Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #40  
Star?© 21.09.2010, 12:10
Abrams Abrams je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.03.2010
P?™?­spÄ›vky: 9
Exclamation Rozd?­ln?? kapacita LFYP

Po p?™eÄ?ten?­ p?™edchoz?­ho p?™?­spÄ›vku mi nedalo a otestoval jsem v??echny m?© LFYP aku 12V 80Ah .
Jeliko?? byly del???­ dobu bez Ä?innosti , prvnÄ› jsem je dobil do napÄ›t?­ 16,5 a?? 16,6 V , n??sledovalo vyb?­jen?­ mÄ›niÄ?em z 12V na 230V z??tÄ›???­ +/- 200W a to a?? na napÄ›t?­ 10,7V p?™i dan?© z??tÄ›??i .
K nab?­jen?­ m??m nab?­jeÄ?ku 12V 20A s nastaviteln??m koneÄ?n??m napÄ›t?­m , vyb?­jen?­ i nab?­jen?­ sem mÄ›?™il p?™?­mo na baterii Watt-metrem s amperhodinami .
Celkem zmÄ›?™eno osm aku , "nejslab???­ 85 Ah a nejsilnÄ›j???­ 105 Ah" . Nev?­m jak to vyr??b?­ , ale aby dva aku jedouc?­ na p??se vedle sebe mÄ›li rozd?­ 19 Ah ?
Vy???­ kapacita je rozhodnÄ› velk?© plus ale v s?©riov?©m zapojen?­ to dÄ›l?? dost velkou neplechu !
P?™i zapojen?­ 2 + 2 aku (s?©rio-paralern?­) byl po jednom cyklu rozd?­l 0,9 V !
Tak??e V??em doporuÄ?uji prov?©st kapacitn?­ zkou??ky na v??ech aku jednotlivÄ› a pak podle skuteÄ?n??ch hodnot sestavit pot?™ebn?? aku-blok
Jo a ??Ä?innost ukl??d??n?­ elekt?™iny neklesla pod 95 % !!!
OdpovÄ›Ä? s citac?­