Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #13  
Star?© 03.02.2009, 16:03
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­ Baterie

Citace:
P??vodnÄ› odeslal auto88 Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Elektrick?? sk??tr GWL/Scooty je mo??n?© koupit bez bateri?­. To je velk?? v??hoda pro ty, kte?™?­ si mohou opat?™it levn?© baterie sami, nap?™?­klad z druh?© ruky. Ten, kdo m?? z??jem, si takto m????e opat?™it samotn?? sk??tr a do nÄ›j si d??t s??m vhodn?© baterie a pou???­t ji?? nab?­jeÄ?ku, kterou ji?? vlastn?­.
Nyn?­ u?? nab?­z?­te tento sk??tr bez akumul??tor?? a nab?­jeÄ?ky a nemus?­ se POVINNÄš p?™ikupovat, ale dokup je zcela dobrovoln??. V minul?©m prospektu tomu tak nebylo. Proto i nyn?­ nab?­zen?? cena od 25 900 KÄ? ji?? nen?­ klamav?? reklama, jak tomu mohlo b??t d?™?­ve. Je v??born?©, ??e v posledn?­ dobÄ› se tady objevilo nÄ›kolik dovozc??, kte?™?­ podobn?© sl??try dov????ej?­ a snad i na na??em trhu budou m?­t e-sk??try sv?© m?­sto. J?? s??m m??m z??jem postupnÄ› prodat sv?© "spalovaÄ?e" a zakoupit nÄ›jak?© norm??ln?­ - tedy elektrick?© vozidlo, zat?­m v??ak nejsem rozhodnut, kter?? e-sk??tr si vyberu. P?™eji V??m, a?? se v nadch??zej?­?­c?­, ale i dal???­ch sez??n??ch e-sk??tr prod??v?? v?­c, ne?? "spalovaÄ?".
OdpovÄ›Ä? s citac?­