Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #11  
Star?© 23.10.2009, 16:26
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
No jo. V??eobecn?? neznalost fyziky. No co se d?? dÄ›lat. Motor Honda GX 160ccm m?? jmenovit?© ot??Ä?ky 4000ot/minutu. p?™i tÄ›chto ot??Ä?k??ch je spot?™eba benz?­nu 1,2 - 1,6l/hodinu. Zale???­ na z??tÄ›??i. P?™i ot??Ä?k??ch 1100-1250 je spot?™eba mnohon??sobnÄ› men???­ (snad je to logick?©- ni?????­ ot??Ä?ky ni?????­ spot?™eba) Krout?­c?­ moment je v tomto bodu stejnÄ› nejvy?????­(v Nm) (nikoliv v??kon, ten se poÄ??­n?? jako celkov?? potenci??l - to j?? jen kdyby jste zase t??pali ).. Altern??tor pro svou efektivitu stejnÄ› v?­c ot??Ä?ek nepot?™ebuje (zale???­ jak jste ??ikovn?­ a dko??ete spoÄ??­tat vinut?­, ale zpravidla i kdy?? to mÄ›nit nebudete, tak alt?­k pofajruje na 80 -90% sv?©ho v??konu(dle typu))

Co ale i nÄ›jak?? navrh? hled??m ??kovneho z??meÄ?n?­ka, co by dok??zal postavit mechaniku vozu... j?? bych si vzal na starost elektriku

zat?­m.. pi??te d??l...
PravdÄ›podobnÄ› nem??m takov?© znalosti jako Vy, jen mÄ› zar?????­ ty velmi n?­zk?© n??klady na provoz, ale asi jste odborn?­k a rozum?­te tomu. To znamen??, ??e motor Honda 160 cm3 bude bÄ›??et p?™i ot??Ä?k??ch 1100 a?? 1250 /min, bude m?­t v??raznÄ› ni?????­ spot?™ebu paliva, ne?? uv??d?­ v??robce a v pohodÄ› ut??hne ten altern??tor 14 V 350 A . A v jak?©m autÄ› jezd?­te za tÄ›ch 0,09 KÄ?/km ? Tady v Ä?R vlastnÄ› jezd?­ na elekt?™inu jen Peugeot 106, (Citroen Saxo) Peugeot Partner (Citroen Berlingo), Favorit Pick Up, VW Golf Strom City, Ligier a mo??n?? je??tÄ› nÄ›co. V jak?©m autÄ› jste tu n?­zkou spot?™ebu testoval ? Pokud bych vÄ›dÄ›l, ??e by tomu tak bylo, klidnÄ› bych do toho ty pen?­ze vrazil, jen??e zat?­m o tom moc p?™esvÄ›dÄ?en nejsem, asi mnÄ› chyb?­ ty z??klady fyziky.
OdpovÄ›Ä? s citac?­