Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #18  
Star?© 08.11.2009, 15:39
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k LFP/LFYP bateri?­m 12V

DOTAZ: Je nÄ›jak?? z??sadn?­ rozd?­l mezi LFP a LFYP?

Ano. Z??sadn?­ rozd?­l je v pou??it?­ chemick?©ho prvku yttrium (Y) m?­sto ??eleza (Fe).

Chemick?? struktura je pak m?­sto LiFePO4 (LFP) zmÄ›nÄ›na na LiFeYPO4 (LFYP).
Viz chemick?© slo??en?­ LiFeYPO4 bateri?­ dle ??daj?? v??robce:
http://gwl-power.tumblr.com/post/180...feypo4-battery

Z??sadn?­ rozd?­l je v chov??n?­ chem. prvk?? yttrium a ??elezo. Zat?­mto ??elezo je velmi n??chyln?©
k oxidaci a k reakc?­m s dal???­mi chem. slouÄ?eninami, prvek yttrium je mnohem chemicky stabilnÄ›j???­,
t?©mÄ›?™ neoxiduje a nevznikaj?­ samovolnÄ› jin?© slouÄ?eniny. D??sledkem
tohoto jevu, je mnohem vÄ›t???­ chemick?? stabilita a ??ivotnost.

Zat?­mco ??ivotnost LiFePO4 bateri?­ je ud??v??na jako 3 a?? 5 let. U bateri?­ s pou??it?­m yttria
je ??ivostnost 10 a v?­ce let. N?© nadarmo jeden z p?™edn?­ch vÄ›dc?? ?™ekl - yttrium je ??elezo budoucnosti.
OdpovÄ›Ä? s citac?­