Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #19  
Star?© 26.10.2009, 19:36
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Hlubokok?? omluva v??em p?™?­tomn??m a Ä?len??m. sypu si popel nahlavu a chod?­m po hrachu. znovu jsem si to p?™epoÄ??­tal a za ty l?©ta se mi vypa?™ila jedniÄ?ka. provozn?­ n??kl??dy jsou 0,19KÄ? na km nikoliv 0,09kÄ?/km. (nicmÄ›nÄ› jsem st??le levnÄ›j???­ ne?? Ä?ez(0,3kÄ?/km) ) Asi tedy vemu no??as a jednodu??e v??m to uk????u matematicky jak jsem se k tomuto v??sledku dostal (+ zku??enost). Tak tedy 5.11.2009. Mus?­m ale rychlokvaÄ?it do pr??ce, tak v 17:00 budu muset odej?­t.. StejnÄ› pochybuji, ??e to nÄ›koho bude zaj?­mat a j?? tam budu jak trubka s??m

Kdyby cokoliv, tak pi??te pi??te. Nechci b??t ten co to t??hne. Napi??te tak?? nÄ›jak?? dobr?? typ. T?™eba mi vysvÄ›tlete proÄ? nikdo nepou???­v?? Kompoudn?­ motor, nebo derivaÄ?n?­.. to je mi z??hadou... p?™itom j?? bych pro nÄ› ve svÄ›tÄ› elektromobil?? mÄ›l nep?™ekonateln?© zastoupen?­, kde by se ani st?™?­dav?© elektromotory nedostaly na efektivitu 70% t?™eba zrovna derivaÄ?n?­ho... Neptejte se mÄ›. Pros?­m o vysvÄ›tlen?­. (a?? furt nep?­??u jen j??)
Pane, tÄ›ch omyl?? je tam v?­c. Pokud tedy n??klady na 1 km m??te 0,19 KÄ?, akumul??tory nabijete od Ä?EZu za 0,3 KÄ?, aby jste dostal pr??mÄ›r n??klad?? na 0,19 KÄ?, mus?­te elekt?™inu vyrobit pod tÄ›ch 0,19 KÄ?. To pomoc?­ spalovaÄ?e a plynu nevyrob?­te. Pokud ano, jak jsem ji?? uvedl, m??m z??jem o toto za?™?­zen?­ a budu si t?­m dÄ›lat doma elekt?™inu. Dal???­ omyl, motor Honda 160cm3 m?? p?™i ot??Ä?k??ch 1100 a?? 1250/min jen velmi mal?? toÄ?iv?? moment, nikoliv maxim??ln?­, jak uv??d?­te. Maxim??ln?­ krout?­c?­ moment se dos??hne v rozsahu cca 2600 a?? 3400 ot??Ä?ek. ( To je m??j odhad a vych??z?­m pouze z ??daj??, V??mi uveden??ch) RozhodnÄ› to v??ak nen?­ tÄ›ch cca 1200 ot??Ä?ek, to je jen m?­rnÄ› zdvihl?? volnobÄ›h. S??m m??m doma elektrocentr??lu BOSCH 2200 W, poh??n?­ ji Ä?ty?™dob?? motor 150 cm3, za hodinu spot?™ebuje cca 3 litry benzinu a to na ni m??m zaplou jen brusku 800 W a vrtaÄ?ku 600 W, nikoliv souÄ?asnÄ› a poloviny doby bÄ›hu v z??tÄ›??i a polovinu napr??zdno. 1 KW mÄ› vyjde p?™i cenÄ› benzinu 26 KÄ? asi okolo 50 KÄ? ( + -) Zat?­m ale na fakta neodpov?­d??te. Chyb?­ Ä??­sla. Tedy v??kon motoru Honda nebo krou????k p?™i tÄ›ch 1100 ot/min, v??kon altern??toru, jen?? chcete poh??nÄ›t. A u?? tady bude asi prvn?­ z??drhel. Bohu??el 5.11. p?™ijet nem????u. Ale bude tam p?™edseda a ten m?? znalost?­ dost. I z tÄ›ch z??kladn?­ch znalost?­ fyziky. UveÄ?te fakta a j??, budu-li vÄ›dÄ›t, V??m nap?­??i, zda ano, nebo ne. Mysl?­m t?­m fakta ohlednÄ› tÄ›ch n??klad?? na elekt?™inu, na dojezd e-auta apod. A je??tÄ› mÄ› zaj?­m?? to slovo v??kon, ??e je to jen takov?? "celkov?? potenci??l". Co to je ten "celkov?? potenci??l " ? Jak se ten v??kon poÄ??­t??, to j?? v?­m a urÄ?itÄ› to v?­te i Vy, kdy?? si troufnete j?­t do daleko obt?­??nÄ›j???­ch v??poÄ?t??. akumulatory@centrum.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­