ› prakticky - nikoliv matematicky, kolik z tohoto dok????u dostat v??konu pro tento elektromotor.. pokud se mi poda?™?­ ho v??bec rozbÄ›hnout, m??m na mÄ›?™en?­ elektromagnetickou brzdu pro zji??tÄ›n?­ aktu??ln?­ho krout?­ho momentu a ot??Ä?ek. Z toho pak poreferuji, jak?© v??kony z toho vylezli.
Jen mi pi??te odhady a kdo bude nejbl?­??, toho ve?™ejnÄ› pochv??l?­m na t?©to diskuzi

Nebo napi??te proÄ? bych ten motor ani nerozbÄ›h...... Jo a ten motor GX 35 m?? sice oscilaÄ?n?­ spojku, ale pro pot?™eby experimentu ji vynd??m, tak??e zaÄ?nu na ot??Ä?k??ch (pokud to pobÄ›???­) od 800ot/min.

Pi??te pi??te, t?™eba ??e vÄ›t???­ blbost jste je??tÄ› nesli??eli.... (u??et?™?­m alespo?? 300KÄ?)

zat?­m ahoj v??em
OdpovÄ›Ä? s citac?­