Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #9  
Star?© 31.05.2009, 21:29
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ ??e??en?­ LFP bateri?­ 12V

LFP 12V baterie pou???­vaj?­ elektrochemick?© balancov??n?­ na ??rovni elektrolytu. Tato informace
je uvedena v technick??ch podkladech v??robce. Technologie je v??robcem patentov??na, jak
p?™esnÄ› v??ak technologie funguje, v??robce z??mÄ›rnÄ› neuv??d?­.

Co se t??Ä?e funkÄ?nosti, dlouhodob?© testy (od l?©ta 2008) ukazuj?­ 100% funkÄ?nost p?™i
simulovan?©m (laboratorn?­m) pou??it?­ s porudy a?? 3C i p?™i re??ln??ch testech v elektrick??ch
vozidlech.

Re??ln?© testy:

* elektrick?© sk??try GWL/Scooty
http://www.auto88.cz/forum/showpost....3&postcount=17

* elektromobil VW Golf
http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=48

Citace:
P??vodnÄ› odeslal m.76.h Zobrazit p?™?­spÄ›vek
jak je u tohoto typu akumul??toru vy?™e??eno s?©riov?© zapojen?­ jednotliv??ch Ä?l??nk??, m?? ka??d?? Ä?l??nek uvnit?™ nÄ›jak?© ochrann?© obvody (BMS) ? J?? o tom dost pochybuji. Bez toho bude ??ivotnost asi dost mal??.
OdpovÄ›Ä? s citac?­