Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #1  
Star?© 15.09.2008, 22:52
admin admin je offline
Administrator
 
Zalo??en: 24.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 4
Standardn?­ Lithiov?© akumul??tory 12V - LiFePO4

Jedn?? se o akumul??tory postaven?© na lithium ??elezo fosf??tu (LiFePO4). Toto oznaÄ?en?­ z?­skaly d?­ky katodÄ› vyroben?© z tohoto materi??lu. Anoda je jako u ostatn?­ch li-ion bateri?­ vyrobena z uhl?­ku. Mezi jejich hlavn?­ p?™ednosti oproti klasick??m lithium iontov??m akumul??tor??m pat?™?­ p?™edev???­m schopnost dodat vy?????­ proud a to, ??e p?™i extr?©mn?­ch podm?­nk??ch nevybuchuj?­. Na druhou stranu maj?­ o nÄ›co ni?????­ napÄ›t?­ a tak?© ni?????­ hustotu energie (p?™i stejn?©m objemu maj?­ ni?????­ kapacitu). LiFePO4 technologie je zaj?­mav?? hlavnÄ› d?­ky sv??m benefit??m jako jsou n?­zk?© v??robn?­ n??klady, je zcela netoxick?? (narozd?­l od klasick??ch li-ion), m?? vyj?­meÄ?nou teplotn?­ stabilitu, velmi dobr?? elektrochemick?? v??kon a vysokou kapacitu a?? 170 mAh/g.

Model 12V 20Ah
OdpovÄ›Ä? s citac?­