Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #25  
Star?© 28.11.2009, 21:59
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Stabilita novÄ› pou??it??ch LFP bateri?­

Dotaz: Po kolika cyklech si nov?? baterie "sedne", tj dos??hne optim??ln?­ kapacity.

OdpovÄ›Ä?: Na??e re??ln?© testy ukazuj?­, ??e kapacita bateri?­ v prvn?­ch cyklech postupnÄ› roste.
Je to efekt podobn?? nepou???­van?©mu svalu: jeho rozpohybov??n?­m roste jeho s?­la. V prvn?­ch
nÄ›kolika cyklech doporuÄ?ujeme vyhnout se prudk?©mu vyb?­jen?­ a?? na minim??ln?­ kapacitu
a stejnÄ› tak nedoporuÄ?ujeme rychlonab?­jen?­. Po cca p??t?©m, ??est?©m cyklu v??ak ji?? nic
nebr??n?­ baterie pou???­vat v pln?©m rozsahu provozn?­ho cyklu dle specifikace v??robce.
OdpovÄ›Ä? s citac?­