Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #27  
Star?© 01.11.2009, 11:49
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
mimo mÄ›sto auto spot?™ebuje mnohem v?­ce energie. V??dy?? p?™eci valiv?? odpor a odpor vzduchu je znaÄ?n?? a t?™eba co si pamatuju, tak tam je ve vzorci druh?? mocnina rychlosti. Tzn. odpor se zvy??uje. No nevyplatilo by se sp?­?? toto? Co se t??k?? p?™estavby jen na LPG.. Asi by to bylo fajn a popravdÄ› v??e nahr??v?? tomu, ??e by to bylo sna?????­ a jednodu?????­, ale zase. VYsok?© ot??Ä?ky motoru skracuj?­ ??ivotnost a to u komut??torov?©ho elektromotoru ?™e??it nemus?­me. (jasn??. Lo??iska se zanesou prachem, ale to je tak v??echno. sp?­?? mÄ› napadlo.

Daj?­ se zapojit paralelnÄ› 2 altern??tory????
T?™eba 90A + 90A pro napÄ›t?­ 12V? m??m motor AMJ 2,1Kw 12V a chci nejd?™?­v otestovat v??kon spalovaÄ?e pot?™ebn?? pro chod polohybridu. Toto je sice ot??zka mimo to co jsem tu psal celou dobu, ale.. ParalelnÄ› spojen?© altern??tory s ochranou diodou.. SeÄ?te se cel?? nabuzen?? proud? Dok??zalo by to u??ivit tento elektromotor?
Spojit paralellÄ› p??jdou, ale mus?­te tam m?­t je??tÄ› nÄ›jak?© akumul??tory, aby bylo mo??no altern??tor nabudit. Motor 2,1 KW by to ut??hlo, ale s b?­dou. Proto??e u el motoru je uv??dÄ›n trval?? v??kon, ale p?™i rozjezdu bere pochopitelnÄ› v?­c. Jen??e V??m v?­c altern??tory nedaj?­. A?? se rozjedete, m????ete z motoru odeb?­rat m?©nÄ›, ne?? tÄ›ch 2,1 KW a to u?? by snad ??lo. Proto by bylo vhodn?©, aby tam ty akumul??tory byly, vyrovnaj?­ poÄ???teÄ?n?­ z??bÄ›r. Tak??e vlastnÄ› akumul??tor budete nab?­jet dvÄ›ma altern??tory. Ale napÄ›t?­ 12 V pro pohon vozu, no, nev?­m, nev?­m. Zajed??e nÄ›kde do Afriky a pod?­vejte se, jak vypad?? anakonda a potom pou??ijte kabel obdobn?©ho pr??mÄ›ru. ))
OdpovÄ›Ä? s citac?­