Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #16  
Star?© 16.10.2009, 09:07
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k LFP/LFYP bateri?­m 12V

DOTAZ: Pot?™eboval bych vÄ›dÄ›t , jak?? m????e b??t maxim??ln?­ hloubka vybit?­ akumul??tor?? LP,
ani?? by je tento stav i p?™i dlouhodobÄ›js?­ neÄ?innosti po??kodil.


LP akumul??tory lze vyb?­jet, a?? do napÄ›t?­ 10V. To je minim??ln?­ napÄ›t?­ akumul??toru.
Pokud je p?™edem zn??mo, ??e po ukonÄ?en?­ vyb?­jec?­ho cyklu bude akumul??tor je??tÄ›
nejak?? Ä?as vybit, ne?? dojde k nabit?­, je t?™eba vyb?­jen?­ ukonÄ?it na vy?????­m napÄ›t?­.
V tomto p?™?­padÄ› doporuÄ?ujeme napÄ›t?­ 11V. (Rezerva 1V je dostaÄ?uj?­c?­ pro samovyb?­jen?­
cca 1 mÄ›s?­c.)

Co se t??Ä?e obecn??ch z??sad, v??dy plat?­, ??e akumul??tory je t?™eba skladovat nabit?©.
To znamen??, ??e pokud v?­me, ??e akumul??tor bude neÄ?inn??, je t?™eba jej p?™ed uskladnÄ›n?­m
v??dy nab?­t.

V p?™?­padÄ› uskladnÄ›n?­ del???­m ne?? 1 rok je pot?™eba po 12 mÄ›s?­c?­ch v??dy akumul??tory dob?­t.

DOTAZ: PostaÄ?uje k nab?­jen?­ 12V akumul??tor?? transform??tor s usmÄ›r??ovaÄ?em
a hl?­d??n?­ koneÄ?n?©ho napÄ›t?­ 17V p?™i 0,5 C ?


Ano. Nab?­jet lze jak??mkoliv dostateÄ?nÄ› tvrd??m zdrojem stejnosmÄ›rn?©ho napÄ›t?­,
pokud bude zaji??tÄ›no, ??e napÄ›t?­ nep?™ekroÄ??­ maxim??ln?­ ??rove??, tj 17 V na svork??ch
akumul??toru.
OdpovÄ›Ä? s citac?­