Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #1  
Star?© 19.09.2008, 10:15
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Lithiov?© Ä?l??nky 4.2V - LiFePO4

Diskuze k LFP Ä?l??nk??m - LiFePO4

BezpeÄ?n?© li-ion akumul??tory na b??zi LiFePO4 (LFP)
Pr??myslov?© LFP akumul??toryNovou generac?­ lithium iontov??ch nab?­jec?­ch bateri?­ jsou akumul??tory postaven?© na lithium ??elezo fosf??tu (LiFePO4). Toto oznaÄ?en?­ z?­skaly d?­ky katodÄ› vyroben?© z tohoto materi??lu. Anoda je jako u ostatn?­ch li-ion bateri?­ vyrobena z uhl?­ku. Mezi jejich hlavn?­ p?™ednosti oproti klasick??m lithium iontov??m akumul??tor??m pat?™?­ p?™edev???­m schopnost dodat vy?????­ proud a to, ??e p?™i extr?©mn?­ch podm?­nk??ch nevybuchuj?­.Nomin??ln?­ napÄ›t?­ LiFePO4 Ä?l??nk?? je zhruba 3,2 V (mezi 3,0 a?? 3,3 V), maxim??ln?­ nab?­jec?­ napÄ›t?­ je 4,25V. Minim??ln?­ napÄ›t?­ na kter?© je mo??n?© Ä?l??nek vyb?­t je obvykle 2,8V. NÄ›kter?© akumul??tory jsou schopny dodat pracovn?­ proud impulsnÄ› a?? 10C (tj 10x kapacita) a ??ivotnost je ud??v??na v?­ce jak 2000 cykl??. Lze je pou???­t v rozmez?­ teplot -20°C a?? 70°C. Samovyb?­jec?­ efekt u tÄ›chto akumul??tor?? prakticky neexistuje a je mo??n?© je nab?­jet v jak?©mkoliv stavu vybit?­ (nemaj?­ pamÄ›??ov?? efekt).Lze je pou???­t v rozmez?­ teplot -20°C a?? 70°C. Samovyb?­jec?­ efekt u tÄ›chto akumul??tor?? prakticky neexistuje a je mo??n?© je nab?­jet v jak?©mkoliv stavu vybit?­ (nemaj?­ pamÄ›??ov?? efekt).

BezpeÄ?nost LiFePO4 akumul??tor?? vypl??v?? z vlastnost?­ tohoto materi??lu. Katoda je u klasick??ch li-ion Ä?l??nk?? tvo?™ena z LiCoO2 . Vazba Fe-P-O je daleko silnÄ›j???­ ne?? Co-O, tak??e p?™i ??patn?©m pou??it?­ (zkratov??n?­ Ä?l??nku, vystaven?­ vysok?© teplotÄ›) je daleko tÄ›?????­ uvolnit atomy kysl?­ku. LiFePO4 akumul??tory jsou tedy velmi bezpeÄ?n?© a stabiln?­.Nab?­z?­me dod??vky LFP bateri?­ pro pr??myslov?© pou??it?­, elektrick?? a trakÄ?n?­ vozidla. Takt?©?? i pro jednotlivce, model???™e i experiment??tory.

Naposledy upravil auto88; 05.10.2008 v 18:18
OdpovÄ›Ä? s citac?­