Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #8  
Star?© 16.07.2010, 17:51
Abrams Abrams je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.03.2010
P?™?­spÄ›vky: 9
Lightbulb

V roce 2007 realizoval mal?? ostrovn?­ sol??rn?­ syst?©m , abych si ovÄ›?™i realizovatelnost skuteÄ?n?© FV elektr??rny . Poda?™ilo se mi zkonstuovat a vyrobit sledovaÄ? slunce na jeden panel , kter?? po vychit??n?­ much funguje na v??bornou . Rozd?­l oproti pevn?© instalaci je p?™ibli??nÄ› + 40 a?? 50 % !
Tak??e jsem mÄ›l 18 V / 125 Wp FV panel , AGM aku LONG 12 V / 100 Ah , sol??rn?­ regul??tor CX 20 a s?­nus mÄ›niÄ? Manson 500 W . Prvn?­ vÄ›c kter?? ??la do kytek byl AGM aku , proto??e jsem je??tÄ› nevÄ›dÄ›l ??e olovÄ›n?? akumul??tor urÄ?en?? na ostrovn?­ sol??rn?­ syst?©my "nesm?­m" cyklicky zatÄ›??ovat , proteklo j?­m cca 130 kWh a byl na odpis (zmÄ›?™en?? kapacita 22 Ah) . N??sledoval trakÄ?tn?­ akumul??tor Fiamm 12 V 150 Ah s trubkov??mi (panc?©?™ov??mi) kladn??mi deskami . Prodejce vychvaloval ??ivotnost 1.000 a?? 1.500 cykl?? p?™i 80 % DOD , mÄ› se poda?™ilo jen cca 18 cykl?? (star?? reg??lov?? potvora) , z??ruka na chemick?© zdroje byla jen p??l roku , tak??e se mi doma jen hromadilo vyp??len?? olovo .
T?™et?­ pokus s olovem byl taky na prd , DryFit solar od EXIDu nep?™e??il jednu letn?­ sez??nu .
Tou dobou jsem zaÄ?al realizovat domovn?­ centr??ln?­ z??lo??n?­ zdroj s vyu??it?­m 12 V monoblok?? LFYP aku , to byla zima 2009 / 2010 . Jen??e jsem nesehnal v??echny pot?™ebn?© informace tak??e to dodnes d??v??m do hromady metodou pokus - omyl . Aby akumul??tory nezah??lely , jedou na ostronv?­m FV provozu u?? 8 mÄ›s?­c?? a mohu jen ?™?­ci : "koneÄ?nÄ› opravdov?? elektrick?? AKUMUL??TOR " .
V??robu a spot?™ebu mÄ›?™?­m Watt metry a 80 Ah aku dosahuje re??n?© kapacity 85 a?? 88 Ah p?™i koneÄ?n?©m nab?­jec?­m napÄ›t?­ 14,7 V .
Na Maxi UPSce teÄ? lad?­m nab?­jeÄ?ku s plynulou regulac?­ nab. proudu , teorticky m????e nab?­jet 1 x 13,3 V i 3 x 13,3 V , 2 x 13,3 V m??m ovÄ›?™eno ??e to jede par??dnÄ› . Dost mÄ› potr??pilo BMS vlastn?­ v??roby na vyrovn??v??n?­ napÄ›t?­ mezi 0 V - 13,3 V a 13,3 V - 26,6 V .

Snad toto nÄ›ko z V??s k nÄ›Ä?emu inspiruje

Na t?©to web adrese je p??r fotek a dal???­ch blbin (rok pro??l?? aktualizace) www.abrams-m1a2.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­