Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #61  
Star?© 28.09.2012, 17:29
ctirad ctirad je offline
Active Member
 
Zalo??en: 29.09.2010
P?™?­spÄ›vky: 10
Standardn?­

Ty 9C motory se dÄ›laj?­ ve v?­ce proveden?­ch li???­c?­ch se jenom poÄ?tem z??vit?? vinut?­. Ty s m?©nÄ› z??vity maj?­ p?™i stejn?©m napÄ›t?­ vÄ›t???­ maxim??lku, ale zase h???™ t??hnou odspoda. U tÄ›ch s v?­c z??vity je to naopak. Asi budete m?­t ka??d?? jinou verzi.

Podle oznaÄ?en?­ (Ä?ty?™m?­stn?© Ä??­slo, druh?© dvojÄ??­sl?­ obvykle oznaÄ?uje poÄ?et z??vit??) by se daly vygooglit p?™esn?© parametry i grafy. Bohu??el ten m??j je znaÄ?en?? nÄ›jak??m podivn??m dlouh??m nedohledateln??m Ä??­slem. Nev?­m, jestli jde o nÄ›jakou vymo??enost pro EU trh nebo jsou to ve skuteÄ?nosti nÄ›jak?© klony origin??ln?­ho 9C. Jak?? oznaÄ?en?­ m??te na motorech z I4 vy?
OdpovÄ›Ä? s citac?­