Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #12  
Star?© 23.10.2009, 17:03
EKOLO EKOLO je offline
Active Member
 
Zalo??en: 06.10.2008
P?™?­spÄ›vky: 6
Standardn?­ V??eobecn?? znalost fizyki.

Citace:
P??vodnÄ› odeslal proxim.x Zobrazit p?™?­spÄ›vek
No jo. V??eobecn?? neznalost fyziky. No co se d?? dÄ›lat. Motor Honda GX 160ccm m?? jmenovit?© ot??Ä?ky 4000ot/minutu. p?™i tÄ›chto ot??Ä?k??ch je spot?™eba benz?­nu 1,2 - 1,6l/hodinu. Zale???­ na z??tÄ›??i. P?™i ot??Ä?k??ch 1100-1250 je spot?™eba mnohon??sobnÄ› men???­ (snad je to logick?©- ni?????­ ot??Ä?ky ni?????­ spot?™eba) Krout?­c?­ moment je v tomto bodu stejnÄ› nejvy?????­(v Nm) (nikoliv v??kon, ten se poÄ??­n?? jako celkov?? potenci??l - to j?? jen kdyby jste zase t??pali ).. Altern??tor pro svou efektivitu stejnÄ› v?­c ot??Ä?ek nepot?™ebuje (zale???­ jak jste ??ikovn?­ a dko??ete spoÄ??­tat vinut?­, ale zpravidla i kdy?? to mÄ›nit nebudete, tak alt?­k pofajruje na 80 -90% sv?©ho v??konu(dle typu))

Co ale i nÄ›jak?? navrh? hled??m ??kovneho z??meÄ?n?­ka, co by dok??zal postavit mechaniku vozu... j?? bych si vzal na starost elektriku

zat?­m.. pi??te d??l...
Pane Proximuse,
Ä?epici dol?? p?™ed Va???­m n??padem.
Zab??v??m se touto problematikou 25 let, ale nic takov?©ho mne ani zdaleka nenapadlo. Mysl?­m si
a vÄ›?™?­m, ??e by to zaj?­malo mnoho na??ich Ä?len?? a proto si V??s dovol?­m pozvat na na??i p?™?­??t?­ sch??zku 5.listopadu. Tam to vysvÄ›tl?­te i tÄ›m, kte?™?­ by to nech??pali. Pokud byste p?™?­mo p?™ijel Va??im vozidlem, v??ichni by urÄ?itÄ› koukali.
Nem??m na V??s ????dn?? kontakt, abychom mohli domluvit program na???­ sch??zky , napi??te mi, pros?­m na mou adresu ekolo@seznam.cz .
V???? Jarom?­r V??gner president Elektromobily o.s.
OdpovÄ›Ä? s citac?­