T?©ma: elektrosk??tr
Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #9  
Star?© 25.05.2012, 12:35
ctirad ctirad je offline
Active Member
 
Zalo??en: 28.09.2010
P?™?­spÄ›vky: 10
Standardn?­

Jako nov?? majitel zmi??ovan?©ho sk??tru tady jenom up?™esn?­m p??r vÄ›c?­.

Sk??tr je skuteÄ?nÄ› postaven?? na stejn?©m ??asi jako zmi??ovan?© Elektromoto a pravdÄ›podobnÄ› m?? i stejnou homologaci, ale do republiky se dostal jin??m kan??lem a stejnÄ› jakou u jin??ch Ä??­nsk??ch sk??tr?? se ned?? ani 100% ?™?­ct, ??e by vyjel ze stejn?© fabriky. I konfigurace je trochu jin??. Motor vypad?? jinak a Ä?l??nk?? je jenom 19 nam?­sto obvykl??ch 20, z Ä?eho?? plyne i ni?????­ maxim??ln?­ rychlost. Nav?­c nejsou chr??nÄ›ny ????dnou BMS, tak??e nep?™ekvap?­, ??e jeden ze Ä?l??nk?? (TS-LFP40AHA) byl mrtv?? ??plnÄ› (0V) a dal???­ budou asi brzo n??sledovat, proto??e se d?­ky tomu p?™eb?­jely. Bohu??el u tÄ›chto prvn?­ch lithiov??ch sk??tr?? (r.v. 2008) se to tak dÄ›lalo. Dnes u?? m?? snad v??echno s lithiem BMS.

Po v??mÄ›nÄ› nejpodez?™elej???­ch Ä?l??nk?? za nov?© to jede jak v?­no. Maxim??lka dle GPS je sice pouh??ch cca 70km/h (dle GPS, tachometr nefunguje - je o??v??kan?? p?™evod n??honu), ale to se po?™e???­ p?™estavbou na 24 Ä?l??nk??. A tah?? to kr??snÄ› i do extr?©mn?­ch kopc??. 80A je masakr. Nab?­jeÄ?ka je nadstandardn?­ 10A.

Co je naprosto p?™?­??ern?©, je kvalita plast?? a laku, kter?? se na nich v lemech zaÄ??­n?? loupat. A to tak o dvÄ› t?™?­dy hor???­ ne?? t?™eba u mal?©ho Guewer Classic, kter?©ho m??m rovnÄ›??. To holt budu muset vy?™e??it asi nÄ›jak??mi polepy.
OdpovÄ›Ä? s citac?­