Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #11  
Star?© 03.06.2009, 22:21
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Rychlo nab?­jen?­ v elektrick??ch sk??trech

Navr??en?? standard pro rychlo nab?­jen?­ je pops??n zde - http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=26
Siln?? kontakt (nomin??l 16A) je pou??it pro minus (-) p??l. Kontakty 3 - 4 - 5 (nomin??l celkem 3x 6A, tj 18A)
jsou pou??ity pro plus (+) p??l. Praktick?© testy ukazuj?­, ??e kontakty v t?©to konfiguraci vydr???­ proudy a?? do 35A
bez v??razn?©ho zah?™?­v??n?­.

Kontakty 2 - 6 - 7 jsou *z??mÄ›rnÄ›* nezapojeny - umo????uj?­ dal???­ individu??ln?­ zapojen?­. Nap?™?­klad vyta??en?­
propojen?­ na meziÄ?l??nky v serii.

U LiFePO4 bateri?­ 12V nen?­ nutn?© prov??dÄ›t balancov??n?­. Na??e laboratorn?­ testy, praktick?© testy v re??ln?©m
provozu a zejm?©na mÄ›?™en?­ a vyj??d?™en?­ v??robce dokazuj?­, ??e se jedn?? o plnÄ› funkÄ?n?­ ?™e??en?­, a ??e balancov??n?­
nen?­ t?™eba. Odchylky jednotliv??ch Ä?l??nk?? se i bÄ›hem dlouhodob?©ho pou???­v??n?­ pohybuj?­ v desetin??ch volt??.
OdpovÄ›Ä? s citac?­