Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #26  
Star?© 10.01.2010, 21:11
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Nab?­jen?­ 12V bateri?­ v serii a balancov??n?­

Ot??zka: Pokud pou??iji v?­ce bateri?­ 12V/20Ah zapojen??ch do serie, mus?­m nab?­jet
ka??dou baterii oddÄ›lenÄ› nebo funguje nab?­jen?­ v seriov?©m zapojen?­?

OdpovÄ›Ä?: Nab?­jen?­ je mo??n?© prov??dÄ›t v seriov?©m zapojen?­. Nap?™?­klad pokud m??te 4 ks 12V bateri?­,
budete celkovÄ› nab?­jet nab?­jeÄ?kou s jmenovit??m napÄ›t?­m 48V, kter?? bude nab?­jet a?? do cca 66V.

Av??ak zejm?©na v bÄ›hem prvn?­ch cykl?? je t?™eba stav jednotliv??ch bateri?­ monitorovat a p?™?­padnÄ› prov?©st
dobalancov??n?­ jednotliv??ch bateri?­ - viz informace uveden?? v p?™?­spÄ›vku #21 na zaÄ???tku
t?©to st??nky. ( http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=7&page=3 )


Ot??zka: Maj?­ ,,hotov?©â€? 12V baterie mo??nost extern?­ kontroly jednotliv??ch Ä?l??nk???

OdpovÄ›Ä?: Nemaj?­. 12V baterie jsou dod??van?? jako celek. Nen?­ ????dn?? u??ivatelsk??
p?™?­stup k jednotliv??m Ä?l??nk??m uvnit?™ baterie.
OdpovÄ›Ä? s citac?­