Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #23  
Star?© 16.04.2009, 23:40
Marek Kl??sek Marek Kl??sek je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 15.04.2009
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­ GWL/Scooty TM-300

Elektrick?? sk??tr, E-Moped , E-Scooter

GWL/Scooty TM-300

R??d bych se s V??mi podÄ›lil o post?™ehy a zku??enosti s t?­mto velmi zaj?­mav??m sk??trem. ZaÄ?neme u j?­zdn?­ch vlastnost?­. Sk??tr je d?­ky sv?© v??ze a tÄ›??i??ti, velmi dob?™e ovladateln??. Odpru??en?­ je dostaÄ?uj?­c?­ a j?­zda je velmi p?™?­jemn??. Po velmi nerovn?© cestÄ›, nebo kostkov?© cestÄ› je l?©pe radÄ›ji m?­rnÄ› zpomalit. I kdy?? jsou kola docela mal??, neÄ?in?­ tomuto sk??tru pot?­??e ani p?™ejezd nap?™?­klad tramvajov??ch kolej?­. Samoz?™ejmÄ› je pot?™eba v?­ce opatrnosti ne?? u motocyklu s vÄ›t???­mi koly. Vzhledem k m?© v????ce 175cm sed?­m sp?­??e na sedadle spolujezdce. I tak je j?­zda dostateÄ?nÄ› pohodln??. Brzdy jsou velmi ??Ä?inn?© a za sebe bych jim dal jedniÄ?ku. Sk??tr, kter?? jsem mÄ›l tu Ä?est vyzkou??et je osazen bateriemi LiFePo4 o kapacitÄ› 40Ah.

Nyn?­ k testu dojezdu sk??tru. Test jsem pojal stylem jako bÄ›??n?? u??ivatel, kter?? nejezd?­ v optim??ln?­ch podm?­nk??ch a rozhodnÄ› nejede na co nejdel???­ dojezd metodou ??sporn?© j?­zdy. Tak??e sk??tr dostal docela zabrat a pro test jsem zvolil okuh kdy jsem vyjel z Dob?™ichovic - Lety - Rovina - Hl??sn?? T?™eb???? - Karl??tejn - Karl??tejn Golf - Lite?? - Zadn?­ T?™eb???? - ??evnice - Lety a tady se okruh uzav?­r??. Viz mapa.
Mapa-Test.jpg
Po projet?­ prvn?­ho okruhu baterie ukazovala st??le dostatek kapacity i napÄ›t?­. Vydal jsem se na druh?© kolo. P?™i p?™ejezdu z ??evnic do Let?? st??le baterie ukazovala dostatek kapacity i napÄ›t?­. Rozhodl jsem se jet t?™et?­ kolo. Ov??em z Let?? na Rovina je docela prudk?? kopec a kapacita zaÄ?ala rapidnÄ› klesat. Je to klasick?? projev LiFePo4 bateri?­, kter?© d??vaj?­ a?? do konce maxim??ln?­ v??kon a ten po vyÄ?erp??n?­ kapacity rapidnÄ› klesne. Tak??e po vyjet?­ kopce do obce Rovina poprv?© ukazatel klesnul a?? na Ä?erven?© pole a cestovn?­ rychlost i na rovice klesla na 35km/h. Sk??tra jsem otoÄ?il a jel smÄ›rem do Dob?™ichovic. J?­zdou po rovinÄ› se baterie m?­rnÄ› o??ivila a proto jsem si troufl jet je??tÄ› do V??enor. Tam u?? regul??tor vypnul poprv?© motor a j?? se m?­rnou rychlost?­ vr??til zhruba 1km zpÄ›t do Dob?™ichovic a test ukonÄ?il. Po celou dobu jsem jel na maxim??ln?­ v??kon a Ä?asto pou???­val tlaÄ??­tko turbo a to i p?™i rozjezdech. V??echny stoup??n?­ jsem jel tak?© pomoc?­ turba. Po odeÄ?tu vzd??lenosti dle tachometru jsem ujel 59,1km za zhruba 1,5h. Mus?­m ?™?­ct, ??e tento v??kon mÄ› opravdu mile p?™ekvapil. Pro bÄ›??n?© doj?­??dÄ›n?­ do pr??ce (pokud je mo??no dob?­t sk??tra v pr??ci) je dojezd 40km ani?? bych ?™e??il ??spornou j?­zdu. VÄ›?™?­m, ??e v podm?­nk??ch, kdy bude rovinat?? ter?©n, ujede tento sk??tr i v?­ce ne?? 80km. V p?™ilo??en?©m souboru zip je graf rychlosti a p?™ev????en?­.

Pokud bych tento sk??tr vlastnil, asi bych jako prvn?­ pro ??sporu energie p?™edÄ›lal svÄ›tla na led technologii. V??e kromÄ› hlavn?­ho svÄ›tlometu. Tam se ob??v??m, ??e vyhl????ka zat?­m nedovoluje. Nap?™?­klad takov?©, jak?© se daj?­ sehnat zde. http://www.hadex.cz/svetelne-zdroje-...r-nazev-page-3 Nev?­m, jestli by se dojezd prodlou??il, ale za pokus by to st??lo. To je prozat?­m v??e.

Marek
P?™ilo??en?© soubory
Typ souboru: zip TestSkutr.zip (30.6 KB, 6 zobrazen?­)
OdpovÄ›Ä? s citac?­