Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #17  
Star?© 26.10.2009, 07:16
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
... znalosti. Peugeot 106 od pana vwgnera. Max rychlost 80km/h a efektivn?­ dojezd 80km. jestli ze??enete jin?? dejte vÄ›dÄ›t. StaÄ??­ m?­t kalkulaÄ?ku a m?­rn?© z??klady elektrotechniky a fyziky. M??m zasbou pr??myslovku a p??r let V? CHT... ale nemysl?­m si, ??e bych tomu rozumÄ›l ??plnÄ›. v??dy jsou nov?© technologie.
Tak takov?© znalosti zas j?? nem??m i kdy?? elektromobil??m fand?­m a snad si i nÄ›jak?? po?™?­d?­m. T?™eba zrovna toho P 106. Ale jen tak mÄ› napad??, ??e z pramen??, spot?™eba elektromobilu je cca 15 KW na 100 km j?­zdy. D?­val jsem se na sazby za elekt?™inu, jedna KWh stoj?­ asi 5 KÄ? a pokud m??te "noÄ?n?­" tarif tak asi 2 KÄ?. To znamen??, ??e jeden kilometr ujedu za 0,75 KÄ?, respektive 0,30 KÄ?, co?? je proti Va??im 0,09 KÄ? na km nÄ›kolikan??sobek. Znamen?? to tedy, ??e vy tu elekt?™inu pomoc?­ toho motoru vyrob?­te v??raznÄ› levnÄ›ji, ne?? mnÄ› ji dod?? elektr??rna. NechtÄ›l by jste se radÄ›ji zab??vat dom??c?­ v??robou elekt?™iny ? Nebo poraÄ?te jak na to, m??m z??jem. Pokud mÄ› p?™esvÄ›dÄ??­te, ??e V???? n??pad na elektromobil, kter?? uv??d?­te, je ??ivotaschopn?? a perspektivn?­, uva??oval bych i o financov??n?­ tohoto projektu. Zat?­m v??ak o tom p?™esvÄ›dÄ?en nejsem. Srovnal bych to nap?™. s t?­mto : www.autonavzduch.cz Na to jim dokonce skoÄ?ila i TV NOVA.
OdpovÄ›Ä? s citac?­