Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #3  
Star?© 04.10.2008, 14:32
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Hodnocen?­ u??ivatele el. sk??tru Akumoto

Hodnocen?­ u??ivatele el. sk??tru

Sk??tr pou???­v??m t?©mÄ›?™ v??hradnÄ› na doj?­??dÄ›n?­ do pr??ce. 20 km tam a 20 nazpÄ›t. T??dnÄ› tedy cca 200 km. U???­v??m si tichou, vo??avou j?­zdu. Sk??tr nen?­ skoro v??bec sly??et, jako by jste jeli na kole, jen otÄ›r pneumatik o silnici, motor je nesly??iteln??. Nevypou??t?­ ????dn?© zplodiny a jedin?© co sly???­te je ??evelen?­ vÄ›tru kolem Va???­ helmy. Srdce sk??tru tvo?™?­ pulzn?­ bez??dr??bov?? elektrick?? motor, ????dn?© uhl?­ky, olej, benzin, ?™etÄ›z, minim??ln?­ ??dr??ba.

Moje cestovn?­ rychlost se pohybuje mezi 45-50 km/h. V??e z??le???­ na kvalitÄ› cesty, stoup??n?­, poÄ?as?­ a jak si troufnete naklonit do zat??Ä?ek. P?™i ekonomick?© j?­zdÄ› rychlost?­ 40 km/hod opravdu ujede p?™es 60 km. Rychlost?­ maxim??ln?­ se vzd??lenost zkracuje na cca 40 km. Z??le???­ na stylu j?­zdy a hlavnÄ› kolik kopc?? pojedete.

M?? cesta do pr??ce je st??l?© m?­rn?© stoup??n?­ a neÄ?inn?­ motoru v??bec ????dn?© probl?©my. Dom?? z kopce je cesta rychlej???­, nestaÄ??­ rozsah tachometru a spot?™eba paliva=Elekt?™iny je razantnÄ› ni?????­.

Pokud vyj?­??d?­te kopce, doporuÄ?uji motor netr??pit na maximum, ale kopec vyjet pomalu t?™eba jenom do 40 km/hod. a prodlou???­te si razantnÄ› max. dojezd. Takt?©?? rozjezd nemus?­te hn??t na maximum a u??et?™?­te energii taky. Zrychlen?­ sk??tru je p?™ekvapuj?­c?­, v??echna energie motoru se p?™en?????­ p?™?­mo z kola na silnici.

Sk??tr je ??iv?? a ovl??d?? se velmi lehce, jde dob?™e do n??klonu a v zat??Ä?k??ch sed?­ velmi dob?™e. Co bych zpoÄ???tku vyÄ?etl, je p?™?­li??n?? citlivost plynu. Na nerovn?© cestÄ› je probl?©m udr??et st??lou rychlost nap?™. 50 km/h. v obci. U?? jsem si na to zvykl a nedÄ›l?? mi to probl?©my.

Sk??tr vypad?? velmi dob?™e a design se opravdu velmi povedl. S??m jsem ho sp?­??e pokazil t?­m, ??e jsem si instaloval sk??tr-deku, kterou mimochodem velmi doporuÄ?uji nejen na chladn?? r??na.

Sk??tr nen?­ ????dn?? hraÄ?ka a chov??m se k nÄ›mu taky tak. Je to pro mne dopravn?­ prost?™edek do zamÄ›stn??n?­. Ekonomika provozu mÄ›, taky velmi p?™ekvapila, proto??e reklamÄ› v??robce jsem p?™?­li?? nevÄ›?™il.

Nab?­jen?­ po tÄ›ch cca 20 km trv?? necel?© 3 hod. Nab?­jeÄ?ka je inteligentn?­ a maxim??ln?­ odbÄ›r m?? 150 W. Kdy?? si vyn??sob?­te 150 x 3 = 450 W/20 km co?? jsem nadnesl, vyjde cca 2 KÄ?. Jezd?­m tedy do 10 KÄ?/100 km. (poÄ??­t??no standardn?­ sazbou), co?? je opravdu neskuteÄ?n?©. Cesta do pr??ce se mi proti autu prodlou??ila o zanedbateln??ch cca 5-8 min.

Sk??tr p?™edÄ?il v??echna m?? oÄ?ek??v??n?­ a pokud vydr???­ baterie a tlumiÄ?e alespo?? 4 roky, vr??t?­ mi jeho provoz ve??ker?© pen?­ze, kter?© jsem za tento sk??tr zaplatil.

R??stu cen benz?­nu se neboj?­m!
OdpovÄ›Ä? s citac?­