Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #24  
Star?© 28.11.2009, 22:47
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Rychlonab?­jen?­ 12V Ä?l??nk??

Dotaz: Co je to rychlonab?­jen?­? Je mo??n?© u LFP bateri?­ 12V pou???­t rychlonab?­jen?­?

OdpovÄ›Ä?: Pojem rychlonab?­jen?­ nen?­ p?™esnÄ› definov??n. NÄ›kter?© informaÄ?n?­ zdroje
pova??uj?­ za rychlonab?­jen?­ dob?­jen?­ proudem 0.5C a vy?????­m. Jin?© pramemy uva??uj?­
??e rychlonab?­jen?­ je nab?­jen?­ proudy 1C a vÄ›t???­mi.

Hodnota "C" je kapacita baterie (v Ah). Nap?™?­klad pro 20Ah baterii je proud 1C roven 20A.
Proud 0.5C je roven 10A. Dob?­jec?­ proud a d?©lka nab?­jen?­ jsou v p?™evr??cen?©m pomÄ›ru.
Pokud nab?­j?­m proudem 1C, je nab?­jec?­ Ä?as cca 1hodinu. Pokud nab?­j?­m men???­m proudem
0.5C, je nab?­jec?­ Ä?as 2 hodiny. T.j. Ä??­m vÄ›t???­ je proud, t?­m krat???­ nab?­jec?­ Ä?as.

Hodnoty k bateri?­m LFP/LFYP 12V:

12V 20AH - nab?­jec?­ proud max 20A, tj 1C
12V 40AH - nab?­jec?­ proud max 30A, tj 0.75C
12V 80AH - nab?­jec?­ proud max 50A, tj 0.625C
12V 100AH - nab?­jec?­ proud max 50A, tj 0.5C
OdpovÄ›Ä? s citac?­